საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს 2019 წლის 30 იანვრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
სამეცნიერო საბჭოს  2019 წლის 30 იანვრის სხდომის

დღის  წესრიგი      

თბილისი                                                                      დასაწყისი 13 საათზე

1.   სამეცნიერო საბჭოს ანგარიში 2018 წელს გაწეული მუშაობისა და 2019  წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

     მომხსენებელი: სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, აკადემიკოსი ნაპოლეონ ქარქაშაძე.

2.    საქართველოს მეცხოველეობის გენეტიკური რესურსების შესახებ.

      მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი ლევან თორთლაძე.

3.    ინვაზიური დაავადებების და მათი კონტროლის შესახებ.   .
     მომხსენებელი: ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი შადიმან ფოცხვერია.

4.    მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com