საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემია

აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის

6 მარტის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                                                                 დასაწყისი   12 საათზე

1.  აკადემიის აგროსაინჟინრო მიმართულების ეროვნული კოორდინატორების მიერ 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შედეგებისა და 2018 წლის ამოცანების შესახებ.

         მომხსენებელი: ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ირაკლი  ყრუაშვილი.

2.     აკადემიკოს არჩილ ვაშაკიძის ინფორმაცია 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3.     აკადემიკოს ჯემალ კაციტაძის ინფორმაცია 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ

4.    საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატურის წარდგენის შესახებ.
          მომხსენებელი: აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ მახარობლიძე.

5.     მიმდინარე საკითხები.

 

აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების

2018 წლის   6 მარტის   სხდომის

დღის წესრიგი     

თბილისი,                                                                                                                 დასაწყისი  12 საათზე

1.         აკადემიკოს ზაურ ჩანქსელიანის ანგარიში 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2.   ინფორმაცია / თემის _ ,,საქართველოს ნიადაგური საფარის და მასში ორგანული ნახშირბადის  შემცველობის შესწავლა  (2კმx2კმ) გამოკვლევის ბადით” (გრანტის  ფარგლებში მონაწილეობს  NASA) მიმდინარეობის შესახებ.

        მომხსენებელი:    აკადემიკოსი ზაურ ჩანქსელიანი .

3. აკადემიკოს ვალერიან ცანავას ანგარიში 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

4. აზოტის იზოტოპის - 15N-ის გამოყენებით სასუქის აზოტის ნიადაგის ორგანულ ნივთიერებაში ჩართვის ინტენსიობის და მდგრადობის შესწავლის შედეგების შესახებ.

5. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატურის წარდგენის შესახებ.

       მომხსენებელი:    აკადემიკოს-მდივანი გოგოლა მარგველაშვილი.

6. მიმდინარე საკითხები.  

მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო
განყოფილების 2018 წლის  5 მარტის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                                                                         დასაწყისი   12 საათზე

1. აკადემიკოს გურამ ტყემალაძის ანგარიში 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2. საქართველოში შემოყვანილი მეკვერცხული კროსის პროდუქტიულობის მაჩვენებლები.

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი თენგიზ ფირცხალაიშვილი

3. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატურის წარდგენის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი

4. მიმდინარე საკითხები.

განცხადება: სსმმ აკადემიის საერთო კრება

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

2018 წლის 23 მარტის საერთო კრების

დღის  წესრიგი

თბილისი,                                                   12 საათი

1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის არჩევნები.

2. მიმდინარე  საკითხები.

1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური საბჭოსათვის სახელწოდების შეცვლის შესახებ.

მომხსენებელი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის მოვალეობის  შემსრულებელი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე

                                საფუძველი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 28 თებერვლის        
                                                        დადგენილება #4  ( დადგენილება #4  იხილეთ ბმულზე. )    

 

 

სსმმა აკადემიური საბჭოს სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური საბჭოს

28 თებერვლის სხდომის

დღის  წესრიგი

თბილისი,                                                        14 საათი

1.     2017 წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომის გამოსავლენად ჩატარებული კონკურსის შედეგების შესახებ.

მომხსენებელი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე,
აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი,  აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

 

2.   მიმდინარე საკითხები.

 * * * * * * * * * * * * * * * 

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური საბჭოს

28 თებერვლის სხდომის

დღის  წესრიგი

თბილისი,                                                                      1130  საათი

1.     საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის რწმუნების ვადის გასვლასთან დაკავშირებით აკადემიის პრეზიდენტის არჩევნების ჩასატარებლად აკადემიის საერთო კრების მოწვევის შესახებ.

მომხსენებელისაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელიაკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე.

2.     მიმდინარე საკითხები.

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრება

2018 წლის 28 თებერვალს დღის 12 საათზე საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში ჩატარდება საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრება

დღის წესრიგით

1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს გურამ ალექსიძის ანგარიში  აკადემიის მიერ 2013_2018 წლებში გაწეული მუშაობისა და აკადემიის პრეზიდენტის საპრეზიდენტო ხუთწლიანი პროგრამის შესრულების მდგომარეობისა და აკადემიის სამომავლო მუშაობის ძირითადი მიმართულებების შესახებ.

2. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2018 წლის ამოცანების შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების აკადემიკოს_მდივნები.

მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების
სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის  27 თებერვლის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                          დასაწყისი   12 საათზე

1.     აკადემიის მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების მიმართულების ეროვნული კოორდინატორების მიერ 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შედეგებისა და 2018 წლის ამოცანების შესახებ.

                 მომხსენებლები: მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოები მიმართულების ეროვნული კოორდინატორები;

2.     აკადემიკოს   თენგიზ ყურაშვილის ანგარიში 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3.     სოფლად ვეტერინარიის დონისა და მისი ამაღლების გზების შესახებ.

                     მომხსენებელი: აკადემიკოსი თენგიზ ყურაშვილი.

4. მიმდინარე საკითხები.

სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების

2018 წლის   27  თებერვლის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი ,                                                                                                                             დასაწყისი 12 საათზე

1.         2017  წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომის გამოსავლენ კონკურსში შემოსული ნაშრომების შესახებ.

          მომხსენებელი:  აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი.

2.         2017 წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომის გამოსავლენ კონკურსში შემოსული ნაშრომების რეცენზირების შესახებ.

          მომხსენებელი :  აკადემიკოსი ნოდარ ჭითანავა.

3.         ფარული  კენჭისყრა.

4.         აკადემიკოს რევაზ ასათიანის ანგარიში  2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

5.         აკადემიკოს თამაზ კუნჭულიას ანგარიში 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

6.       მიმდინარე საკითხები.

აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 22 თებერვლის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 22 თებერვლის სხდომის

დღის წესრიგი

. თბილისი                                                                                    დასაწყისი 12 საათზე

1.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის, აკადემიკოს . ქარქაშაძის ანგარიში 2017 წელს გაწეული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

2.         აკადემიის 2017 წლის  ფინანსური საქმიანობის ანგარიში და 2018 წლის ბიუჯეტის შესახებ;

       მომხსენებელი: აკადემიის მთავარი ბუღალტერი  . სოზიაშვილი.

3.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის

 2018 წლის არჩევნების დროებითი დებულების პროექტის შესახებ;

   მომხსენებელი: აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე.

4.         მიმდინარე საკითხები

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის

26 თებერვლის სხდომის

დღის  წესრიგი

თბილისი,                                                                     დასაწყისი   12 საათზე

1.         2017 წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომის გამოსავლენ კონკურსში შემოსული ნაშრომების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი რევაზ ჩაგელიშვილი.

2.         2017 წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომის გამოსავლენ კონკურსში შემოსული ნაშრომების რეცენზირების შესახებ.

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი შაქრო ყანჩაველი.

3.         ფარული კენჭისყრა.

4.   აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტის, აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის ანგარიში 2017 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

5.   მიმდინარე საკითხები

აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის

23 თებერვლის სხდომის

დღისწესრიგი

თბილისი,                                                                           დასაწყისი 12 საათზე

1. 2017 წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომის გამოსავლენ კონკურსში შემოსული ნაშრომების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი რევაზ მახარობლიძე.

2.    2017 წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომის გამოსავლენ კონკურსში შემოსული ნაშრომების რეცენზირების შესახებ.

მომხსენებელი : აკადემიკოსი არჩილ ვაშაკიძე.

3.    ფარული კენჭისყრა

4.    აკადემიის აგროსაინჟინრო მიმართულების ეროვნული კოორდინატორების მიერ 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შედეგებისა და 2018 წლის ამოცანების შესახებ.

მომხსენებლები: აგროსაინჟინრო მიმართულების ეროვნული კოორდინატორები.

5.    მიმდინარე საკითხები.

სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademia

sursaTis uvneblobis samecniero ganyofileba

2018 wlis 21 Tebervlis sxdomis

dRis wesrigi 

 

Tbilisi,                                                                          dasawyisi 12 saaTze

 

 

1. 2017 wlis saukeTeso fundamenturi, saganmanaTleblo da gamoyenebiTi xasiaTis naSromis gamosavlen konkursSi Semosuli naSromis Sesaxeb.

momxsenebeli: akademikosi zurab cqitiSvili.

2. 2017 wlis saukeTeso fundamenturi, saganmanaTleblo da gamoyenebiTi xasiaTis naSromis gamosavlen konkursSi Semosuli naSromebis recenzirebis Sesaxeb.

momxsenebeli: medicinis doqtori qeTevan dadiani.

3. faruli kenWisyra.

4. akademikos guram papuniZis angariSi 2017 wels Catarebuli samecniero muSaobis Sesaxeb.

5. mimdinare sakiTxebi.

 

სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების

სამეცნიერო განყოფილების

2018 წლის 20   თებერვლის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                                                                  დასაწყისი 12 საათზე

1 აკადემიის სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების მიმართულების ეროვნული კოორდინატორების მიერ 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შედეგებისა და 2018 წლის ამოცანების შესახებ.

მომხსენებელი:   აკადემიის სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადმუშავების მიმართულების ეროვნული კოორდინატორები.

2.   ატმის გადამუშავების უნარჩენო ტექნოლოგია

მომხსენებელი:   ტექნიკის დოქტორი ელენე კალატოზიშვილი.

3. მიმდინარე საკითხები

აგრონომიული და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილებების გაერთიანებული სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიული და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილებების 2018 წლის 19

თებერვლის გაერთიანებული სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                                                                დასაწყისი 12 საათზე

1.         2017 წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომის გამოსავლენ კონკურსში შემოსული ნაშრომების შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიკოსი გოგოლა მარგვერლაშვილი

                        აკადემიკოსი ნუგზარ ბაღათურია.  

2.         2017 წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომის გამოსავლენ კონკურსში შემოსული ნაშრომების რეცენზირების შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიკოსი ზაურ ჩანქსელიანი,

                        ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი ნანა ბეგიაშვილი.

3.         ფარული კენჭისყრა.

  1. მეცხოველეობის, ვეტერინარიის და საკვებწარმოების და აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილებების გაერთიანებული სხდომა
  2. სსმმ აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს სხდომა
  3. სსმმ აკადემიის აკადემიური საბჭოს სხდომა
  4. სსმმა ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში
  5. სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში
  6. სსმმა აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში
  7. სსმმა აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების სხდომა
  8. სსმმა სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა
  9. სსმმა მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების სხდომა
  10. სსმმმა სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com