საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემია

სოფლის მეუნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს 2017 წლის 26 იანვრის სხდომის დღის წესრიგი; თბილისი, 13 საათი

 1. საქრთველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმისა და ჩასატარებელი ღონისძიებების განხილვა.   

მომხსენებელიაკადემიკოსი გუჯა გუგუშვილი.

2. თაფლისა და ცვილის წარმოება-გადამუშავებისათვის საჭირო ტექნოლოგიები.

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გიორგი მაძღარაშვილი

თანამომხსენებელი: პროფესიონალ მეფუტკრეთა ასოციაციის პრეზიდენტი თემურ ღოღობერიძე 

3. მიმდინარე საკითხები.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 25 იანვრის სხდომის დღის წესრიგი; თბილისი, დასაწყისი 12 საათზე

1. აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში 2016 წელს გაწეული მუშაობისა და 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ. 

მომხსენებელიაგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ  მახარობლიძე, აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი, დოქტორი მარინა ბარვენაშვილი.

2. აკადემიკოს რევაზმახარობლიძის ანგარიში 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

 3. მიმდინარე საკითხები.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 24 იანვრის სხდომის დღის წესრიგი; თბილისი, დასაწყისი 12 საათზე

1.     სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში 2016 წელს გაწეული მუშაობისა და 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ ჩაგელიშვილი, სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სწავლული მდივანი სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გიორგი გაგოშიძე, აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი, დოქტორი მარინა ბარვენაშვილი

2.    აკადემიკოს რევაზ ჩაგელიშვილის ანგარიში 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3.    აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის ანგარიში 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

4.    მიმდინარე საკითხები.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილება 2017 წლის . . იანვრის სხდომის დღის წესრიგი; თბილისი, დასაწყისი 12 საათზე

 1. სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში 2016 წელს გაწეული მუშაობისა და 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ. 

მომხსენებელი: სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი  ზურაბ ცქიტიშვილი, აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი, დოქტორი მარინა ბარვენაშვილი.

2. აკადემიკოს  ზურაბ ცქიტიშვილის ანგარიში 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3. მიმდინარე საკითხები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 20 იანვრის სხდომის დღის წესრიგი თბილისი, დასაწყისი 12 საათზე

1.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების აკადემიის აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში 2016 წელს გაწეული მუშაობისა და 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ

მომხსენებელისაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის   სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი გოგოლა მარგველაშვილი, აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი . ლოლიშვილი. 

2.  აკადემიკოს  გოგოლა მარგველაშვილის ანგარიში 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ. 

მომხსენებელი:   აკადემიკოს-მდივანი გოგოლა მარგველაშვილი 

3.         ბაქტოფერტის გამოყენების შესახებ. 

მომხსენებელიდიმიტრი კოსტარიოვი  ტელევზიასაფერავი”-ის დირექტორი

 4. მიმდინარე საკითხები. 

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 18 იანვრის სხდომის დღის წესრიგი; თბილისი, დასაწყისი 12 საათზე

1 საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში 2016 წელის გაწეული მუშაობისა და 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ

მომხსენებელი:  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის   სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი ნუგზარ ბაღათურია, აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი რ. ლოლიშვილი

2.  აკადემიკოს ნუგზარ ბაღათურიას ანგარიში 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

მომხსენებელი:   აკადემიკოს-მდივანი ნუგზარ ბაღათურია

3. მიმდინარე საკითხები 

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 17 იანვრის სხდომის დღის წესრიგი; თბილისი, დასაწყისი 12 საათზე

1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში 2016 წელის გაწეული მუშაობისა და 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ; 

მოხსენებელი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი ომარ ქეშელაშვილი, აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი . ლოლიშვილი;

2. აკადემიკოს ომარ ქეშელაშვილის ანგარიში 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

მომხსენებელი:   აკადემიკოს-მდივანი ომარ ქეშელაშვილი;

3. მიმდინარე საკითხები.  

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 16 იანვრის სხდომის დღის წესრიგი; თბილისი, დასაწყისი 12 საათზე

 1. მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში 2016 წელს გაწეული მუშაობისა და 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელიმეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი, აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი, დოქტორი მარინა ბარვენაშვილი; 
2. 
აკადემიკოს ჯემალ გუგუშვილის ანგარიში 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

 3. მიმდინარე საკითხები.

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 28 დეკემბრის თვის სხდომის დღის წესრიგი; თბილისი, 12 საათი

 1. საბაკალავრო-საგანმანათებლო პროგრამასატყეო საქმე”- განხილვის და რეკომენდაციების შესახებ.

მომხსენებელი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი Gგიორგი გაგოშიძე

 1. ინფორმაცია რეგიონალური საკონსულტაციო თათბირისელექტრონული სოფლის მეურნეობის საკითხებზე ცენტრალური აზიისა და სამხრეთ კავკასიის რეგიონში.” (ბიშკეკი, ყირგიზეთის რესპუბლიკა, 7-9 დეკემბერი 2016 წელი) – შედეგების შესახებ. 

მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, დოქტორი Aანატოლი გიორგაძე

 1. მიმდინარე საკითხები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების 2016 წლის 26 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი თბილისი დასაწყისი 12 საათზე

 1. საქართველოს აგრარული სექტორის სტატისტიკა.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ალექსანდრე დიდებულიძე

2.  გარემოზე ზემოქმედების ჰიდროეკოლოგიური ფაქტორები და დაცვის საინჟინრო ღონისძიებები.

მომხსენებელი: ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი დავით გუბელაძე

 3.     მიმდინარე

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2016 წლის 14 დეკემბრის თვის სხდომის დღის წესრიგი თბილისი 12 საათი

1.  “სატყეო სამისსაბაკალავრო-საგანმანათებლო პროგრამის განხილვა და რეკომენდირება აკადემიურ საბჭოზე წარსადგენად.

მომხსენებელი:   საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი Gგიორგი გაგოშიძე

2.         მიმდინარე საკითხები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების 2016 წლის 14 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი დასაწყისი 12 საათზე

1.     პრიონული დაავადებები.

 მომხსენებელი: ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი მერაბ ნათიძე, ვეტერინარიის დოქტორი, პროფესორი ნინო მილაშვილი

 2.    ინვაზიური დაავადებების ეკონომიკური და სოციალური მნიშვნელობის შესახებ.

 მომხსენებელი: ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი შადიმან ფოცხვერია

 3.   მიმდინარე საკითხები

 

განცხადება: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრს / წევრ-კორესპონდენტს

    გთხოვთ, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პეზიდენტის მოადგილესთან, სამეცნიერო განყოფილებების კოორდინატორთან, დოქტორ ანატოლი გიორგაძესთან 2016 წლის 25 დეკემბრამდე წარმოადგინოთ 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო-კვლევითი, პედაგოგიური მუშაობისა და საზოგადოებრივი საქმიანობის ანგარიში კომპიუტერზე ნაბეჭდი და მისი ელექტრონული ვერსია (აუცილებლად). ასევე აკადემიის 2017 წლის პერსპექტიულ სამუშაო გეგმაში შესატანად განსახილველი საკითხები, ჩასატარებელი ღონისძიებების ჩამონათვალი. 

     ანგარიშისათვის: 

1.         თემის დასახელება (გეგმიური, დავალებით), რომლის კვლევას ხელმძღვანელობდით ან იღებდით მონაწილეობას მის შესრულებაში (მიუთითეთ ხელმძღვანელობა, მონაწილეობა).

2.         საგანი, რომელსაც ასწავლით უმაღლეს სასწავლებელში (უმაღლესი სასწავლებელის დასახელება).

3.         გამოქვეყნებული თეზისები, სტატიები ( მიუთითეთ თეზისების, სტატიის სახელწოდება, ჟურნალის, კრებულის დასახელება, წელი, ნომერი). წარმოადგინეთ სტატიის მოკლე ანოტაცია (4-5 პწკარი).

4.         გამოქვეყნებული მონოგრაფია, სახელმძღვანელო (მიუთითეთ მონოგრაფიის, სახელმძღვანელოს დასახელება, გამომცემლობა, წელი). წარმოადგინეთ მოკლე ანოტაცია (5-6 პწკარი).

5.         თქვენი ხელმძღვანელობით დაცული სადოქტორო დისერტაციების, დიპლომების (მიუთითეთ შესაბამისი ნაშრომების დასახელება, უმაღლესი სასწავლებელი სადაც შედგა სადოქტორო დისერტაციის, დიპლომის დაცვები).

6.         საზღვარგარეთ და საქართველოში გამართულ სიმპოზიუმებში, სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციებში, სემინარებსა და ტრეინინგებში მონაწილეობა. მიუთითეთ ქვეყანა, დრო და .. ძირითადი თემა, თქვენი მოხსენების დასახელება.

7.         საზღვარგარეთის და ადგილობრივ სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა. მიუთითეთ საგრანტო ფონდი, გრანტის დასახელება.

8.         სსმმ აკადემიის აკადემიურ საბჭოს მუშაობაში მონაწილეობა (საკითხის მომზადება, წინადადების წარდგენა, რეკომენდაციები). მიუთითეთ საკითხი, განხილვის დრო, წინადადების/რეკომენდაციის  დასახელება.

9.         სამეცნიერო საზოგადოების, არასამთავრობო ორგანიზაციის, სამეცნიერო საბჭოს, ჟურნალის, კრებულის, გამომცემლობის, სარედაქციო საბჭოსა და რედკოლეგიის წევრობა. მიუთითეთ სამეცნიერო საზოგადოების, არასამთავრობო ორგანიზაციის, ჟურნალის, კრებულის, გამომცემლობის დასახელება.

10.       გამოგონება, პატენტი;

11.       სახელმწიფო ჯილდო, დამსახურების წოდებები და ..

12.       სხვა მნიშვნელოვანი სახის სამუშაოები.

13.       როგორ წარმოგიდგენიათ სოფლის მეურნრობის იმ დარგების განვითარება მომავალი  წლების განმავლობაში, რომელშიც თქვენ მუშაობთ? თქვენი ხედვა საერთოდ ქვეყნის სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და აღმავლობის მიმართულებით, თქვენი კონკრეტული წინადადებები და ..

14.       გთხოვთ მოგვაწოდოთ საკითხები, რომელთა განხილვა გსურთ დარგობრივი განყოფილებებისა და აკადემიური საბჭოს სხდომებზე, ასევე იმ ღონისძიებების (მრგვალი მაგიდა, სემინარი, კონფერენცია, სიმპოზიუმი და სხვა) თემატიკა, რომელთა გამართვაც გსურთ აკადემიაში.

 შენიშვნა:    1. ანგარიში შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ ელ. ფოსტაზე                 

                                                   E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                     2. ანგარიშის მოცულობა უნდა იყოს არა ნაკლებ ორი  გვერდისა და არაუმეტეს ოთხი გვერდისა.

 გთხოვთ მკაცრად დაიცვათ მოთხოვნები, წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენი ანგარიში არ დაიბეჭდება აკადემიის წლიურ ანგარიშში.

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია; ნიადაგის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების 2016 წლის 5 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი (თბილისი, დასაწყისი 12 საათზე)

1.         პლანეტის ჩუმი კრიზისი – სასურსათო კრიზისის საფრთხე

მომხსენებელი:  აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი

2.         ნიადაგი და ცხოველთა ჯანმრთელობა

მომხსენებელი:  აკადემიკოსი თენგიზ ყურაშვილი

3.         თვლიანი ტრაქტორის დინამიკის აქტუალური საკითხები ნიადაგის რეოლოგიური თვისებების გათვალისწინებით.

მომხსენებელი:  აკადემიკოსი რევაზ მახარობლიძე

4.         ციტრუსოვანთა პლანტაციების ბიოპროდუქტიულობის აღდგენის ზოგიერთი საკითხი.

მომხსენებელი:  სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი,   პროფესორი

ზურაბ ბუკია

5.         საქართველოს ტყის ყომრალი ნიადაგები

მომხსენებელი:  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესრი გიორგი გაგოშიძე

6.   მიმდინარე საკითხები

 1. განცხადება: - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია აცხადებს კონკურსს აგრარულ დარგში საუკეთესო ფუნდამენტური, გამოყენებითი და საგანმანათლებლო ხასიათის ნაშრომისათვის 2016 წლის პრემიის მინიჭების შესახებ.
 2. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში 2016 წლის 16 ნოემბერს 11 საათზე გაიმართება მრგვალი მაგიდა:
 3. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების 2016 წლის 5 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი, დასაწყისი 12 საათზე
 4. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 25 ნოემბრის სხდომის დღის წესრიგი, დასაწყისი 12 საათზე
 5. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილება 2016 წლის 24 ნოემბრის სხდომის დღის წესრიგი, დასაწყისი 16 საათზე
 6. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების 2016 წლის 22 ნოემბრის სხდომის დღის წესრიგი, დასაწყისი 12 საათზე.
 7. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების 2016 წლის 21 ნოემბრის სხდომის დღის წესრიგი, დასაწყისი 12 საათზე
 8. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების 2016 წლის 21 ნოემბრის სხდომის დღის წესრიგი, დასაწყისი 12 საათზე
 9. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2016 წლის 17 ნოემბრის სხდომის დღის წესრიგი, დასაწყისი 12 საათზე
 10. სოფლის მეუნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს 2016 წლის 16 ნოემბრის სხდომის დღის წესრიგი, დასაწყისი 13 საათზე

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com