საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემია

სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 13 ივნისის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების

სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 13 ივნისის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                              დასაწყისი  12საათი

1    კვების პროდუქტების თანამედროვე სტანდარტების  (ჰასპი, აისო, და სხვა) შესახებ.

მომხსენებელი: ტექნიკის დოქტორი, პროფესორი . დემენიუკი.

2    მეცხოველეობის ფუნქციონალური დანიშნულებისკვების პროდუქტების შესახებ.

მომხსენებელი:  ტექნიკის დოქტორი, პროფესორი . ედიბერიძე.

3    სურსათის უსაფრთხოების კონტროლის მიკრობიოლოგიური საფუძვლების შესახებ.

მომხსენებელი:  ტექნიკის დოქტორი,  პროფესორი . ედიბერიძე.

4.  მიმდინარე საკითხები

მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 12 ივნისის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო
განყოფილების 2017 წლის  12 ივნისის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                               დასაწყისი   12 საათზე

1.         მომთაბარე მეღორეობის შესახებ.

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი გიორგი ბოჭორიშვილი

2.         მცირე მექანიზაციის ბაზაზე მცირე კონტურიან სათიბებში შეფუთული სენაჟის დამზადების შესახებ.

მომხსენებელი: ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი რევაზ რუსეიშვილი.

3.         მიმდინარე საკითხები.

ლექცია-სემინარი

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების ინიციატივით 2017 წლის 19 მაისს  12 საათზე აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში

კოპენჰაგენის უნივერსიტეტის პროფესორი, კლინიკური ბიოქიმიის დეპარტამენტის ლაბორატორიის უფროსიდა ნიურინუტრიციის საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი
სტინ  სტენდერი აწყობს ლექცია-სემინარს

თემა: “ინდუსტრიალურად წარმოებული ტრანსცხიმის საზიანო ზემოქმედება კარდიოვასკულარულ სისტემაზე და ტრანსცხიმები პოპულარულ სურსათშიდროა დავიცვათ მოსახლეობა!”

ორგანიზატორი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილება.

_____________________

მისამართი: თბილისი ჯავახიშვილის ქუჩა #51,  მე-II  სართული, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web-site-www.gaas.dsl.ge

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილება 2017 წლის 31 მაისის სხდომის დღის წესრიგი. თბილისი, დასაწყისი 12 საათზე

1.       გივი ჯაფარიძის ანგარიში 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2.       გადაწყვეტილების მიღება თამაშთა თეორიის საფუძველზე -

მომხსენებელიაკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი   ომარ ქეშელაშვილი

3.       პაატა კოღუაშვილის ანგარიში 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ

4.        მიმდინარე საკითხები.

სოფლის მეუნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს 2017 წლის 30 მაისის თვის სხდომის დღის წესრიგი. თბილისი, 13 საათი

 

1. მცირე კონტურიან სათიბებში შეფუთული სენაჟის დამზადება მცირე მექანიზაციის ბაზაზე.

მომხსენებელიტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი რევაზ რუსეიშვილი.

2 . აგრარული განათლების სისტემა საქართველოში.

სოფლის მეუნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 25 მაისის სხდომის დღის წესრიგი. თბილისი, 12 საათი

1.       აკადემიკოს  რეზო ჯაბნიძის ანგარიში 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2.       მიმდინარე საკითხები.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 24 მაისის სხდომის დღის წესრიგი. თბილისი, დასაწყისი 12 საათზე

1.   აკადემიკოს იუზა ვასაძის ანგარიში 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2.   აკადემიკოს ვაჟა კვალიაშვილის ანგარიში 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3.   აკადემიკოს  რეზო ჯაბნიძის  ანგარიში 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

4.       მიმდინარე საკითხები.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია; აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 23 მაისის სხდომის დღის წესრიგი. თბილისი, დასაწყისი 12 საათზე

1   აკადემიკოს ელგუჯა შაფაქიძის ანგარიში 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2– აკადემიკოს შოთა ჭალაგანიძის ანგარიში 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3მიმდინარე საკითხები.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილება, 2017 წლის 22 მაისი

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია,

მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილება,  2017 წლის  22  მაისს  12 საათზე    აწყობს

 

გასვლით სემინარს კუმისის მეფრინველეობის ფაბრიკაში

 

ორგანიზატორიმეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილება, აკადემიის სამეცნიერო საბჭო.

 

 

მისამართი: თბილისი ჯავახიშვილის ქუჩა #51,  მე-II  სართული, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

 E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 web-site-www.gaas.dsl.ge

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია; სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 18 მაისის სხდომის დღის წესრიგი. თბილისი, დასაწყისი 12 საათზე

1.   შამპანურის წარმოება საქართველოში და მისი განვითარების პერსპექტივები

მომხსენებელი:   ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი . ხოსიტაშვილი

2.   საფუვრების კოლექციის შექმნა -

მომხსენებელი:   ტექნიკის დოქტორი . ორმოცაძე.

3.         მიმდინარე საკითხები.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია; სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 16 მაისის სხდომის დღის წესრიგი; თბილისი, დასაწყისი 12 საათზე

 

1.   „ტყის კოდექსისახალი ვარიანტის განხივლვა და შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება.

მომხსენებელი: მეტყევე-ექსპერტი მერაბ დვალი,

თანამომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი მერაბ მაჭვარიანი.

2.   მიმდნარე საკითხები.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია; მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 11 მაისის სხდომის დღის წესრიგი. თბილისი, დასაწყისი 12 საათზე

1.  ფაგი ბაქტერიათა შთანთქმელი 

მომხსენებლები: ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი მერაბ ნათიძე,

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი სერგო როგვავა;

 

2.    ელექტრომაგნიტური ველის გავლენა ცოცხალ ორგანიზმებზე.

მომხსენებელი: ფიზიკის მეცნერებათა დოქტორი, პროფესორი რამაზ კიკვიძე;

 

3.    მიმდინარე საკითხები.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია; სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 10 მაისის სხდომის დღის წესრიგი. თბილისი, დასაწყისი 16 საათზე

 1.       ყველი და პროპიონმჟავა

მომხსენებელისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი   
                            
ნინო გაგელიძე ,

თანამომხსენებელი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
                             
დოქტორანტი თამარ საჩანელი

2.        მიმდინარე საკითხები.

საქართველოსსოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილება, 2017 წლის 9 მაისი

საქართველოსსოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია,
  სატყეო საქმის  სამეცნიერო განყოფილება,
 2017 წლის  9  მაისს  12 საათზე

აწყობს გასვლით სემინარს საგარეჯოს რაიონში

  სემინარი ეძღვნება:

ქართული სატყეო მეცნიერებისა და განათლების ფუძემდებლებისაკადემიკოს . გულისაშვილისა და პროფესორ . ქურდიანის გახსენებას 

ორგანიზატორი:   სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილება.

მისამართი: თბილისი ჯავახიშვილის ქუჩა #51,  მე-II  სართული, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

  1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 28 აპრილის სხდომის დღის წესრიგი თბილისი; 12 საათი
  2. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 27 აპრილის სდომის დღის წესრიგი; თბილისი, დასაწყისი 12 საათზე
  3. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკის სამეცნიერო წლის 19 აპრილის სხდომის დღის წესრიგი; თბილისი, 12 საათი
  4. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 13 აპრილის სხდომის დღის წესრიგი; თბილისი, დასაწყისი 12 საათზე
  5. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 10 აპრილის სხდომის დღის წესრიგი ; თბილისი, 12 საათი.
  6. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 10 აპრილის სხდომის დღის წესრიგი; თბილისი, დასაწყისი 12 საათზე
  7. სოფლის მეუნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 31 მარტის სხდომის დღის წესრიგი; თბილისი, დასაწყისი 12 საათზე
  8. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 30 მარტის სხდომის დღის წესრიგი; თბილისი, დასაწყისი 13 საათზე
  9. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 29 მარტის სხდომის დღის წესრიგი; თბილისი, დასაწყისი 12 საათზე
  10. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 28 მარტის სხდომის დღის წესრიგი, თბილისი, დასაწყისი 16 საათზე

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com