საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის

27 მარტის სხდომის

      დღის წესრიგი       

თბილისი                                                                                                                   დასაწყისი 14 საათზე

1.       აკადემიკოს ნუგზარ ბაღათურიას ინფორმაცია 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2.       აკადემიკოს რეზო ჯაბნიძის ინფორმაცია 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3.       ციტრუსოვანთა ჰიბრიდულ ნათესარებში პერსპექტიული ფორმების  გამორჩევის მიზნით ბიო-ეკოლოგიური მეთოდების გამოყენების მნიშვნელობის შესახებ

         მომხსენებელი:  აკადემიკოსი როლანდ კოპალიანი.

4.       ინფორმაცია ჟურნალ “ველური ბუნების” შესახებ.

          მომხსენებლები: ჟურნალ “ველური ბუნების” დამფუძნებელი თემურ ტყემალაძე; ჟურნალ “ველური ბუნების” რედაქტორი გოჩა კობერიძე.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com