საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
სოფლის
მეურნეობის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების

2019 წლის 15 თებერვლის სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი                        დასაწყისი 12 საათზე

1_    ომარ ქეშელაშვილის ანგარიში 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ

  2_    აკადემიკოს რევაზ ასათიანის ანგარიში  2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3_      საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში აგრარულ სფეროში საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომისათვის 2018 წლის პრემიის მისანიჭებლად ეკონომიკის განყოფილებაში საკონკურსოდ შემოსული . ხარაიშვილი. . ჩავლეიშვილი, . დამენია, . მიქატაძისნაშრომის «მენეჯერული ეკონომიკა»  რეცენზირებისშესახებ.

4_     ფარული კენჭისყრის შედეგები.

5_     მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com