საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემია

სსმმა სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
 სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების
2019 წლის 1 თებერვლის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                                        დასაწყისი 16 საათზე

1.         სურსათის მიერი ბრუცელიოზის პოტენციური საფრთხის რისკის შეფასება.

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მთავარი სპეციალისტი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი მამუკა კოტეტიშვილი.

2.         მიმდინარე საკითხები.

სსმმ აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს 2019 წლის 30 იანვრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
სამეცნიერო საბჭოს  2019 წლის 30 იანვრის სხდომის

დღის  წესრიგი      

თბილისი                                                                      დასაწყისი 13 საათზე

1.   სამეცნიერო საბჭოს ანგარიში 2018 წელს გაწეული მუშაობისა და 2019  წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

     მომხსენებელი: სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, აკადემიკოსი ნაპოლეონ ქარქაშაძე.

2.    საქართველოს მეცხოველეობის გენეტიკური რესურსების შესახებ.

      მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი ლევან თორთლაძე.

3.    ინვაზიური დაავადებების და მათი კონტროლის შესახებ.   .
     მომხსენებელი: ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი შადიმან ფოცხვერია.

4.    მიმდინარე საკითხები.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

2019 წლის 25 იანვრის  პრეზიდიუმის  სხდომის

დღის   წესრიგი

თბილისი                                                         დასაწყისი      12 საათზე

 

1.     აკადემიის მიერ 2018 წელს ჩატარებული მუშაობის შესახებ.

          მომხსენებლები: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე

                აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე

2.     აკადემიის 2019 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმისა და ჩასატარებელი ღონისძიებების შესახებ.

      მომხსენებლები: აკადემიის ვიცე პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე;

                პრეზიდენტის მოადგილე, სამეცნიერო განყოფილებების  

                კოორდინატორი, დოქტორი ანატოლი გიორგაძე

3.     აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების მიერ 2018 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2019 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მოხსენებლები: აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი; მეცხოველეობისა და ვეტრინარიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი; აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ მახარობლიძე; სურსათის უვნებლობისა და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი; სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ ჩაგელიშვილიეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი;

4.     ფერმერებისა და სპეციალისტებისთვის აგროსაკონსულტაციო სერვისების მიწოდების ინოვაციური მოდელის - „აგროპედია“- შესახებ.

მომხსენებლები: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი თემურ რევიშვილი; “საქართველოს აგრარიკოსთამოძრაობისდამფუძნებელი, ()იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ლექტორი ანდრო ხეთერელი.

5.     ინფორმაციასაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებსაქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

მომხსენებლები: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე

6.     საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდიატების არჩევის დროებითი დებულების შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე

7.     საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდიატების ვაკანსიების შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე.

8.     საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდიატობის კანდიდატთა შეფასების კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე.

9.     საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდიატების არჩევნებთან დაკავშირებით საექსპერტო კომისიების შემადგენლობის შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე,

                აკადემიის აკადემიკოს-მდივნის მოვალეობის 

                შემსრულებელი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

10.    ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდიატების არჩევნებთან დაკავშირებით აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებებში სტიპენდიატთა მოხსენებების მოსმენის, კანდიდატთა შესარჩევად სამეცნიერო განყოფილებების სხდომების ჩატარების გრაფიკისა და განყოფილებების სიითი შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე,

               აკადემიის აკადემიკოს-მდივნის მოვალეობის 

                შემსრულებელი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების
2019
წლის  18 იანვრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                                დასაწყისი  14 საათზე

1.         სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში 2018 წელს გაწეული მუშაობისა და 2019 წელს პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელისურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი  ზურაბ ცქიტიშვილი, სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი.

2.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში აგრარულ სფეროში საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომისათვის 2018 წლის პრემიის მისანიჭებლად საკონკურსოდ შემოსულ ნაშრომზე რეცენზენტის გამოყოფის შესახებ.

მომხსენებლები: სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი, სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი.

3.         მონიტორინგის განხორციელებისა და შედეგების რისკის შეფასების მიზნით გამოყენების შესაძლებლობები და განუსაზღვრელობები.

მომხსენებელი: . ნათაძის სახელობის სანიტარიის, ჰიგიენის და სამედიცინო ეკოლოგიის სამენიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, დოქტორი დარეჯან დუღაშვილი

4.         მიმდინარე საკითხები.

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 23 იანვრის სხდომის

დღის  წესრიგი

თბილისი                                                                       დასაწყისი     12 საათზე

1.            სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში 2018 წელს გაწეული მუშაობისა და 2019 წელს პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების  აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი  რევაზ ჩაგელიშვილი, სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი, დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი, სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სწავლული მდივანი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გიორგი გაგოშიძე.

2.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში აგრარულ სფეროში საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომისათვის 2018 წლის პრემიის მისანიჭებლად საკონკურსოდ შემოსულ ნაშრომზე რეცენზენტის გამოყოფის შესახებ.

მომხსენებლები: სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ ჩაგელიშვილი, სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი, დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი, სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სწავლული მდივანი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გიორგი გაგოშიძე.

3.            მიმდინარე საკითხები.

 

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 18 იანვრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                               დასაწყისი     12 საათზე

1.         აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში 2018 წელს გაწეული მუშაობისა და 2019 წელს პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი, სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი დოქტორი რევაზ ლოლიშვილი.

2.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში აგრარულ სფეროში საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომისათვის 2018 წლის პრემიის მისანიჭებლად საკონკურსოდ შემოსულ ნაშრომზე რეცენზენტის გამოყოფის შესახებ.

მომხსენებლები:   აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი, სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი, დოქტორი რევაზ ლოლიშვილი.

3.         მიმდინარე საკითხები.

მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 17 იანვრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                          დასაწყისი     12 საათზე

1.         მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში 2018 წელს გაწეული მუშაობისა და 2019 წელს პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი, სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი.

2.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში აგრარულ სფეროში საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომისათვის 2018 წლის პრემიის მისანიჭებლად საკონკურსოდ შემოსულ ნაშრომზე რეცენზენტის გამოყოფის შესახებ.

მომხსენებლები:   მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი, სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი.

3.         მიმდინარე საკითხები.

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიების სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიების სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 16 იანვრის სხდომის

დღის  წესრიგი

თბილისი                                                                            დასაწყისი     12 საათზე

1.         სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიების სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში 2018 წელს გაწეული მუშაობისა და 2019 წელს პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი, სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი.

 

2.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში აგრარულ სფეროში საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომისათვის 2018 წლის პრემიის მისანიჭებლად საკონკურსოდ შემოსულ ნაშრომზე რეცენზენტის გამოყოფის შესახებ.

მომხსენებლები: სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიების სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი, სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი.

 

3.          მიმდინარე საკითხები.

 

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 15 იანვრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                                 დასაწყისი 12 საათზე

1.         აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში 2018 წელს გაწეული მუშაობისა და 2019 წელს პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი:   აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ მახარობლიძე, სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი.

2.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში აგრარულ სფეროში საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომისათვის 2018 წლის პრემიის მისანიჭებლად საკონკურსოდ შემოსულ ნაშრომზე რეცენზენტის გამოყოფის შესახებ.

მომხსენებლები:   აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ მახარობლიძე, სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი.

3       მიმდინარე საკითხები.

სმ ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების

2019 წლის 14 იანვრის სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი                                                                           დასაწყისი       14  საათზე

  1. 1.ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში 2018 წელს გაწეული მუშაობისა და 2019 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი, საწავლული მდივანი, დოქტორი რევაზ ლოლიშვილი.

2.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში აგრარულ სფეროში საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომისათვის 2018 წლის პრემიის მისანიჭებლად საკონკურსოდ შემოსულ ნაშრომზე რეცენზენტის გამოყოფის შესახებ.

მომხსენებლები: ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი, დოქტორი რევაზ ლოლიშვილი.

3. მიმდინარე საკითხები.

განცხადება

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

ტელეკომპანია “საფერავი TV”

 

მრგვალი მაგიდა

 

2018 წლის 20 დეკემბერი, 12-00 სთ., სსმმ აკადემიის საკონფერენციო დარბაზი,

 

თემა: “საქართველოს სოფლის მეურნეობაში მნიშვნელოვანი და წარმატებული ინოვაციური პროექტების პრეზენტაცია”.

                              მონაწილე ორგანიზაციები:

1.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია;

2.         ტელეკომპანია  „ საფერავი TV“;

3.        ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

4.         აიპი “ჯორჯიან გაპი”;

5.         საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;

6.         შ.პ.ს  „ ადმირალი“;

7.         შ.პ.ს   „გრინ სოლუშენი“;

8.         შ.პ.ს  „ ALLLAgro – Georgia LLC”;

9.         საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი;

10.       საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს  
                 
სამეცნიერო-კვლევითი  ცენტრი;

11.       შ.პ.ს „ჯეოვეტი“.

 

                            დღის წესრიგი:

 

1.  მრგვალი მაგიდის გახსნა - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, აკად. გურამ ალექსიძე;

2.  საქართველოს სოფლის მეურნეობაში მნიშვნელოვანი და წარმატებული  
     ინოვაციური პროექტები, მომხსენებელი: გოჩა ცოფურაშვილი - ტელევიზია
    “საფერავი TV”;

3.  ტელევიზიის  ფუნქცია და ხედვა აგრარული პოლიტიკის ფორმირებაში,
    
მომხსენებელი: დიმიტრი კოსტაროვი - ტელევიზია “საფერავი TV”

 4. კარგი სასოფლო სამეურნეო პრაქტიკა, მომხსენებელი: ნოდარ მინდიაშვილი -

      აიპი “ჯორჯიან გაპი”;

 5. საერთაშორისო კომპანიის პლატფორმა საქართველოში  სოფლის მეურნეობის   

     განვითარების შესახებ, მომხსენებელი: ედვარდ ლოზოვსკი - შ.პ.ს 

      „ ALLLAgro – Georgia LLC”;

 6. თევზის წარმოება და აგროტურიზმი, მომხსენებელი სერგეი პანჩენკო -

       შ.პ.ს  “ადმირალი“;

 7. სასოფლო სამეურნეო ბაღების გაშენების თანამედროვე ევროპული  

     ტექნოლოგიები საქართველოში, მომხსნებელი რომან ჩხენკელი - 

     შ.პ.ს   „გრინ სოლუშენი“;

 8. მეცხოველეობაში თანამედროვე ბიოდანამატების გამოყენება და მისი

     საწარმოო ეფექტი, მომხსნებელი: მანუჩარ ცეცხლაძე - შ.პ.ს „ჯეოვეტი“;

 9. აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ახალი პრეპარატის ეფექტურობის შესწავლა   

     საქართველოს პირობებისათვის, მომხსენებელი: გივი ჩიმაკაძე, ომარ ლომთაძე  -  

     ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სსმმ აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომა

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
2018 წლის 28 დეკემბრის პრეზიდიუმის გაფართოვებული სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                    დასაწყისი 12-00 საათზე

 

1.     აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ 2018 წელს განხორციელებული საქმიანობა და სამომავლო პერსპექტივები.

              მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

                                        სოფლის მეურნეობის მინისტრი ტიტე აროშიძე

   

2.     მიმდინარე საკითხები.

           2,1.  საქართველოს სოფლის მეურნეობის  მეცნიერებათა აკადემიაში აგრარული ინოვაციების კომისიის შექმნის შესახებ.

                  მომხსენებელი: აკადემიის ვიცე–პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე;

           2,2.  აგრარულ სფეროში 2018 წლის საუკეთესო ფუნდამენტური და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომებისათვის
           საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებული კონკურსის შესახებ.

                   მომხსენებელი: აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

 

სსმმა სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სატყეო საქმის  სამეცნიერო განყოფილების
2018 წლის 27 დეკემბრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                           დასაწყისი   12 საათზე

1.         სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმისა და ჩასატარებელი ღონისძიებების შესახებ.

მომხსენებელი: სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოსმდივანი, აკადემიკოსი რევაზ ჩაგელიშვილი.

2.         მიმდინარე საკითხები

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების
2018 წლის  25 დეკემბრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                                                    დასაწყისი  12 საათზე

1.    ბუნებრივი სათიბ-საძოვრების პროდუქტიულობის ამაღლების გზები.

      მომხსენებელი: საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურის უფროსი ნიკოლოზ ჯავახიშვილი.

2.    მიმდინარე საკითხები.

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის  21 დეკემბრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                       დასაწყისი   12 საათზე

1.         აღმოსავლეთ საქართველოს ნიადაგების ნაყოფიერების მდგომარეობა თანამედროვე ეტაპზე.

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი რევაზ ლოლიშვილი.

2.         მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com