საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემია

სურსათის უვნებლობისა და სსმმ აკადემიის სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სურსათის უვნებლობისა და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების
2019 წლის 27 ივნისის სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი                                                                                   12 საათი

1.    სხვადასხვა საფუარის გავლენა ღვინის ხარისხზე.

                        მომხსენებელი: ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი მარიამ ხოსიტაშვილი.

2.     მიმდინარე საკითხები.

სსმმ აკადემიის სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 26 ივნისის სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი                                                                                                           12 საათი

1.  ქარსაფარი ზოლების მდგომარეობისა და სასოფლო–სამეურნეო სავარგულებზე მათი აღდგენის პერსპექტივების შესახებ.

                       მომხსენებელი: აკადემიკოსი   გიორგი   გაგოშიძე.

2. მიმდინარე საკითხები.

სსმმ აკადემიის აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის
25 ივნისის სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი                                                                                                   12 საათი

1. სოფ. მეურნ. სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის აგროსაინჟინრო სამსახურის მიერ 2018 წელს შესრულებული სამუშაოების შესახებ.

                მომხსენებელი: ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი ნუგზარ ებანოიძე.

2. სასოფლო-სამეურნეო მანქანების და იარაღების დამამზადებელი და სარემონტო საწარმოების შექმნის ხელშეწყობის კომპონენტის დამატების შესახებ.

               მომხსენებელი: ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი ზაზა მახარობლიძე; ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ომარ თედორაძე. 

 

3. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე აგროინჟინერიის საგანმანათლებლო
პროგრამის შესახებ.

              მომხსენებელი: აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე

4. მიმდინარე საკითხები.

 

 

 

სსმმ აკადემიის აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 21 ივნისის სხდომის

დღის   წესრიგი          

თბილისი                                                                   12 საათი

1.         წევრ-კორესპოდენტ ოთარ ლიპარტელიანის ინფორმაცია 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2.         აზიური ფაროსანას გავრცელების მდგომარეობის შესახებ დასავლეთ საქართველოში.

         მომხსენებელი: აკადემიკოსი იუზა ვასაძე

3. მიმდინარე საკითხები.

მრგვალი მაგიდა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 
საკონფერენციო დარბაზში 2019 წლის
19 ივნისს  14 საათზე   გაიმართება

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების მიერ ორგანიზებული

 

მრგვალი  მაგიდა

თემაზე:      „ჯილეხი-აქტუალობა, პრობლემები, მიღწევები, პერსპექტივები“ .                                     

 

მისამართი: თბილისი, 1002, ივანე ჯავახიშვილის ქუჩა N 51,  მე-II  სართული, ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

                       საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

            E-mail:       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                   web-site:     www.gaas.dsl.ge

სსმმ აკადემიის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 18 ივნისის

სხდომის

დღის     წესრიგი

        

თბილისი                                                                                                                   12 საათი

1. გიორგი ნიკოლეიშვილის ინფორმაცია 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2. ახალი ხედვები მევენახეობა-მეღვინეობის სოფლის მეურნეობის საწარმოო სპეციალიზაციის ზონებში გაადგილებასთან დაკავშირებით.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი თამაზ კუნჭულია.

3. მიმდინარე საკითხები.

 

 

სსმმ აკადემიის განცხადება

საქართველოს
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
 2019 წლის 3 ივნისის საერთო კრების

 დ ღ ი ს     წ ე ს რ ი გ ი

    თბილისი                                                         დას. 12 საათი

1_  ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა   აკადემიის მიერ აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსის) და აკადემიის სტიპენდიატების ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შესახებ.

მომხსენებელი:  საქართველოს  სოფლის  მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე.

2_      საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის  ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსის) და აკადემიის სტიპენდიატების ასარჩევად გამოცხადებული კონკურსის მაღალორგანიზებულად მომზადებისა და ჩატარების მიზნით აკადემიის პრეზიდენტის ბრძანებით შექმნილი საექსპერტო-საკონკურსო კომისიის დასკვნის შესახებ.

მომხსენებელი: საექსპერტო-საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე, 

აკადემიკოსი ნოდარ ჭითანავა.

3_  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსის) და სტიპენდიატების ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად არჩევნების ჩატარება. (ფარული კენჭისყრა).

განცხადება

საქართველოს
სოფლის მეურნეობის  მეცნიერებათა  აკადემიის
საკონფერენციო  დარბაზში  2019  წლის   5 ივნისს  16   საათზე
გაიმართება  აგრარული  ინოვაციების    კომისიის  სხდომა  # 5

დღის    წესრიგი

1. მოხსენება:  საქართველოს  მეაბრეშუმეობის  პრობლემები  და  პერსპექტივები.

     მომხსენებელი:  საქართველოს  სოფლის  მეურნეობის   მეცნიერებათა  აკადემიის
                           აკადემიკოსი  ელგუჯა  შაფაქიძე
. 

2.მიმდინარე  საკითხები.

 

                     კომისიის  თავმჯდომარე  აკად.  ალექსანდრე  დიდებულიძე

მისამართი: თბილისიჯავახიშვილის ქუჩა #51,  მე-II  სართული,

საქართველოს  სოფლის  მეურნეობის  მეცნიერებათა აკადემია.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,        web-site:  www.gaas.dsl.ge

სსმმ აკადემიის 24 მაისის პრეზიდიუმის სხდომა

საქართველოს
 
სოფლის  მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიის
 24 მაისის პრეზიდიუმის სხდომის

დ ღ ი ს    წ ე ს რ ი გ ი

თბილისი                                                                                               12 საათი

1_    ინფორმაცია ქუთაისის აკ. წერეთლის უნივერსიტეტის მიერ 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შედეგებისა და 2019 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

         მომხსენებელი:  ქუთაისის აკ. წერეთლის უნივერსიტეტის  რექტორი,  აკადემიკოსი  როლანდ კოპალიანი.

 

2_   შაქრის  შემცვლელი სტევიის  კულტურის სამრეწველო  წარმოების  ხელშეწყობისათვის შემუშავებული  რეკომენდაციების  შესახებ.

               მომხსენებლები: აკადემიკოსი  თემურ რევიშვილი; აკადემიკოსი ვალერიან ცანავა.

 

3_   საქართველოს  სოფლის მეურნეობის  მეცნიერებათა  აკადემიის  საერთო კრების  მოწვევის შესახებ.

          მომხსენებელი: აკადემიის  პრეზიდენტი,  აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე.

განცხადება

საქართველოს

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში
2019
წლის  16 მაისს  13 საათზე   გაიმართება

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების მიერ ორგანიზებული

მრგვალი მაგიდა

განიხილება საკითხი: “საქართველოს სატყეო  მეურნეობის დარგში არსებული პრობლემები და მისი გადაწყვეტის გზები

მომხსენებელი: სატყეო დარგის ექსპერტი,  დოქტორი მერაბ დვალი.

მისამართი: თბილისი ჯავახიშვილის ქუჩა #51,  მე-II  სართული, საქართველოს სოფლის მეურნეობის
მეცნიერებათა აკადემია    

E-mail:    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web-site:  www.gaas.dsl.ge

 

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის და აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილებების გაერთიანებული საერთო კრება

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია 
სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის  და აგროინჟინერიის სამეცნიერო
განყოფილებების 2019 წლის 14 მაისის გაერთიანებული საერთო კრების

დღის   წესრიგი

თბილისი                                                                               12 საათი

1.     ინფორმაცია აკადემიის სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნლოგიის სამეცნიერო განყოფილებაში გამოცხადებულ აკადემიის სტიპენდიანტების ვაკანტურ ადგილზე კონკურსანტების  მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო დოკუმენტაციის შესახებ.

მომხსენებელი: საექსპერტო-საკონკურსო კომისიის წევრი აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი.

2.     ტექნიკის აკადემური დოქტორის ეკატერინა კაციტაძის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

3.     ტექნიკის აკადემური დოქტორის ეკატერინე კახნიაშვილის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

4.     ქიმიის აკადემური დოქტორის დარეჯან დუღაშვილის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

5.     ფარული კენჭისყრა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ სტიპენდიანტების ასარჩევ კონკურსში მონაწილე კანდიდატებისათვის აკადემიის საერთო კრებაზე რეკომენდაციის  მიცემის ან დაშვების შესახებ.

6.     მიმდინარე საკითხები.

სსმ მეცნიერებათა აკადემია, სატყეო საქმის და აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილებების გაერთიანებული საერთო კრება

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
  სატყეო საქმის და აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილებების
2019
წლის 10 მაისის გაერთიანებული საერთო კრების

დღის   წესრიგი

1.         ინფორმაცია აკადემიის სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილებაში გამოცხადებულ აკადემიის სტიპენდიანტების ვაკანტურ ადგილზე
კონკურსანტების  მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო დოკუმენტაციის შესახებ.

მომხსენებელი: საექსპერტო-სასკონკურსო კომისიის წევრი აკადემიკოსი რევაზ ჩაგელიშვილი.

2.         სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორის ზვიად ტიგინაშვილის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

3.         სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორის გიორგი ქავთარაძის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

4.         ფარული კენჭისყრა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ სტიპენდიანტების ასარჩევ კონკურსში მონაწილე კანდიდატებისათვის აკადემიის საერთო კრებაზე რეკომენდაციის  მიცემის ან დაშვების შესახებ.

5.         მიმდინარე საკითხები.

სსმ მეცნიერებათა აკადემია, აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების საერთო კრება

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის  8 მაისის საერთო კრების

დღის   წესრიგი

თბილისი                                                                          დასაწყისი 13 საათზე

1. ინფორმაცია აკადემიის აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილებაში გამოცხადებულ აკადემიის სტიპენდიანტის ვაკანტურ ადგილზე კონკურსანტებისმიერ წარმოდგენილი საკონკურსო დოკუმენტაციის შესახებ.

მომხსენებელი: საექსპერტო-სასკონკურსო კომისიის წევრი აკადემიკოსი არჩილ ვაშაკიძე.

2. ტექნიკის აკადემიური დოქტორის გიორგი ქუთელიას მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

3. ტექნიკის აკადემიური დოქტორის მერაბ ქვარცხავას მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

4. ტექნიკის აკადემიური დოქტორის ედიშერ მიდელაშვილის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

5. ტექნიკის აკადემიური დოქტორის მამუკა ბენაშვილის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

6. ტექნიკის აკადემიური დოქტორის ივანე კაპანაძის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

7.   ფარული კენჭისყრა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ სტიპენდიანტების ასარჩევ კონკურსში მონაწილე კანდიდატებისათვის აკადემიის საერთო კრებაზერეკომენდაციის მიცემის ან დაშვების შესახებ.

8.  მიმდინარე საკითხები.

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის და აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილებების გაერთიანებული საერთო კრება

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
  მეცხოველეობის და ვეტერინარიის და აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილებების
2019 წლის  8 მაისის გაერთიანებული  საერთო კრების 

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                                         დასაწყისი  12 საათზე

 

1.  ინფორმაცია აკადემიის მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილებაში გამოცხადებულ აკადემიის სტიპენდიანტის ვაკანტურ ადგილზე კონკურსანტის  მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო დოკუმენტაციის შესახებ.

მომხსენებელი: საექსპერტო-სასკონკურსო კომისიის წევრი აკადემიკოსი თენგიზ ყურაშვილი.

 

2.  სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორის ანატოლი გიორგაძის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

 

3.  ფარული კენჭისყრა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ სტიპენდიანტების ასარჩევ კონკურსში მონაწილე კანდიდატებისათვის აკადემიის საერთო კრებაზე  რეკომენდაციის მიცემის ან დაშვების შესახებ.

 

 4.    მიმდინარე საკითხები.

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების საერთო კრება

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 10 მაისის საერთო კრების

        დღის    წესრიგი           

თბილისი                                                                                     13 საათი

1.    ინფორმაცია აკადემიის აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილებაში გამოცხადებულ აკადემიის სტიპენდიანტების ვაკანტურ ადგილზე კონკურსანტების  მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო დოკუმენტაციის შესახებ.

მომხსენებელი: საექსპერტო-საკონკურსო კომისიის წევრი  აკადემიკოსი იუზა ვასაძე.

2.         ქიმიის დოქტორის გიორგი ქვარცხავას მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

3.         სოფლის მეურნეობის დოქტორის ნინო კელენჯერიძის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

4.         ბიოლოგიის დოქტორის გიორგი ჯაფოშვილის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

5.         სოფლის მეურნეობის დოქტორის ირმა მდინარაძის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

6.   ფარული კენჭისყრა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ სტიპენდიანტების ასარჩევ კონკურსში მონაწილე კანდიდატებისათვის აკადემიის საერთო კრებაზე რეკომენდაციის  მიცემის  ან დაშვების შესახებ.

7. მიმდინარე საკითხები

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com