საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემია

სსმმ აკადემის აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის  20 ივლისის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                                            დასაწყისი   12 საათზე

1.         სუბტროპიკული მიმართულების ფერმერულ მეურნეობებში სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა შესაძლო შეთანაწყობისა და განაშენიანების თანამედროვე მიდგომების შესახებ.

მომხსენებელი:   აკადემიკოსი როლანდ კოპალიანი

2.         მიმდინარე საკითხები.

სსმმ აკადემიის მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობის  და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის  11 ივლისის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                                                          დასაწყისი   12 საათზე

1.         მასტიმულირებელი და სამკურნალო დანიშნულებით ადამიანის კვებაში ფუტკრის პროდუქტების კომბინირებული გამოყენების შესახებ.

მომხსენებელი:  სოფლის მეურნეობის დოქტორი  გიორგი  მაძღარაშვილი

2.         ბაქტერიათა მშთანთქმელი ფაგის შესახებ.

მომხსენებელი: ვეტრინარიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი მერაბ ნათიძე

3.  მიმდინარე საკითხები.

სსმმ აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

2018 წლის  29 ივნისის პრეზიდიუმის სხდომის

დღის წესრიგი          

 

თბილისი                                                                                                      12 საათი

 

1.         საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტისა და კვების მრეწველობის ინსტიტუტის, ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული ფაკულტეტის, იაკობ გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტისა და ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის 2017 წლის სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის ანგარიშების შესახებ.

 

მომხსენებლები: რეცენზენტები: აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე, აკადემიკოსი რევაზ მახარობლიძე, აკადემიკოსი რეზო ჯაბნიძე, აკადემიკოსი ნოდარ ჩხარტიშვილი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გიორგი გაგოშიძე.

 

2.         მეციტრუსეობის დარგში მოსავლიანობის გადიდებისა და რენტაბელობის შენარჩუნების ღონისძიებების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი გურამ პაპუნიძე.

 

3.         მიმდინარე საკითხები.

სსმმ აკადემიის აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის

27 ივნისის სხდომის

 დღის წესრიგი

თბილისი                                               დასაწყისი   1130 საათზე

1. აკადემიკოს ელგუჯა შაფაქიძის ანგარიში 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2. მექანიზაციის განვითარების პრიორიტეტები აჭარაში.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ზაურ ფუტკარაძე.

3. მიმდინარე საკითხები.

შეხვედრა ეროვნულ კოორდინატორებთან

 

საქართველოს

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში 2018 წლის  27 ივნისს 13 საათზე გაიმართება შეხვედრა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ეროვნულ  კოორდინატორებთან

თემა: საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარებაში საქართველოს

      სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ეროვნული

      კოორდინატორების ინსტიტუტის  როლისა  და მნიშვნელობის შესახებ

   მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 

                            პრეზიდენტიაკადემიკოსი  გურამ ალექსიძე.

მისამართი: თბილისი ჯავახიშვილის ქუჩა #51,  მე-II  სართული, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web-site-www.gaas.dsl.ge

 

სსმმ აკადემიის სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სატყეო საქმის  სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის

26 ივნისის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                 დასაწყისი   12 საათზე

1.         საქართველოში ტყის ხანძრებისა და მისი პრევენციის ღონისძიებების შესახებ

მომხსენებელი: სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სწავლული მდივანი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი გიორგი გაგოშიძე

2.         საქართველოს დაცული ტერიტორიებისა და მათი განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებების შესახებ.

მომხსენებელი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაცული ტერიტორიების ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე თომა დეკანოიძე

3.         მიმდინარე საკითხები

სსმმ აკადემიის სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო

განყოფილების  2018 წლის 28 ივნისის სხდომის

დღის წესრიგი          

თბილისი                                                                                        დასაწყისი 16 საათზე

 

1.         სურსათში ტყვიის რისკის შეფასების საფუძველზე რეკომენდაციეების განხილვა.

მომხსენებელი:   სოფლის მეურნეობის დოქტორი ლალი ტაბატაძე.

2.         მიმდინარე საკითხები.

სსმმ აკადემიის სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სოფლის მეურნეობის  ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების

2018 წლის  22 ივნისის სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი                                                     დასაწყისი 12 საათზე

1.         გიორგი ნიკოლეიშვილის ანგარიში 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2.  მიმდინარე საკითხები.

სსმმ აკადემიის მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის 20 ივნისის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობის  და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების
 2018 წლის  20 ივნისის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                                                დასაწყისი   12 საათზე

 

1. მეცხოველეობაში სანაშენე მუშაობის ორგანიზაციული საკითხებისა და მისი ეფექტურობის შესახებ.

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გიული გოგოლი.

2. საქართველოში რთული ნაჯვარი და ადგილობრივი ჯიშის ღორების ჰელმინთოზურ დაავადებათა გავრცელების შესახებ.

მომხსენებელი: ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი შადიმან ფოცხვერია.

3.  მიმდინარე საკითხები.

სსმმ აკადემიის აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის  18 ივნისის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                      დასაწყისი   12 საათზე

1.         აკადემიკოს ვაჟა კვალიაშვილის ანგარიში 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2.         აკადემიკოს ვალერიან ცანავას ანგარიში 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3.         აზოტის იზოტოპის - 15N-ის გამოყენებით სასუქის აზოტის ნიადაგის ორგანულ ნივთიერებაში ჩართვის ინტენსიობის და მდგრადობის შესწავლის შედეგების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ვალერიან ცანავა.

4.         მიმდინარე საკითხები

1.         მოხსენება მიძღვნილი გაუდაბნოებასთან და გვალვასთან ბრძოლის მსოფლიო დღისადმი.”

მომხსენებელი: აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი.

ტრენინგი

საქართველოს

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში
2018  
წლის  8 ივნისს 12 საათზე გაიმართება

 

ტრენინგი

 

თემა 1. საქართველოში ცხოველთა  სადგომების მდგომარეობის შესახებ           

              მომხსენებელიაკადემიკოსი    თენგიზ ყურაშვილი.

თემა 2. ბაქტერიული პრეპარატის გამოყენება ნაკელის (სკორეს)  

            სწრაფი კომპოსტირებისა და შემდგომი გაუსნებოვნებისათვის

              მომხსენებელისაწარმო  BIO ELEMENTS AGRO -  დირექტორი

            ელენე ბოკუჩავა.

 

ორგანიზატორი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიავეტერინარიის ეროვნული კოორდინატორი  თენგიზ ყურაშვილი.

 

მისამართი: თბილისი ჯავახიშვილის ქუჩა #51,  მე-II  სართული, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

სსმმ აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

პრეზიდიუმის 2018 წლის 30 მაისის სხდომის

დღის წესრიგი

ქ. თბილისი                                                                   დასაწყისი 12 საათზე

1.         საქართველოს პარლამენტის აპარატსა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიას შორის გაფორმებული მემორანდუმის შესახებ.

        მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გ. ალექსიძე.

2.         საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო_კვლევითი ცენტრის 2017 წლის სამეცნიერო _კვლევითი საქმიანობის შესახებ.

              მომხსენებელი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის

              სამინისტროს  სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დორექტორი,

              პროფესორი ლ. უჯმაჯურიძე.

3.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ

      მომხსენებლები: სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე,

                      აკადემიკოსი ნ. ქარქაშაძე, აკადემიკოსი ჯ. გუგუშვილი

4.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

   მომხსენებლები:      აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გ. ალექსიძე

  სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, აკადემიკოსი ნ. ქარქაშაძე

5.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოსთან არსებული ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ.

         მომხსენებლები: სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე- აკადემიკოსი ნ. ქარქაშაძე, აკადემიკოსი ჯ. გუგუშვილი.

6.         მიმდინარე საკითხები:

6.1.      ინფორმაცია აჭარაში თუთის აბრეშუმხვევიას 2018 წლის საცდელ_საჩვენებელი გამოკვების შესახებ.

     მომხსენებელი: აკადემიკოსი ე. შაფაქიძე.

6.2.      საქართველოს  სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის დარგობრივი მიმართულების ეროვნული კოორდინატორების დამტკიცება.

              მომხსენებელი: აკადემიკოსი ე. შაფაქიძე,

6.3.      საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში აგრარიკოს მეცნიერთა სამეცნიერო მიღწევების ამსახველი მონაცემთა ბაზის შექმნის შესახებ.

               მომხსენებლები: აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე;

               აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

    

სსმმა აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების

2018 წლის 24 მაისის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                           დასაწყისი 12 საათზე

1.        საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის სტანდარტებისა და სრეტიფიცირების კვლევის სამსახურის 2017 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში.

მომხსენებელი: სტანდარტებისა და სრეტიფიცირების კვლევის სამსახურის უფროსი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი ქეთევან მჭედლიშვილი.

2.        საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ბიოაგროწარმოების სამსახურის   2017 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში.

მომხსენებელი: ბიოაგროწარმოების სამსახურის უფროსი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი, გოჩა წერეთელი.

3.        საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მცენარეთა მიროგამრავლებისა (ინ ვიტრო) და უვირუსო სარგავი მასალის კვლევის სამსახურის   2017 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში.

მომხსენებელი: მცენარეთა მიროგამრავლებისა (ინ ვიტრო) და უვირუსო სარგავი მასალის კვლევის სამსახურის უფროსი ლალი მოსიაშვილი.

4.        საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურების კვლევის სამსახურის 2017 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში.

მომხსენებელი: ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურების კვლევის სამსახურის   მთავარი სპეციალისტი ირმა ირემაშვილი.

5.        საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ნიადაგის ნაყოფიერების კვლევის სამსახურის   2017 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში.

მომხსენებელი: ნიადაგის ნაყოფიერების კვლევის სამსახურის უფროსი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, აკადემიკოსი ზაურ ჩანქსელიანი.

6.        მიმდინარე საკითხები.

სსმმა აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების

2018 წლის 23 მაისის სხდომის

დღის წესრიგი  

  

თბილისი                                                     დასაწყისი 12 საათზე

1.       საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მეხილეობის   სამსახურის   2017 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში.

მომხსენებელი: მეხილეობის სამსახურის უფროსი ზვიად ბობოქაშვილი

2.      საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მევენახეობის სამსახურის   2017 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში.

მომხსენებელი: მევენახეობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ლონდა მამასახლისაშვილი

3.     საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მარცვლოვანი კულტურების კვლევის სამსახურის 2017 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში.

მომხსენებელი: მარცვლოვანი კულტურების კვლევის სამსახურის უფროსი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი ცოტნე სამადაშვილი

4.    საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვის კვლევის დეპარტამენტის 2017 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში.

მომხსენებელი: მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვის კვლევის დეპარტამენტის უფროსი, ბიოლოგიის დოქტორი ზურაბ ხიდეშელი

5.    საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ჩაისა და სუბტროპიკული კულტურების კვლევის სამსახურის 2017 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში.

მომხსენებელი: ჩაისა და სუბტროპიკული კულტურების კვლევის სამსახურის უფროსი იოსებ ბასილია

6.     მიმდინარე საკითხები.

სსმმა სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის

21 მაისის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                           დასაწყისი   12 საათზე

1.    საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის აგროსატყეო კულტურების კვლევის სამსახურის 2017 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში.

მომხსენებელი: აგროსატყეო კულტურების კვლევის სამსახურის   უფროსი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი  ნანა გოგინაშვილი.

 

2.   მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com