საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების
2018 წლის  25 დეკემბრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                                                    დასაწყისი  12 საათზე

1.    ბუნებრივი სათიბ-საძოვრების პროდუქტიულობის ამაღლების გზები.

      მომხსენებელი: საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურის უფროსი ნიკოლოზ ჯავახიშვილი.

2.    მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com