საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის  19 თებერვლის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                            დასაწყისი 12 საათზე

1-   აკადემიკოს ზურაბ ცქიტიშვილის ანგარიში 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2-   აკადემიკოს გურამ პაპუნიძის ანგარიში 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3-    საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში აგრარულ სფეროში საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომისათვის 2018 წლის პრემიის მისანიჭებლად, სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილებაში საკონკურსოდ შემოსული ბიოლოგის დოქტორის ქეთევან ლაფერაშვილის – «სურსათის უვნებლობა» - სახელმძღვანელოს (შიფრი – 0104 - სასურსათო ტექნოლოგია) რეცენზირებისშესახებ.

         მომხსენებელი: მედიცინის დოქტორი ქეთევან დადიანი.

4-   ფარული კენჭისყრის შედეგები.

5-   მიმდინარე საკითხები.

      

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com