საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემია

ტყის მუშაკთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი მრგვალი მაგიდა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
საკონფერენციო დარბაზში 2018 წლის 18 სექტემბერს 12 საათზე გაიმართება

ტყის მუშაკთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი

მრგვალი მაგიდა

ორგანიზატორი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილება.

მისამართი: თბილისი ჯავახიშვილის ქუჩა #51, მე-II სართული, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.m

web-site-  www.gaas.dsl.ge

სსმმ აკადემიის სმ ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის  მეურნეობის  მეცნიერებათა  აკადემია 

სოფლის  მეურნეობის  ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების

2018  წლის  19  სექტემბრის   სხდომის

დღის     წესრიგი:

თბილისი                                                    დასაწყისი  12  საათზე

 

1.     მიწის   მმართველობის   შესახებ.

           მომხსენებელი:   აკადემიკოსი  პაატა  კოღუაშვილი.

2.     მიმდინარე   საკითხები.

 

განცხადება

საქართველოს  სოფლის  მეურნეობის  მეცნიერებათა    აკადემია

 

მიმდინარე წლის 12-13 სექტემბერს  ტარდება სიმპოზიუმი „ნუტრიციოლოგიისა და ჯანმრთელობის ურთიერთკავშირი - თანამედროვე ტენდენციები“. კონგრესის პირველ დღეს მასპინძლობს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, ხოლო მეორე დღის - 13 სექტემბრის აქტივობებს -  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, დასაწყისი 1000 საათზე.

მისამართი: ი. ჯავახიშვილის #51. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საკონფერენციო დარბაზი.

მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2018

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
სამეცნიერო კონფერენცია

საქართველოში მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის არსებული მდგომარეობა,
პრობლემები და პერსპექტივები

სამეცნიერო კონფერენცია ჩატარდება:

2018 წლის 25 სექტემბერს, 12:00 საათზე საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში.

(0102, თბილისი, ივანე ჯავახიშვილის ქუჩა #51, მე-2 სართული, აუდ. #20)

სსმ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის გაფართოებული სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის

2018 წლის 26 ივლისის  გაფართოებული სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                              12 საათი

მეაბრეშუმეობის დარგის რეაბილიტაცია და პერსპექტივები საქართველოში

შესავალი სიტყვააკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე

მომხსენებლები: აკადემიის აკადემიკოს-მდივნის მოვალეობის შემსრულებელი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე; აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი Gგიორგი ნიკოლეიშვილი.

მიმდინარე საკითხები

სსმმ აკადემიის აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის

24 ივლისის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                   დასაწყისი  12 საათზე

1. აგრარული წარმოების საიმედო ელექტრომომარაგების უზრუნველყოფის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი არჩილ ვაშაკიძე.

2. ნიადაგის მინიმალური და ნულოვანი დამუშავების ტექნოლოგიების ეკოლოგიური და ბიოენერგეტიკული ეფექტურობის ანალიზის შესახებ.

მომხსენებელი: ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი ოთარ ქარჩავა.

3. მიმდინარე საკითხები.

სსმმ აკადემის აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის  20 ივლისის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                                            დასაწყისი   12 საათზე

1.         სუბტროპიკული მიმართულების ფერმერულ მეურნეობებში სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა შესაძლო შეთანაწყობისა და განაშენიანების თანამედროვე მიდგომების შესახებ.

მომხსენებელი:   აკადემიკოსი როლანდ კოპალიანი

2.         მიმდინარე საკითხები.

სსმმ აკადემიის მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობის  და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის  11 ივლისის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                                                          დასაწყისი   12 საათზე

1.         მასტიმულირებელი და სამკურნალო დანიშნულებით ადამიანის კვებაში ფუტკრის პროდუქტების კომბინირებული გამოყენების შესახებ.

მომხსენებელი:  სოფლის მეურნეობის დოქტორი  გიორგი  მაძღარაშვილი

2.         ბაქტერიათა მშთანთქმელი ფაგის შესახებ.

მომხსენებელი: ვეტრინარიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი მერაბ ნათიძე

3.  მიმდინარე საკითხები.

სსმმ აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

2018 წლის  29 ივნისის პრეზიდიუმის სხდომის

დღის წესრიგი          

 

თბილისი                                                                                                      12 საათი

 

1.         საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტისა და კვების მრეწველობის ინსტიტუტის, ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული ფაკულტეტის, იაკობ გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტისა და ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის 2017 წლის სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის ანგარიშების შესახებ.

 

მომხსენებლები: რეცენზენტები: აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე, აკადემიკოსი რევაზ მახარობლიძე, აკადემიკოსი რეზო ჯაბნიძე, აკადემიკოსი ნოდარ ჩხარტიშვილი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გიორგი გაგოშიძე.

 

2.         მეციტრუსეობის დარგში მოსავლიანობის გადიდებისა და რენტაბელობის შენარჩუნების ღონისძიებების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი გურამ პაპუნიძე.

 

3.         მიმდინარე საკითხები.

სსმმ აკადემიის აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის

27 ივნისის სხდომის

 დღის წესრიგი

თბილისი                                               დასაწყისი   1130 საათზე

1. აკადემიკოს ელგუჯა შაფაქიძის ანგარიში 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2. მექანიზაციის განვითარების პრიორიტეტები აჭარაში.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ზაურ ფუტკარაძე.

3. მიმდინარე საკითხები.

შეხვედრა ეროვნულ კოორდინატორებთან

 

საქართველოს

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში 2018 წლის  27 ივნისს 13 საათზე გაიმართება შეხვედრა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ეროვნულ  კოორდინატორებთან

თემა: საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარებაში საქართველოს

      სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ეროვნული

      კოორდინატორების ინსტიტუტის  როლისა  და მნიშვნელობის შესახებ

   მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 

                            პრეზიდენტიაკადემიკოსი  გურამ ალექსიძე.

მისამართი: თბილისი ჯავახიშვილის ქუჩა #51,  მე-II  სართული, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web-site-www.gaas.dsl.ge

 

სსმმ აკადემიის სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სატყეო საქმის  სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის

26 ივნისის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                 დასაწყისი   12 საათზე

1.         საქართველოში ტყის ხანძრებისა და მისი პრევენციის ღონისძიებების შესახებ

მომხსენებელი: სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სწავლული მდივანი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი გიორგი გაგოშიძე

2.         საქართველოს დაცული ტერიტორიებისა და მათი განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებების შესახებ.

მომხსენებელი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაცული ტერიტორიების ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე თომა დეკანოიძე

3.         მიმდინარე საკითხები

სსმმ აკადემიის სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო

განყოფილების  2018 წლის 28 ივნისის სხდომის

დღის წესრიგი          

თბილისი                                                                                        დასაწყისი 16 საათზე

 

1.         სურსათში ტყვიის რისკის შეფასების საფუძველზე რეკომენდაციეების განხილვა.

მომხსენებელი:   სოფლის მეურნეობის დოქტორი ლალი ტაბატაძე.

2.         მიმდინარე საკითხები.

სსმმ აკადემიის სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სოფლის მეურნეობის  ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების

2018 წლის  22 ივნისის სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი                                                     დასაწყისი 12 საათზე

1.         გიორგი ნიკოლეიშვილის ანგარიში 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2.  მიმდინარე საკითხები.

სსმმ აკადემიის მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის 20 ივნისის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობის  და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების
 2018 წლის  20 ივნისის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                                                დასაწყისი   12 საათზე

 

1. მეცხოველეობაში სანაშენე მუშაობის ორგანიზაციული საკითხებისა და მისი ეფექტურობის შესახებ.

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გიული გოგოლი.

2. საქართველოში რთული ნაჯვარი და ადგილობრივი ჯიშის ღორების ჰელმინთოზურ დაავადებათა გავრცელების შესახებ.

მომხსენებელი: ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი შადიმან ფოცხვერია.

3.  მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com