საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმა მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობის   და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების
2018 წლის   14 დეკემბრის სხდომის

დღის  წესრიგი

თბილისი                                                                        დასაწყისი   12 საათზე

1.         საქართველოს ცხოველთა სამყაროს ბიომრავალფეროვნების და სამონადირეო ფაუნის   შესახებ.

მომხსენებელიაკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, სამეცნიერო განყოფილებების კოორდინატორი, დოქტორი ანატოლი გიორგაძე.

2.         მეცხოველეობაში ლეტალი, სუბლეტალი, სუბვიტალი გენებისა და მათთან ბრძოლის ხერხების შესახებ.

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი მარინა ბარვენაშვილი.

3.  მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com