საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

2019 წლის 25 იანვრის  პრეზიდიუმის  სხდომის

დღის   წესრიგი

თბილისი                                                         დასაწყისი      12 საათზე

 

1.     აკადემიის მიერ 2018 წელს ჩატარებული მუშაობის შესახებ.

          მომხსენებლები: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე

                აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე

2.     აკადემიის 2019 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმისა და ჩასატარებელი ღონისძიებების შესახებ.

      მომხსენებლები: აკადემიის ვიცე პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე;

                პრეზიდენტის მოადგილე, სამეცნიერო განყოფილებების  

                კოორდინატორი, დოქტორი ანატოლი გიორგაძე

3.     აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების მიერ 2018 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2019 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მოხსენებლები: აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი; მეცხოველეობისა და ვეტრინარიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი; აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ მახარობლიძე; სურსათის უვნებლობისა და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი; სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ ჩაგელიშვილიეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი;

4.     ფერმერებისა და სპეციალისტებისთვის აგროსაკონსულტაციო სერვისების მიწოდების ინოვაციური მოდელის - „აგროპედია“- შესახებ.

მომხსენებლები: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი თემურ რევიშვილი; “საქართველოს აგრარიკოსთამოძრაობისდამფუძნებელი, ()იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ლექტორი ანდრო ხეთერელი.

5.     ინფორმაციასაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებსაქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

მომხსენებლები: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე

6.     საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდიატების არჩევის დროებითი დებულების შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე

7.     საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდიატების ვაკანსიების შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე.

8.     საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდიატობის კანდიდატთა შეფასების კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე.

9.     საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდიატების არჩევნებთან დაკავშირებით საექსპერტო კომისიების შემადგენლობის შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე,

                აკადემიის აკადემიკოს-მდივნის მოვალეობის 

                შემსრულებელი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

10.    ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდიატების არჩევნებთან დაკავშირებით აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებებში სტიპენდიატთა მოხსენებების მოსმენის, კანდიდატთა შესარჩევად სამეცნიერო განყოფილებების სხდომების ჩატარების გრაფიკისა და განყოფილებების სიითი შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე,

               აკადემიის აკადემიკოს-მდივნის მოვალეობის 

                შემსრულებელი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com