საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემია

აგრარული ინოვაციების კომისიის 2020 წლის 26 თებერვლის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემი

აგრარული ინოვაციების კომისიის  2020 წლის 26 თებერვლის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                     დასაწყისი 16 საათზე

1.     ელექტრომაგნიტური ვიბრაციული ტექნიკა სოფლის მეურნეობისათვის.

მომხსენებელი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი გელა ჯავახიშვილი.

 

2.    მიმდინარე საკითხები.

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 26 თებერვლის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის

26 თებერვლის სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი                                                           12 საათი

1. აკადემიკოს ზაურ ჩანქსელიანის ანგარიში 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2. აკადემიკოს ვალერიან ცანავას ანგარიში 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3. მიმდინრე საკითხები:

         3.1.   სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორის იოსებ სარჯველაძის განცხადების შესახებ.

 

 

    განცხადებები

სსმ მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრება

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

2020 წლის 21 თებერვლის საერთო კრების

დღის წესრიგი            

თბილისი                                                                 დასაწყისი 13 საათზე

1.  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ 2019 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2020 წლის აგრარული მეცნიერების ამოცანების შესახებ.

მომხსენებლები: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე;

აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე.

 

2.  აკადემიის აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2019 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2020 წლის ამოცანების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი.

 

3.  აკადემიის მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2019 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2020 წლის ამოცანების შესახებ.

მომხსენებელი:აკადემიის მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი.

 

4.  აკადემიის აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2019 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2020 წლის ამოცანების შესახებ.

მომხსენებელი:აკადემიის აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ მახარობლიძე.

 

5.  აკადემიის სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2019 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2020 წლის ამოცანების შესახებ.

მომხსენებელი:აკადემიის სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი.

 

6.  აკადემიის სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2019 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2020 წლის ამოცანების შესახებ.

მომხსენებელი:აკადემიის სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ ჩაგელიშვილი.

 

7.  აკადემიის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2019 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2020 წლის ამოცანების შესახებ.

მომხსენებელი:აკადემიის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი.

 

8.  მიმდინარე საკითხები.

 

 

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 19 თებერვლის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების 
2020 წლის 19 თებერვლის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                           დასაწყისი 12 საათზე

 

1.   აკადემიკოს თენგიზ  ყურაშვილის ანგარიში 2019 წელს გაწეული სამეცნიერო მუშობის შესახებ.

2.  აკადემიკოს გურამ ტყემალაძის ანგარიში 2019 წელს გაწეული სამეცნიერო მუშობის შესახებ.

3.   მიმდინარე საკითხები.

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 18 თებერვლის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის  სამეცნიერო

განყოფილების  2020 წლის 18 თებერვლის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                დასაწყისი 12 საათზე

1.  აკადემიკოს გურამ პაპუნიძის ანგარიში 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2.  აკადემიკოს თემურ რევიშვილის ანგარიში 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3.   მიმდინარე საკითხები.

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 17 თებერვლის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგროინჟინერიის  სამეცნიერო განყოფილების

2020 წლის 17 თებერვლის სხდომის

დღის   წესრიგი

თბილისი                                                დასაწყისი 12 საათზე

1.            აკადემიის აგროინჟინერიის მიმართულების ეროვნული კოორდინატორების მიერ 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შედეგებისა და 2020 წლის ამოცანების შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის აგროინჟინერიის მიმართულების ეროვნული კოორდინატორები.

2. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში აგროინჟინერიის საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შესახებ.

                                       

მომხსენებელი:  ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი დიმიტრი ნატროშვილი.

 

     3.    მიმდინარე საკითხები.

სამეცნიერო საბჭოს 2020 წლის 14 თებერვლის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნირებათა აკადემიის

სამეცნიერო საბჭოს 2020  წლის 14 თებერვლის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                             დასაწყისი 13 საათზე

1. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  მიწის  საკანონმდებლო  ბაზის შესახებ.

მომხსენებელი: საქართველოს პარლამენტის აგრარულ  საკითხთა კომიტეტის აპარატის უფროსი ივერი ახალბედაშვილი.

ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 12 თებერვლის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის

12 თებერვლის სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი                                       13 საათი

1. აკადემიკოს ომარ ქეშელაშვილის ანგარიში 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2. აკადემიკოს თამაზ კუნჭულიას ანგარიში 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3. სოფლის მეურნეობის სპეციალიზაციის სრულყოფის შესახებ.

     მომხსენებელი: აკადემიკოსი თამაზ კუნჭულია.

4. მიმდინარე საკითხები.

სსმ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის გაფართოებული სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში

2020 წლის 7 თებერვალს 14 საათზე

ჩატარდება საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

პრეზიდიუმის გაფართოებული სხდომა

 

დღის წესრიგი:

 

           1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს

                     მიერ 2019 წელს გაწეული საქმიანობისა და 2020 წლის სამომავლო გეგმების

                     შესახებ.

მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის   მინისტრი ტიტე აროშიძე.

    2. მიმდინარე საკითხები.

აგრარული ინოვაციების კომისიის 2020 წლის 29 იანვრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემი

აგრარული ინოვაციების კომისიის 2020 წლის 29 იანვრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                          დასაწყისი 16 საათზე

 

1. მსოფლიოში ქართული ხორბლის მნიშვნელობისა და საქართველოში მისი წარმოების სტრატეგიის შესახებ.

მომხსენებლები: ცოტნე სამადაშვილი - გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მარცვლოვანი კულტურების სამსახურის უფროსი, აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორი; პაატა კოღუაშვილი - აკადემიკოსი.

2. მიმდინარე საკითხები.

სსმმა პრეზიდიუმის 2020 წლის 29 იანვრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

პრეზიდიუმის 2020 წლის 29 იანვრის   სხდომის

დღის წესრიგი

             თბილისი                                                                დასაწყისი 12 საათზე

 

1. აკადემიის მიერ 2019 წელს ჩატარებული მუშაობის შესახებ (მოკლე ანგარიში).

          მომხსენებლები: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე,

                                              აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე.

 

2. აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების წევრების (აკადემიკოსების, წევრ-კორესპონდენტებისა და აკადემიის სტიპენდიატების) მიერ 2019 წელს ჩატარებული მუშობის შესახებ.

       მომხსენებლები: აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ მახარობლიძე

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ ჩაგელიშვილი

ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი.

ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 28 იანვრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 28 იანვრის სხდომის

               დღის     წესრიგი                      

  თბილისი                                                                          13 საათი    

1.ინფორმაცია აკადემიის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების წევრების მიერ 2019 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

    მომხსენებლები: აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი, საწავლული მდივანი, დოქტორი რევაზ ლოლიშვილი.

 

2. მიმდინარე საკითხები.

 

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 27 იანვრის სხდომა

         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

     სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო

    განყოფილების 2020 წლის 27 იანვრის სხდომის

დღის     წესრიგი          

თბილისი                                                                   დასაწყისი 12 საათზე

1. ინფორმაცია სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების წევრების მიერ 2019 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

მომხსენებელი: სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი

2. აკადემიკოს ზურაბ ცქიტიშვილის ანგარიში 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

3. მიმდინარე საკითხები.

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 24 იანვრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების

2020 წლის 24 იანვრის სხდომის

    დღის   წესრიგი

თბილისი                                                              დასაწყისი 12 საათზე

1. ინფორმაცია აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების წევრების მიერ 2019 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

მომხსენებელი: აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ მახარობლიძე

2. აკადემიკოს რევაზ მახარობლიძის ანგარიში 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

3. მიმდინარე საკითხები.

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 23 იანვრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების

2020 წლის 23 იანვრის სხდომის

დღის წესრიგი            

თბილისი                                                   დასაწყისი 12 საათზე

1. ინფორმაცია მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების წევრების მიერ 2019 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

მომხსენებელი: მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი.

2. აკადემიკოს ჯემალ გუგუშვილის ანგარიში 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

3. მიმდინარე საკითხები.

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 21 იანვრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის

21 იანვრის სხდომის

დღის    წესრიგი

თბილისი                                                                 დასაწყისი 12 საათზე

1. ინფორმაცია სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების წევრების მიერ 2019 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

მომხსენებელი: სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ ჩაგელიშვილი

2. აკადემიკოს რევაზ ჩაგელიშვილის ანგარიში 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

3. მიმდინარე საკითხები.

  1. აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 20 იანვრის სხდომა
  2. სსმმ აკადემიის 2019 წლის 27 დეკემბრის პრეზიდიუმის სხდომა
  3. აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 25 დეკემბრის სხდომა
  4. სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 24 დეკემბრის სხდომა
  5. სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 23 დეკემბრის სხდომა
  6. აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 20 დეკემბრის სხდომა
  7. მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 19 დეკემბრის სხდომა
  8. აგრარული ინოვაციების კომისიის სხდომა
  9. ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 18 დეკემბრის სხდომა
  10. განცხადება

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com