საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის  21 დეკემბრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                       დასაწყისი   12 საათზე

1.         აღმოსავლეთ საქართველოს ნიადაგების ნაყოფიერების მდგომარეობა თანამედროვე ეტაპზე.

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი რევაზ ლოლიშვილი.

2.         მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com