საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემია

მეცხოველეობის, ვეტერინარიის და საკვებწარმოების და აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილებების გაერთიანებული სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობის, ვეტერინარიის და საკვებწარმოების და აგროსაინჟინრო

სამეცნიერო განყოფილებების 2018 წლის 16 თებერვლის

გაერთიანებული სხდომის

დღის  წესრიგი

თბილისი                                                                                    დასაწყისი   12 საათზე

                  

1.                2017 წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომის გამოსავლენ კონკურსში შემოსული ნაშრომების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი.

2.         2017 წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომის გამოსავლენ კონკურსში შემოსული ნაშრომების რეცენზირების შესახებ.

მომხსენებლები: სოფლის მეურნეობის დოქტორი თენგიზ ფირცხალაიშვილი

                 სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი გიული გოგოლი

3.         ფარული კენჭისყრა.

4.         მიმდინარე საკითხები.

*   *   *

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სამეცნიერო საბჭოს 2018 წლის 13 თებერვლის სხდომის

დღის   წესრიგი

თბილისი ,                                                დასაწყისი 13 საათზე

1.         ალკოჰოლურ და უალკოჰოლო სასმელების წარმოებაში ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების გამოყენების პერსპექტივების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი გურამ ტყემალაძე.

2.         საქართველოში პირველი   მრავალფუნქციური აგრარული პორტალის შესახებ.

 მომხსენებელი:   ბიორაციონალური   ტექნოლოგიის კვლევითი ცენტრის დირექტორი  ნიკოლოზ ზაზაშვილი.

3.         მიმდინარე საკითხები.

 

 

სსმმ აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სამეცნიერო საბჭოს 2018 წლის იანვრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                                 დასაწყისი 13  საათზე

 • 1. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს 2017 წელს გაწეული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

        მომხსენებელი: სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, აკადემიკოსი ნაპოლეონ ქარქაშაძე.

 • 2. მიმდინარე საკითხები.

 

 

სსმმ აკადემიის აკადემიური საბჭოს სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
აკადემიური საბჭოს 26 იანვრის სხდომის

დღის  წესრიგი

თბილისი,                                                                 12 საათი

1. ინფორმაცია ჩინეთის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის: “თანამედროვე სასოფლო-სამეურნეო ინოვაციების ფორუმის”  შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე.

2. აკადემიის მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობის შესახებ.

მომხსენებელი:  აკადემიის პრეზიდენტი აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე; აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე.

3. ინფორმაცია აკადემიის მიერ გამოცხადებული კონკურსშიაგრარულ დარგში საუკეთესო ფუნდამენტური, გამოყენებითი და საგანმანათლებლო ხასიათის ნაშრომისათვის 2017 წლის პრემიის მინიჭების შესახებშემოსული ნაშრომების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

4. აკადემიის 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმისა და ჩასატარებელი ღონისძიებების შესახებ.

მომხსენებელი:  აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი აკადემიკოსი  გივი ჯაფარიძე. პრეზიდენტის მოადგილე დოქტორი ანატოლი გიორგაძე.

5. აკადემიის აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი.

6. აკადემიის მეცხოველეობისვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი.

7. აკადემიის აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ მახარობლიძე.

8. აკადემიის სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ნუგზარ ბაღათურია;

9. აკადემიის სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი;

10. აკადემიის სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ ჩაგელიშვილი.

11. აკადემიის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2017 წელსჩატარებული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი.

12. მიმდინარე საკითხები.

1.     ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის სახელზე 2018 წლის 11 იანვარს შემოსული საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის თანამშრომლების წერილის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე.

2.     ინფორმაცია საქართველოს სახალხო დამცველის სახელზე 2017 წლის 29 დეკემბერს შეტანილი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილის სამეცნიერო დარგში, ქალბატონ ნანა ბეგიაშვილის წერილის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე.

 

 

სსმმა ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების

2018 წლის  25იანვრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                                    დასაწყისი 12 საათზე

1. ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში  2017 წელს გაწეული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მოხსენებელი: ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი, აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი, დოქტორი რევაზ ლოლიშვილი.

2. აკადემიკოს ომარ ქეშელაშვილის ანგარიში 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3. მიმდინარე საკითხები.

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2018  წლის

25 იანვრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                                              დასაწყისი   12 საათზე

 

1. სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში 2017 წელს გაწეული მუშაობისა  და  2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ ჩაგელიშვილი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორიGგიორგი გაგოშიძე; დოქტორი მარინა ბარვენაშვილი.

2.  აკადემიკოს რევაზ ჩაგელიშვილის ანგარიში 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3.         მიმდინარესაკითხები.

 

 

სსმმა აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების

2018 წლის 24 იანვრის სხდომის

 დღის  წესრიგი

თბილისი,                                                                           დასაწყისი 12 საათზე

1.         აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში 2017 წელს გაწეული მუშაობისა და 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებლები: აგრონომიული განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი, აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული  მდივანი, დოქტორი რევაზ ლოლიშვილი.

2.  აკადემიკოს გოგოლა მარგველაშვილის ანგარიში 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის  შესახებ.

3. მიმდინარესაკითხები.

 

 

სსმმა აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

   საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის 24 იანვრის სხდომის

დღისწესრიგი 

თბილისი,                                                                                  დასაწყისი   12 საათზე

1. აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში 2017 წელს გაწეული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ მახარობლიძე; დოქტორი მარინა ბარვენაშვილი;

2. აკადემიკოს  რევაზ მახარობლიძის ანგარიში 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3. მიმდინარე საკითხები.

სსმმა სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილება

2018 წლის  23 იანვრის  სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                                                                      დასაწყისი 12 საათზე

1.         სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში 2017 წელს გაწეული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი; დოქტორი მარინა ბარვენაშვილი.

2.         აკადემიკოს ზურაბ ცქიტიშვილის ანგარიში 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3.         მიმდინარე საკითხები.

 

 

სსმმა მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობისვეტერინარიისა და საკვებწარმოების
სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის  22 იანვრის სხდომის

 დღისწესრიგი

თბილისი,                                         დასაწყისი   12 საათზე

1.     მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში 2017 წელს გაწეული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებლები: მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი, დოქტორი მარინა ბარვენაშვილი.

2.   აკადემიკოს   ჯემალ გუგუშვილის ანგარიში 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3.    მიმდინარე საკითხები.

 

სსმმმა სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების

2018 წლის  22 იანვრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                                       დასაწყისი 12 საათზე

1. სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში 2017 წელს გაწეული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებლები: სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი განყოფილებების სწავლული მდივანი, დოქტორი რევაზ ლოლიშვილი.

2.  აკადემიკოს ნუგზარ ბაღათურიას ანგარიში 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3. მიმდინარე საკითხები.

სოფლის მეუნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრება

სოფლის  მეუნეობის   მეცნიერებათა  აკადემიის

28 დეკემბრის საერთო  კრების

დღის     წესრიგი

თბილისი                                           13  საათი

1.  ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსად) ასარჩევ კონკუსში (სპეციალობა 0101 აგრონომია, სპეციალიზაცია 010103 “აგროტექნოლოგია; სპეციალობა 0415 აგროინჟინერია, სპეციალიზაცია 041502 “სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია”; სპეციალობა 0104 “სასურსათო ტექნოლოგია”) მონაწილე კანდიდატების შესახებ.

მომხსენებელი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე.

2.  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგრონომიულ, აგროსაინჟინრო და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილებების ვაკანტურ ადგილებზე აკადემიკოსების (ნამდვილი წევრების) არჩევნების მაღალორგანიზებულ დონეზე მომზადებისა და ჩატარების მიზნით, აკადემიის პრეზიდენტის ბრძანებით (01/51 16.11.17.) შექმნილი საექსპერტო-საკონკურსო კომისიის დასკვნის შესახებ.

მომხსენებელი: საექსპერტო-საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე, აკადემიკოსი ნოდარ ჭითანავა.

 3. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგრონომიულ (სპეციალობა 0101 აგრონომია, სპეციალიზაცია 010103 “აგროტექნოლოგია), აგროსაინჟინრო (სპეციალობა 0415 აგროინჟინერია, სპეციალიზაცია 041502 “სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია”) და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების (სპეციალობა 0104 “სასურსათო ტექნოლოგია”) სამეცნიერო განყოფილებების ვაკანტურ ადგილებზე აკადემიკოსების (ნამდვილი წევრების) არჩევნები. (ფარული კენჭისყრა).

   4. მიმდინარე საკითხები.

სსმმ აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების გაერთიანებული სხდომა

სოფლის  მეუნეობის   მეცნიერებათა  აკადემიის

სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების, აგროსაინჟინრო და 
სურსათის უვნებლობის 
სამეცნიერო განყოფილებების გაერთიანებული სხდომა 
21 
დეკემბრი, 2017 წელი  

თბილისი                                                                               13 საათი

 დღის     წესრიგი

 

1.         ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებული ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსის) ასარჩევი კონკურსის  შესახებ. (სპეციალობა 0104 “სასურსათო ტექნოლოგია”).

       მომხსენებელი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე;

2.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების ვაკანტურ ადგილზე აკადემიკოსის (ნამდვილი წევრის) არჩევნების მაღალორგანიზებულ დონეზე მომზადებისა და ჩატარების მიზნით, აკადემიის პრეზიდენტის ბრძანებით (01/51 16.11.17.) შექმნილი საექსპერტო-საკონკურსო კომისიის დასკვნის შესახებ.

           მომხსენებელი: საექსპერტო-საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე, აკადემიკოსი ნოდარ ჭითანავა;

3.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსად) ასარჩევ კონკუსში (სპეციალობა 0104 “სასურსათო ტექნოლოგია”) მონაწილე კანდიდატების მოხსენებები სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ:

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ნანა ბეგიაშვილი
      (რეგლამენტი - 15 წუთი);

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი თემურ რევიშვილი
      (რეგლამენტი - 15 წუთი);

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი მურმან ქურიძე 
      (რეგლამენტი - 15 წუთი).

4.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი  

წევრის (აკადემიკოსად) ასარჩევ კონკუსში (სპეციალობა 0104 “სასურსათო ტექნოლოგია”) მონაწილე კანდიდატებისათვის რეკომენდაციის ან დაშვების მიცემის შესახებ. (ფარული კენჭისყრა).

   5. მიმდინარე საკითხები.

 = = = = = = = = = = = = =

 

სოფლის მეუნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

სოფლის  მეუნეობის   მეცნიერებათა  აკადემიის

აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების  11 დეკემბრის  სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი                                             14 საათი

1.     ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსად) ასარჩევ კონკუსში (სპეციალობა 0415 აგროინჟინერია, სპეციალიზაცია 041502 “სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია”) მონაწილე კანდიდატის შესახებ.

მომხსენებელი: აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ მახარობლიძე

2.     საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსად) ასარჩევ კონკუსში (სპეციალობა 0415 აგროინჟინერია, სპეციალიზაცია 041502 “სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია”) მონაწილე კანდიდატის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

ტექნიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი ზაურ ფუტკარაძე (რეგლამენტი - 15 წუთი);

3.     საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილიწევრის (აკადემიკოსად) ასარჩევ კონკუსში (სპეციალობა 0415 აგროინჟინერია, სპეციალიზაცია 041502 “სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია”) მონაწილე კანდიდატისათვის რეკომენდაციის ან დაშვების მიცემის შესახებ. (ფარული კენჭისყრა);

4. მიმდინარე საკითხები.

 

 

 1. სსმმა აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების სხდომა
 2. სსმმ აკადემიის განცხადება
 3. სსმმ აკადემიის განცხადება
 4. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური საბჭო
 5. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
 6. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
 7. სსმმ აკადემიის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 3 ნოემბრის სხდომა
 8. აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 19 ოქტომბრის სხდომა
 9. სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 18 ოქტომბრის სხდომა
 10. მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 18 ოქტომბრის სხდომა

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com