საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემია

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 23 იანვრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების

2020 წლის 23 იანვრის სხდომის

დღის წესრიგი            

თბილისი                                                   დასაწყისი 12 საათზე

1. ინფორმაცია მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების წევრების მიერ 2019 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

მომხსენებელი: მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი.

2. აკადემიკოს ჯემალ გუგუშვილის ანგარიში 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

3. მიმდინარე საკითხები.

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 21 იანვრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის

21 იანვრის სხდომის

დღის    წესრიგი

თბილისი                                                                 დასაწყისი 12 საათზე

1. ინფორმაცია სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების წევრების მიერ 2019 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

მომხსენებელი: სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ ჩაგელიშვილი

2. აკადემიკოს რევაზ ჩაგელიშვილის ანგარიში 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

3. მიმდინარე საკითხები.

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 20 იანვრის სხდომა

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 20 იანვრის სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი                                         12 საათი    

1.ინფორმაცია აკადემიის აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების წევრების მიერ 2019 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი, სწავლული მდივანი, დოქტორი რევაზ ლოლიშვილი.

2. აკადემიკოს გოგოლა მარგველაშვილის ანგარიში 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3. მიმდინარე საკითხები.

 

 

სსმმ აკადემიის 2019 წლის 27 დეკემბრის პრეზიდიუმის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

2019 წლის 27 დეკემბრის

პრეზიდიუმის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                                დას. 12 საათი

1.. ინფორმაცია ქ. პრაღაში (ჩეხეთი) 6-7 დეკემბერს გამართული ევროპის სოფლის მეურნეობის, სურსათისა და ბუნებათსარგებლობის აკადემიების კავშირის სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომის შესახებ.

              მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე.

2. ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 2019 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესრულების შესახებ.

მომხსენებლებ:   აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე; პრეზიდენტის მოადგილე, დოქტორი ანატოლი გიორგაძე.

3. ინფორმაცია აკადემიის აგრარული ინოვაციების კომისიის მიერ 2019 წელს გაწეული საქმიანობისა და 2020 წლის სამუშაო პერსპექტიული გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: აგრარული ინოვაციების კომისიის თავმჯდომარე, აკადემიკოსი ალექსანდრე დიდებულიძე.

4. ინფორმაცია აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების მიერ 2019 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობისა და 2020 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ, აკადემიის სტიპენდიატების მიერ 2019 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ.

მომხსენებლები:

აკადემიის აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს მდივანი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი;

აკადემიის მეცხოველეობისა და ვეტრინარიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს მდივანი, აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი;

აკადემიის აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ მახარობლიძე;

აკადემიის სურსათის უვნებლობისა და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს მდივანი, აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი;

აკადემიის სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ ჩაგელიშვილი;

აკადემიის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს მდივანი, აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი;

5. ინფორმაცია აკადემიის 2020 წლ პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებლებ:   აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე; აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი, აკად. ე. შაფაქიძე; პრეზიდენტის მოადგილე, დოქტორი ანატოლი გიორგაძე.

6. ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 2019 წლის ფინანსური ანგარიშისა და 2020 წლის ბიუჯეტის ძირითადი პარამეტრების შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე დოქტ. ანატოლი გიორგაძე, მთავარი ბუღალტერი ნინო სოზიაშვილი, მთავარი სპეციალისტი იზოლდა კობახიძე.

7. მიმდინარე საკითხები.

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 25 დეკემბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 25 დეკემბრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                              12     საათი

 

1. ინფორმაცია აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2019 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობისა და 2020 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი, სწავლული მდივანი, დოქტორი რევაზ ლოლიშვილი.

2. ინფორმაცია აკადემიის სტიპენდიატის, ქიმიის დოქტორის, გიორგი ქვარცხავას მიერ 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

3. მიმდინარე საკითხები.

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 24 დეკემბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების

2019 წლის 24 დეკემბრის სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი                                                                    12 საათი  

1. ინფორმაცია სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2019 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობისა და 2020 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.  

მომხსენებლები: აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ ჩაგელიშვილი, სწავლული მდივანი, დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი.

2. ინფორმაცია აკადემიის სტიპენდიატის, სოფლის მეურნეობის დოქტორის გიორგი ქავთარაძის მიერ 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

 3. მიმდინარე საკითხები.

 

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 23 დეკემბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის

სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 23 დეკემბრის სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი                                                                12 საათი

1. ინფორმაცია სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2019 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობისა და 2020 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი, სწავლული მდივანი, დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი.

2. ინფორმაცია აკადემიის სტიპენდიატის, ქიმიის დოქტორის დარეჯან დუღაშვილის მიერ 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

3. ინფორმაცია აკადემიის სტიპენდიატის, ტექნიკის დოქტორის ეკატერინა კაციტაძის მიერ 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

4. მიმდინარე საკითხები

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 20 დეკემბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების

2019 წლის 20 დეკემბრის სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი                                                 12 საათი  

1. ინფორმაცია აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2019 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობისა და 2020 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ მახარობლიძე, სწავლული მდივანი, დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი.

2. ინფორმაცია აკადემიის სტიპენდიატის, ტექნიკის დოქტორის, გიორგი ქუთელიას მიერ 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

3.  მიმდინარე საკითხები.

 

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 19 დეკემბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების

2019 წლის 19 დეკემბრის სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი                                                                 12 საათი    

1. ინფორმაცია მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2019 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობისა და 2020 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი, სწავლული მდივანი, დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი.

2. ინფორმაცია აკადემიის სტიპენდიატის, სოფლის მეურნეობის დოქტორის, ანატოლი გიორგაძის მიერ 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

3.  მიმდინარე საკითხები.

 

აგრარული ინოვაციების კომისიის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

საკონფერენციო დარბაზში ოთხშაბათს, 2019 წლის 18 დეკემბერს, 16 საათზე გაიმართება
აგრარული ინოვაციების კომისიის სხდომა # 10

დღისწესრიგი

მოხსენება: ეკონომიკური კლასტერების ფორმირება-განვითარების პირობები და შესაძლებლობები საქართველოში“.

მომხსენებლები: ნოდარ ძიძიკაშვილი, კობა კიკაბიძე ა(ა)იპ „საქართველოს კლასტერების ეროვნული პლატფორმა“

კომისიის თავმჯდომარე - აკად. ალექსანდრე დიდებულიძე

მისამართი: თბილისი ჯავახიშვილის ქუჩა #51, მე-II სართული,

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.m,      www.gaas.dsl.ge

 

ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 18 დეკემბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 18 დეკემბრის სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი                                                       12 საათი

1. ინფორმაცია ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2019 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობისა და 2020 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი, სწავლული მდივანი, დოქტორი რევაზ ლოლიშვილი.

2. ინფორმაცია აკადემიის სტიპენდიატის, ეკონომიკის დოქტორის, ნატო ჯაბნიძის მიერ 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

 3. მიმდინარე საკითხები.

 

 

განცხადება

2019 წლის 5 დეკემბერს 12-00 საათზე საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში ჩატარდება ნიადაგების დაცვის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე:_“საქართველოს ნიადაგები მსოფლიო ნიადაგების ჭრილში”;

კონფერენციის ორგანიზატორები: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილება და აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტი.

კონფერენციის დღის წესრიგი:

 • კონფერენციის გახსნა - აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე , საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი;
 • მისასალმებელი სიტყვა:

სოლომონ პავლიაშვილი _ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;

           აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე _ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა
           აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი;

 • მოხსენებები:

1. გოგოლა მარგველაშვილი - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი.

თემა: “ნიადაგის ნაყოფიერების ეფექტიანი მართვა”.

2. სოლომონ პავლიაშვილი - საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;

ნინი ჩიქოვანი - საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიწის რესურსების დაცვის სამმართველოს უფროსი;

ლალი დურმიშიძე - საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის განვითარების დეპარტამენტის განყოფილების უფროსი.

თემა: “ნიადაგის დეგრადაციის გამომწვევი ფაქტორები და მისი ლიკვიდაციის ღონისძიებების შესახებ”.

3. რევაზ მახარობლიძე - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი.

თემა: „ტრაქტორის სავალი ორგანოებით ნიადაგის გამკვრივების შემცირების ღონისძიებები“.

4. თენგიზ ყურაშვილი - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორი;

მაია კერესელიძე - წმ. გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი, ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი.

თემა: ნიადაგის დაცვა მიკრობული დაბინძურებისაგან“.

5. გიორგი გაგოშიძე - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი;

ნათელა მაჭავარიანი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი;

ვლადიმერ დოლიძე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი;

გაიოზ ნოზაძე - სატყეო მეურნეობის მაგისტრი.

თემა: „ქარსაფარი ზოლების სამეურნეო მდგომარეობა და მათი პრევენციის სატყეო-სამელიორაციო ღონისძიებები ხაშურის რაიონის ზოგიერთი აგროფირმის (ალი, ბრილი, ნაბახტევი) მაგალითზე”.

6. გიზო გოგიჩაიშვილი - გარემოს ეროვნული სააგენტოს აგრომეტეოროლოგიის განყოფილების უფროსი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი;

თემა: „ქარისმიერი ეროზიის შეფასება გარეკახეთში და შირაქში”.

7. ვლადიმერ დოლიძე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი;

ნათელა მაჭავარიანი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი,

გიორგი გაგოშიძე - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი.

თემა: “ასკანიტის და ჰუმატების გავლენა ნახევრადუდაბნოს (ელდარის) და უდაბნოს (დუბაი) ნიადაგების ფიზიკურ თვისებებზე”.

8. გიორგი ორმოცაძე - სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მთავარი სპეციალისტი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი;

ზაურ ჩანქსელიანი - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ნიადაგის კვლევის სამსახურის უფროსი;

გიორგი ღამბაშიძე - სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ლაბორატორიის უფროსი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი.

თემა: "ნაყოფიერების ამაღლების საშუალებების გამოყენება".

9. ლაშა დოლიძე - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სწავლული მდივანი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი;

ქეთევან როყვა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი.

თემა: “აღმოსავლეთ საქართველოს წიფლნარი ეკოსისტემების ედაფობრივი თავისებურები”.

10. ლეილა გეგენავა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი.

თემა: მიწის ბაზრის ფორმირებისა და ფუნქცონირების თანამედროვე მდგომარეობა და პრობლემები”.      

11. რევაზ ლოლიშვილი _ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი.

თემა: “ქვემო ქართლის რუხი-ყავისფერი მუქი ნიადაგის ნაყოფიერების შეფასება ფერმერული მეურნეობის მაგალითზე”.

 

(კონფერენციის პროგრამა იხილეთ ბმულზე)

სსმმ აკადემიის 2019 წლის 29 ნოემბრის პრეზიდიუმის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

2019 წლის 29 ნოემბრის

პრეზიდიუმის სხდომის

თბილისი                                                                               დას. 12 საათი

დღის წესრიგი

1.         ნიადაგის დეგრადაციის გამომწვევი ფაქტორები და მისი ლიკვიდაციის ღონისძიებების შესახებ.

მომხსენებელი: სოლომონ პავლიაშვილი - ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე

თანამომხსენებლები: 1.1. ნინი ჩიქოვანი - საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიწის რესურსების დაცვის სამმართველოს უფროსი;

1.2. ლალი დურმიშიძე - საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის განვითარების დეპარტამენტის განყოფილების უფროსი;

2. ინფორმაცია 2020 წელს ევროპის სოფლის მეურნეობის, სურსათისა და ბუნებათსარგებლობის აკადემიების კავშირის ასამბლეისა და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია ევროპის ქვეყნებში და სამომავლო პერსპექტივები" ჩატარების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე

3. ინფორმაცია აგროინჟინერიის დარგის საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე,

აკადემიის აკადემიური დეპარტემენტის უფროსი აკად. ელგუჯა შაფაქიძე;

4. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის დარგობრივი ეროვნული კოორდინატორების დამტკიცება.

მომხსენებელი: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე,    

აკადემიის აკადემიური დეპარტემენტის უფროსი აკად. ელგუჯა შაფაქიძე;

სსმმა აგრარული ინოვაციების კომისიის სხდომა # 9

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
საკონფერენციო დარბაზში ოთხშაბათს, 2019 წლის 20 ნოემბერს, 16 საათზე გაიმართება აგრარული ინოვაციების კომისიის სხდომა # 9

დღის წესრიგი

მოხსენება: აგროსამრეწველო ნარჩენებიდან სასარგებლო პროდუქტების გამოყოფის ტექნოლოგიები”.

მომხსენებელი: ვლადიმერ ციციშვილი - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი

                     კომისიის თავმჯდომარე - აკად. ალექსანდრე დიდებულიძე

მისამართი: თბილისი ჯავახიშვილის ქუჩა #51, II-სართული

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

E – mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                   web-site: www.gaas.dsl.ge

სსმმა აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 26 ნოემბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 26 ნოემბრის სხდომის

დღის      წესრიგი

თბილისი                                 დასაწყისი 12 საათზე

1. სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის (შიფრი 041502) საგანმანათლებლო პროგრამების განხილვა დარგის თანამედროვე ტექნოლოგიების და ტექნიკური საშუალებების გათვალისწინებით.

მომხსენებლები: აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე, სტუ-ს პროფესორი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი დიმიტრი ნატროშვილი

2. საქართველოს სოფლის მეურნეობაში ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ალექსანდრე დიდებულიძე.

3. მიმდინარე საკითხები

 1. სსმმა მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 21 ნოემბრის სხდომა
 2. სსმმა აგრარული ინოვაციების კომისიის 2019 წლის 20 ნოემბერის სხდომა
 3. სსმმა სამეცნიერო საბჭოს 2019 წლის 11 ნოემბრის სხდომა
 4. სსმმ აკადემიის სურსათის უვნებლობისა და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების 28 ოქტომბრის სხდომა
 5. სსმმ აკადემიის აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 23 ოქტომბრის სხდომა
 6. სსმმ აკადემიის აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 22 ოქტომბრის სხდომა
 7. სსმმ აკადემიის მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების 18 ოქტომბრის სხდომა
 8. სსმმ აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს 11 ოქტომბრის სხდომა
 9. სსმ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომა
 10. აგრარული ინოვაციების კომისიის სხდომა _# 8

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com