საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების
2019 წლის 25 მარტის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                             დასაწყისი 12 საათზე

        1-   ხილის ნედლად შენახვის ინოვაციური ტექნოლოგიის შემუშავება ბიოქიმიური კვლევის საფუძველზე.

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის  მეცნიერებათა დოქტორი,  პროფესორი მერაბ ჟღენტი.

        2-   მიმდინარე საკითხები.

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com