საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
 
მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების
 2019 წლის  14 თებერვლის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                           დასაწყისი  12 საათზე

1.       აკადემიკოს ჯემალ გუგუშვილის ანგარიში 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2.       საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში აგრარულ სფეროში საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომისათვის 2018 წლის პრემიის მისანიჭებლად, მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილებაში საკონკურსოდ შემოსული სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორის იოსებ სარჯველაძის – «სათიბ-საძოვრების მცენარეთა ატლასი» - გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომის (შიფრი 0103 - მეცხოველეობარეცენზირების  შესახებ.

            მომხსენებელი: აკადემიკოსი ზაურ ჩანქსელიანი.

3.       ფარული კენჭისყრის შედეგები.

 4.      მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com