საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომა

საქართველოს
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
2019 წლის 28 მარტის პრეზიდიუმის სხდომის

დ ღ ი ს      წ ე ს რ ი გ ი

 

თბილისი                                                                         დასაწყისი      12 საათზე

 

     1-     აკადემიკოს თენგიზ ყურაშვილის ინფორმაცია 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

     2-     აკადემიის სამეცნიერო ჟურნალ "მოამბის" მიერ 2018 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ.

          მომხსენებლები:  აკადემიის სამეცნიერო ჟურნალ "მოამბის” მთავარი რედაქტორი,  აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე; სამეცნიერო ჟურნალ "მოამბის" პასუხისმგებელი მდივანი, აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი.

 

     3- აკადემიის საინფორმაციო-სარეკლამო  ბიულეტენის "აკადემიის მაცნეს" მიერ 2018 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ.

          მომხსენებლები:  აკადემიის საინფორმაციო-სარეკლამო ბიულეტენის  "აკადემიის მაცნეს" რედაქტორი, აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე;  გაზეთ "მაცნეს" რედაქტორის მოადგილე, აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, დოქტორი ანატოლი გიორგაძე.

 

      4- აკადემიის მიერ 2018 წელს გამოცემული რეკომენდაციების, აგროწესების, ინსტრუქციების, ბუკლეტების, ბროშურების და სხვა ბეჭდვითი და ელექტრონული სამეცნიერო-საინფორმაციო გამოცემების მდგომარეობისა და სამომავლო პერსპექტივების შესახებ.

           მომხსენებლები:  აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე; აკადემიის   აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

 

      5-  აკადემიის ეროვნული კოორდინატორების მიერ 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შედეგებისა  და 2019 წლის ამოცანების შესახებ.

          მომხსენებელი:  აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

 

      6_ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ეროვნული კოორდინატორების 
განახლებული შემადგენლობის დამტკიცება.

            მომხსენებელი:  აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

 

     7-     მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com