საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემია

სსმმა აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

სოფლის  მეუნეობის   მეცნიერებათა  აკადემიის

აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების  11 დეკემბრის  სხდომის

 დღის     წესრიგი

თბილისი                                                                                                                         14 საათი

1.    ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსად) ასარჩევ კონკუსში (სპეციალობა 0101 აგრონომია, სპეციალიზაცია 010103 აგროტექნოლოგია) მონაწილე კანდიდატების შესახებ.

მომხსენებელი: აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს მდივანი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი

2.   საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსად) ასარჩევ კონკუსში (სპეციალობა 0101 აგრონომია, სპეციალიზაცია 010103 აგროტექნოლოგია) მონაწილე კანდიდატების მოხსენებები სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ოთარ ლიპარტელიანი (რეგლამენტი - 15 წუთი).      

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი როლანდ კოპალიანი (რეგლამენტი - 15 წუთი).

3. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსად) ასარჩევ კონკუსში (სპეციალობა 0101 აგრონომია, სპეციალიზაცია 010103 აგროტექნოლოგია) მონაწილე კანდიდატებისათვის რეკომენდაციის ან დაშვების მიცემის შესახებ. (ფარული კენჭისყრა).

   4. მიმდინარე საკითხები

სსმმ აკადემიის განცხადება

თბილისი, 04 დეკემბერი, 2017 წელი

       თანახმად საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წესდების X თავის მუხლი 41-ის და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებული (ოქმი #3, 28 მარტი 2014 წელი) არჩევნების ჩატარების დებულებისა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის 16 ნოემბრის #01/51 ბრძანებით შექმნილი საექსპერტო-საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ სამეცნიერო განყოფილებების ვაკანტურ ადგილებზე გამოცხადებულ კონკურსში (გაზეთისაქართველოს რესპუბლიკა”, 16 ნოემბერი, 2017 წელი) დაშვებულნი არიან:

1.         აგრონომიულ სამეცნიერო განყოფილებაში - სპეციალობა 0101 "აგრონომია", სპეციალიზაცია” 010103 "აგროტექნოლოგია" (1 ადგილი):

Kopaliani R•           როლანდ კოპალიანი - სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, . წერეთლის სახელმწიფო უნოვერსიტეტის რექტორის აპარატის უფროსი, აგრარული ფაკულტეტის სუპტროპიკული კულტურების დეპარტამენტის სრული პროფესორი. (CV  იხილეთ ბმულზე).

 

Liparteliani•           ოთარ ლიპარტელიანისაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი,სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, სსიპ სოფლის მეურენობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენმტრის მთავარი სპეციალისტი(CV  იხილეთ ბმულზე).

 

 

 

2.         აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილებაშისპეციალობა 0415 ‘”აგროინჟინერია”, სპეციალიზაცია 041502 “სოფლის მეურნეობის  მექანიზაცია

(აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის) (1 ადგილი):

Putkaradze Z•           ზაურ ფუტკარაძეფილოსოფიის დოქტორი-სოფლის მეურნეობა, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აჭარის სამეცნიერო-საკონსულტაციო ცენტრის ხელმძღვანელი. (CV  იხილეთ ბმულზე).

 

 

 

 

3.         სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვის და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილებაშისპეციალობა 0104 “სასურსათო ტექნოლოგია” (1 ადგილი):

Gvinianidze•           თემურ ღვინიანიძე - ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, .წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო ტექნოლოგიური ფაკულტეტის სასურსათო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის სრული პროფესორი(CV  იხილეთ ბმულზე).

Quridze•           მურმან ქურიძეტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ენოლოგთა ეროვნული კავშირის თავმჯდომარე, სოფლისა და სოფლის მეურნეობის აღორძინების კავშირის თავმჯდომარე, მევენახეობისა და მეღვინეობის საერთაშორისო აკადემიის ნამდვილი წევრი.  (CV  იხილეთ ბმულზე).

Begiashvili•           ნანა ბეგიაშვილი - ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე. (CV  იხილეთ ბმულზე).

 

Revishvili•           თემურ რევიშვილი - ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, (აიპ) საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ჩაის, სუბტროპიკული კულტურებისა და ჩაის მრეწველობის ინსტიტუტის დირექტორი, საინჟინრო ტექნოლოგიური ლაბორატორიის ხელმძღვანელი(CV  იხილეთ ბმულზე).

 

 

 

 

 

სსმმ აკადემიის განცხადება

       საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია აცხადებს კონკურსს აგრარულ სფეროში საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომისათვის 2017 წლის პრემიის მინიჭების შესახებ. წლის საუკეთესო ნაშრომისათვის პრემია მიენიჭებათ აგრარული მეცნიერებების შემდეგ დარგებში: 0101-აგრონომია; 0102-ვეტერინარია; 0103მეცხოველეობა; 0104 სასურსათო ტექნოლოგია; 0105-სატყეო საქმე; 020305აგრობიზნესის მენეჯმენტი; 0415-აგროინჟინერია.

  სრული ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე 1

  დებულება კონკურსის შესახებ იხილეთ ბმულზე 2

 

 

 

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური საბჭო

სოფლის  მეურნეობის   მეცნიერებათა  აკადემიის

აკადემიური საბჭოს 2017 წლის  1 დეკემბრის  სხდომის

დღის     წესრიგი          

 თბილისი                                                                                 12 საათი

1.         საოფლო-სამეურნეო ექსტენციის სტრატეგიის შესახებ.

მომხსენებელი:  აკადემიკოსი  რევაზ  ასათიანი.

  2.         ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის დაარსების 60 წლისთავთან დაკავშირებით ჩატარებული გასვლითი სამეცნიერეო კონფერენციების შესახებ (ბათუმი, ქუთაისი, გორი).

მომხსენებელი: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე.

3.         ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის  ნამდვილ წევრად ასარჩევად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილე კანდიდატთა შემოსული დოკუმენტაციის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე.

  4. მიმდინარე საკითხები.

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

 განცხადება

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განმარტება საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნირებათა აკადემიის მიერ გაზეთ „საქართველოს რესპუბლიკაში“ (2017 წლის 16 ნოემბერი) გამოქვეყნებული განცხადების საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსის) ასარჩევად სამეცნიერო განყოფილებების ვაკანტურ ადგილზე გამოცხადებული კონკურსის შესახებ:

          საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში შემოსული ზეპირი შეკითხვის პასუხად, რომელიც შეეხება აკადემიის ნამდვილ წევრად, აკადემიკოსად კანდიდატების არჩევას, ტექსტში მითითებულია: რომ აკადემიკოსად შეიძლება არჩეული იქნას აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, აგრეთვე აგრარული მეცნიერების დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხის მქონე მეცნიერები. ამასთან დაკავშირებით აღვნიშნავთ, რომ მეცნიერების დოქტორთან გათანაბრებული ხარისხის მქონე მეცნიერებში იგულისხმება შესაბამისი დარგის დოქტორები. შემდგომ, როგორც ტექსტშია.

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

     საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემია თავისი წესდების მე-X თავის შესაბამისად აცხადებს კონკურსს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსად) ასარჩევად სამეცნიერო განყოფილებების შემდეგ ვაკანტურ ადგილებზე:

1.    აგრონომიულ სამეცნიერო განყოფილებაში - სპეციალობა 0101 "აგრონომია", სპეციალიზაცია: 010101 “აგროეკოლოგია”, 010103 "აგროტექნოლოგია" - 1 ადგილი;

2.    აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილებაშისპეციალობა 0415 "აგროინჟინერია”, სპეციალიზაცია 041502 “სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია” (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის) - 1 ადგილი;

3.    სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვის და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილებაშისპეციალობა 0104 “სასურსათო ტექნოლოგია”- 1 ადგილი.

   საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრად  (აკადემიკოსად) შეიძლება არჩეულ იქნეს საქართველოს მოქალაქე (აჭარის / შემთხვევაში იქ მცხოვრები), საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, აგრეთვე აგრარული მიმართულების მეცნიერების დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხის მქონემეცნიერები, რომელთა შრომებს აქვთ მაღალი თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა, აქტიურ მონაწილეობას ღებულობენ გამოყენებით და ფუნდამენტურ მეცნიერულ პრობლემათა დამუშავებაში, რომლებიც დაკავშირებულია ქვეყნის აგრარული სექტორის მეცნიერულ უზრუნველყოფასთან, იღწვიან მაღალკვალიფიციური სამეცნიერო კადრების მომზადებისათვის.

    საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსობის) კანდიდატის წამოყენების უფლება აქვთ: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიის ნამდვილ წევრს (წევრებს), სამეცნიერო ტრადიციების მქონე ინსტიტუტებს, ავტორიზებულ უმაღლეს სასწავლებლებს და სამეცნიერო საზოგადოებებს,

        საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიის აკადემიკოსობის კანდიდატთა შესახებ აუცილებელია შემდეგი საბუთების წარმოდგენა (ორ ეგზემპლარად): აკადემიური საბჭოს, აკადემიის წევრის (წევრების), სამეცნიერო ტრადიციების მქონე ინსტიტუტების, ავტორიზებულ უმაღლეს სასწავლებლების და სამეცნიერო საზოგადოებების წარდგენა სათანადო დასაბუთებით; კანდიდატის ავტობიოგრაფია, სამეცნიერო ხარისხისა და წოდებების დამადასტურებელი დიპლომების ასლები, მონაცემები შრომითი და სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ (CV,  ძირითადი სამეცნიერო შრომების ჩამონათვალი), სამეცნიერო მოღვაწეობის შეფასება და ფოტოსურათი (4x6).

     აღნიშნული განცხადება და კანდიდატების მონაცემები (CV) განთავსებული იქნება საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიის ვებ-გვერდზე www.gaas.dsl.ge.

   საბუთები რეგისტრაციისა და არჩევნებში მონაწილეობისთვის იგზავნება საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიაში. დოკუმენტაციის მიღება ხდება ზემოაღნიშნული განცხადების პრესაში ან აკადემიის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებიდან ორი კვირის განმავლობაშიშემდეგ მისამართზე: . თბილისი, 0102 . ჯავახიშვილის . #51, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემია (ტელეფონები: 2 94-13-20. 2 94-13-21. 2 96-03-00) საბუთების მიღება იწარმოებს ყოველი სამუშაო დღის 10 საათიდან 17 საათამდე.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია         

        

სსმმ აკადემიის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 3 ნოემბრის სხდომა

სოფლის  მეუნეობის   მეცნიერებათა  აკადემიის

აკადემიური საბჭოს 2017 წლის  3 ნოემბრის სხდომის

დღის     წესრიგი  

თბილისი,                                                    12 საათი

1.    საქართველოს სოფლის მეურნეობაში გამოსაყენებლად ნებადართული სასუქების რეგისტრაციის შესახებ.

მომხსენებელი: აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს_მდივანი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი.

2.    ინფორმაცია საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციისმევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში, ისტორიული ასპექტები და პერსპექტივებიშედეგების შესახებ.

3.    მიმდინარე საკითხები.

 

აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 19 ოქტომბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგროსაინჟინრო  სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 19 ოქტომბრის  სხდომის

დღის  წესრიგი   

თბილისი,                                                                                   დასაწყისი   12 საათზე

            1      კალაპოტისა და ნაკადის ურთიერთქმედების თავისებურებების შესახებ,

მომხსენებელი: ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი დავით გუბელაძე.

            2       მიმდინარე საკითხები.

სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 18 ოქტომბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილება

2017 წლის  18 ოქტომბრის  სხდომის

დღის   წესრიგი          

თბილისი,                                                          დასაწყისი  16  საათზე

1.        რძესა და რძის პროდუქტებში მძიმე ლითონების შემცველობის შესახებ.

      მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი ერნა კალანდია.

2.        მიმდინარე საკითხები.

მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 18 ოქტომბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო
განყოფილების 2017 წლის  18 ოქტომბრის სხდომის

დღის წესრიგი      

თბილისი,                                                              დასაწყისი   12 საათზე

1     ცხოველთა ჰემოფილიოზების შესახებ.

მომხსენებელი:   ვეტერინარიის  დოქტორი ირაკლი თათრიშვილი.

2       რთული ნაჯვარი და ადგილობრივი ჯიშის ღორების ჰელმინთოზურ დაავადებათა გავრცელების შესახებ საქართველოში,

მომხსენებელი:   ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი შადიმან ფოცხვერია.

3       მიმდინარე საკითხები.

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 16 ოქტომბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების

2017 წლის  16 ოქტომბრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                                               დასაწყისი 12 საათზე

1.    საქართველოსმეტყევის დღისადმიმიძღვნილი თემატური სხდომა, „საქართველოს დამსახურებული მეტყევისწოდებაზე კანდიდატურების წარდგენა.

მომხსენებელი: აკადემიის ვიცეპრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე; სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოსმდივანი, აკადემიკოსი რევაზ ჩაგელიშვილი.

2.    მიმდინარე საკითხები.

ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 13 ოქტომბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 13  ოქტომბრის სხდომის

დღის  წესრიგი

თბილისი,                                                    დასაწყისი  12  საათზე

1.       სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის სტრატეგიის შესახებ,

           მომხსენებელი: აკადემიკოსი რევაზ ასათიანი.

2.       მიმდინარე საკითხები.

პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 12 ოქტომბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო

განყოფილების 2017 წლის 12  ოქტომბრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                                                    დასაწყისი 12 საათზე

1.       ბიოსტიმულატორები, ხილ-კენკროვანი ნედლეულიდან ბრენდპროდუქტების მიღების შესახებ,

          მომხსენებელი: ტექნიკის დოქტორი, პროფესორი  . კალატოზიშვილი.

2.       მიმდინარე საკითხები.

აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 11 ოქტომბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების

2017  წლის 11 ოქტმბრის სხდომის

დღის  წესრიგი

თბილისი,                                          დასაწყისი  12  საათზე

1      ვაზისა და ხეხილ-კენკროვანთა ქართული გენოფონდის გამდიდრებისა და ახალი სელექციური ჯიშებით ხარისხობრივი გაუმჯობესების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ვაჟა კვალიაშვილი;

2    საქართველოს სოფლის მეურნეობაში გამოსაყენებლად ნებადართული სასუქების რეგისტრაციის შესახებ.

   მომხსენებელი: აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი.

3    მიმდინარე საკითხები.

აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 29 სექტემბრის სხდომა

სოფლის  მეუნეობის   მეცნიერებათა  აკადემიის
აკადემიური
საბჭოს
2017
წლის  29 სექტემბრის  სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი,                                                                                                             12 საათი

1. ორგანული სუბტროპიკული მემცენარეობის წარმოების პერსპექტივების შესახებ;

        მომხსენებელი: აკადემიკოსი ვალერიან ცანავა.

 

2.  ბულგარეთში ჩატრებული საერთაშორისო კონგრესისმანქანები სოფლის მეურნეობაშიშესახებ;

        მომხსენებელი: აკადემიკოსი ჯემალ კაციტაძე.

 

3. ინფორმაცია რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული საკონფერენციო საგრანტო პროექტისმევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში იტორიული ასპექტები და პერსპექტივები”- შესახებ;

        მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე.

 

4. ინფორმაცია TAP-ის (ტროპიკული სოფლის მეურნეობის პლატფორმა) პარტნიორთა ანსამბლეის მე-5 შეხვედრის შესახებ (ვენტიანი, ლაოსი);

        მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე.

 

5. ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ჯიშთა გამოცდის სამსახურის აღდგენის აუცილებლობის შესახებ.

 6.   მიმდინარე საკითხები.

  1. მრგვალი მაგიდა საქართველოში სურსათის უვნებლობის სისტემების განვითარების შესახებ
  2. სსმმ აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს 2017 წლის 27 სექტემბრის სხდომა
  3. ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 26 სექტემბრის სხდომა
  4. აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 21 სექტემბრის სხდომა
  5. ტყის მუშაკთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი თემატური ღონისძიება
  6. სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 18 სექტემბრის სხდომა
  7. პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 18 სექტემბრის სხდომა
  8. მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 14 სექტემბრის სხდომა
  9. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – 2017
  10. აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 28 ივლისის სხდომა

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com