საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების

2018 წლის 18 დეკემბრის სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი                                                                       დასაწყისი 12 საათზე

1.         ფერმერთა და სპეციალისტთა ცენტრის ფუნქციონირების შესახებ.

მომხსენებელიაკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი.

2.  მიმდინარე საკითხები.

ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com