საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემია

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა დასაკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების 2016 წლის 19 ოქტომბრის სხდომის დღის წესრიგი, დასაწყისი 12საათზე


1. ჯავახეთის წყალმცურავ-სამონადირეო ფრინველების მოშენების პერსპექტივების შესახებ.
მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი მარინა ბარვენაშვილი;
2. ადგილობრივი ქათმის მეხორცული პროდუქტიულობის გაუმჯობესების ღონისძიებები.
მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი კობა ნაცვალაძე

3. მიმდინარე საკითხები.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 2016 წლის ოქტომბრის თვის ღონისძიებების ნუსხა:

19 ოქტომბერი 12 საათი – მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების სხდომა:

1. ჯავახეთის წყალმცურავ-სამონადირეო ფრინველების მოშენების პერსპექტივების შესახებ.
მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი მარინა ბარვენაშვილი
2. ადგილობრივი ქათმის მეხორცული პროდუქტიულობის გაუმჯობესების ღონისძიებები
მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი კობა ნაცვალაძე.

3. მიმდინარე საკითხები.

20 ოქტომბერი 12 საათი – სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების სხდომა:

1. სამკურნალო სანელებელ–არომატული ნედლეულის ბაზა და ფუნქციური კვების პროდუქტების წარმოების პერსპექტივები საქართველოში.

მომხსენებელი: ასოცირებული პროფ. ნაზი ალხანაშვილი, კვების მრეწველობის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი

2. მიმდინარე საკითხები

21 ოქტომბერი 12 საათი – აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების სხდომა:
1. სასუქების როლი ნიადაგის ნაყოფიერების შენარჩუნება-ამაღლებაში

მომხსენებელი: აკადემიის აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს მდივანი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი.

2. მიმდინარე საკითხები

24 ოქტომბერი 13 საათი - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს სხდომა
1. დაფნის წარმოების პრობლემები საქართველოში.
მომხსენებელი: ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი ნუგზარ ებანოიძე

2. ინოვაციური ტექნოლოგია ხილეული პროდუქტების გადამუშავების ოპტიმიზაციის მიმართულებით.
მომხსენებელი: პროფესორი გიორგი მაძღარაშვილი

3. მიმდინარე საკითხები.

26 ოქტომბერი 12 საათი – აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების სხდომა:

1. გარემოზე ზემოქმედების ჰიდროეკოლოგიური ფაქტორები და დაცვის საინჟინრო ღონისძიებები.

მომხსენებელი: ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი დავით გუბელაძე
2. მიმდინარე საკითხები

28 ოქტომბერი 12 საათი _ სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური საბჭოს სხდომა:
1. სასუქების როლი ნიადაგის ნაყოფიერების შენარჩუნება-ამაღლებაში.

მომხსენებელი: აკადემიის აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს მდივანი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი.

2. მიმდინარე საკითხები.

--- ოქტომბერი 12 საათი – სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა:საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 23 სექტემბრის სხდომის დღის წესრიგი


თბილისი დასაწყისი 12 საათზე

1. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის” მოსამზადებელი ღონისძიებების შესახებ.

მომხსენებლები: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, აკადრმიკოსი გურამ ალექსიძე;
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადრმიკოსი გივი ჯაფარიძე;
აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე;
აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, დოქტორიAანატოლი გიორგაძე.

2. სოფლის მეურნეობის განვითარების ხედვა ტელეკომპანია “საფერავის” თვალით.
მომხსენებელი: დოქტორი დ. კოსტარიოვი.
3. მიმდინარე საკითხები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2016 წლის 21 სექტემბრის სხდომის დღისწესრიგი


თბილისი დასაწყისი 12 საათზე

1. საქართველოს სასოფლო ტერიტორიების ტევადობა (რამდენი ადამიანი შეიძლება ცხოვრობდეს და საქმიანობდეს სოფლად)
მომხსენებელი: აკადემიკოსი პაატა კოღუაშვილი
2. მიმდინარე საკითხები

მრგვალიმაგიდა

საქართველოს
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში 2016 წლის 16 სექტემბერს 16საათზე გაიმართება

მრგვალიმაგიდა:

თემა: საქართველოში სურსათის უვნებლობის სისტემების
შესახებ.

ორგანიზატორი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილება.
მომხესნებელი: აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი.
მისამართი: თბილისი, ჯავახიშვილის ქუჩა #51, მე-II სართული, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სემინარი

საქართველოს
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, სოფლის მეურნეობის პრდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილება, 2016 წლის 15 სექტემბერს 13 საათზე აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში აწყობს
სემინარს
თემა: კვებისა და გადამამუშავებელი მრეწველობის ნარჩენები
და მათი უტილიზაცია.
ორგანიზატორი: სოფლის მეურნეობის პრდუქტების შენახვისა და გადამუშავების განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი ნუგზარ ბაღათურია
მისამართი: თბილისი ჯავახიშვილის ქუჩა #51, მე-II სართული, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების 2016 წლის 15 სექტემბრის სხდომის დღისწესრიგი


თბილისი დასაწყისი 12 საათზე
1. საქართველოში ველურად მზარდი ღვიის ტექნოქიმიური დახასიათება.

მომხსენებელი: ასოცირებული პროფესორი ლუიზა ქაჯაია, კვების მრეწველობის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი

2. დაფნისა და ევკალიპტის ნედლეულიდან ბიოაქტიური ექსტრაქტების მიღების ტექნოლოგია
მომხსენებელი: ასოცირებული პროფესორი ლია კოტორაშვილი, კვების მრეწველობის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი.

2. მიმდინარესაკითხები.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია სამეცნიერო საბჭოს 2016 წლის 14 სექტემბრის სხდომის დღის წესრიგი

თბილისი,     დასაწყისი 13 საათზე

1. ხილ–ბოსტნეულის კონსერვირებისა და ხილის წვენების წარმოება ოჯახურ პირობებში.
მომხსენებელი: თეთრი წყაროს ექსპერიმენტული საკონსერვო ქარხნის დირექტორინელი სპანდერაშვილი

2. ძაღლის ჯიშის, ასაკის, ფიზიოლოგიური მდგომარეობის და დატვირთვის გავლენა კვების ნორმებზე.
მომხსენებელი: ასოცირებული პროფესორი ნაირა მამუკელაშვილი

3. მიმდინარე საკითხები.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების 2016წლის 14 სექტემბრის სხდომის დღისწესრიგი

საქართველოს
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების 2016წლის
14 სექტემბრის სხდომის
დღისწესრიგი
თბილისი დასაწყისი 12 საათზე
1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარება გლობალიზაციის პირობებში.
მომხსენებელი: აკადემიკოსი ალექსანდრე დიდებულიძე
2. მიმდინარესაკითხებისაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების 2016 წლის 12 სექტემბრის სხდომის დღისწესრიგი


თბილისი დასაწყისი 12 საათზე
1. ქვეყანაში ფილოქსერაგამძლე საძირეთა სადედეების არსებული მდგომარეობისა და განვითარების ღონისძიებებისშესახებ

მომხსენებელი:აკადემიკოსი ნოდარ ჩხარტიშვილი
2. მარცვლეული კულტურების მოვლა-მოყვანის თანამედროვე მდგომარეობის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიისწევრ-კორესპონდენტი ოთარ ლიპარტელიანი

3. მიმდინარესაკითხები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 2016 წლის სექტემბრის თვის ღონისძიებების ნუსხა:

      12 სექტემბერი 12 საათი - აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების სხდომა:

1. ქვეყანაში ფილოქსერაგამძლე საძირეთა სადედეების არსებული მდგომარეობისა და განვითარების ღონისძიებების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ნოდარჩხარტიშვილი
2. მარცვლეული კულტურების მოვლა-მოყვანის თანამედროვე მდგომარეობის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიისწევრ-კორესპონდენტი ოთარ ლიპარტელიანი

3. მიმდინარე საკითხები


13 სექტემბერი 12 საათი – მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა დასაკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების სხდომა:

1. საქართველოს მეფუტკრეობის პრობლემებისა და პერსპექტივებისშესახებ.

მომხსენებელი: ბიოლოგიის დოქტორი ბორის წითლიძე
2. სელექციის მნიშვნელობა ღორის ხორცის წარმოების გაუმჯობესების საქმეში.
მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი გიორგი ბოჭორიშვილი

3. მეცხოველეობის დარგში ვეტერინარული მომსახურეობის არსებული მდგომარეობა და მისი შემდგომი გაუმჯობესების ღონისძიებები.

მომხსენებელი: ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი მაია კერესელიძე

4. მიმდინარესაკითხები


14 სექტემბერი 13საათი- საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს სხდომა
1. ხილ-ბოსტნეულისკონსერვირებისა და ხილის წვენების წარმოება ოჯახურ პირობებში.
მომხსენებელი: თეთრიწყაროს ექსპერიმენტული საკონსერვო ქარხნის დირექტორი ნელი სპანდერაშვილი

2. ძაღლის ჯიშის, ასაკის, ფიზიოლოგიური მდგომარეობის და დატვირთვის გავლენა კვების ნორმებზე.
მომხსენებელი: ასოცირებული პროფესორი ნაირა მამუკელაშვილი

3. მიმდინარე საკითხები.


14 სექტემბერი12 საათი – აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების სხდომა:

1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარება გლობალიზაციის პირობებში.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ალექსანდრე დიდებულიძე


2. მიმდინარე საკითხები

სექტემბერი 12 საათი მრგვალი მაგიდა (ანასეული) -მეჩაიეობის დარგის განვითარების პროგრამის განხორციელების შესახებ.

შემსრულებელი: აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილება (აკად. ვ. ცანავა )


15 სექტემბერი 12საათი –სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების სხდომა:
1. საქართველოში ველურად მზარდი ღვიის ტექნოქიმიური დახასიათება.

მომხსენებელი: ასოცირებული პროფესორი ლუიზა ქაჯაია, კვების მრეწველობის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი

2. დაფნისა და ევკალიპტის ნედლეულიდან ბიოაქტიური ექსტრაქტების მიღების ტექნოლოგია
მომხსენებელი: ასოცირებული პროფესორი ლია კოტორაშვილი, კვების მრეწველობის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი
3. მიმდინარესაკითხები.


15 სექტემბერი13 საათი - სემინარი - კვებისა და გადამამუშავებელი მრეწველობის ნარჩენები და მათი უტილიზაცია.

შემსრულებელი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, სოფლის მეურნეობის პრდუქტების შენახვისა და გადამუშავების განყოფილება (მომხსენებელი აკდემიკოსი ნუგზარ ბაღათურია)

16სექტემბერი16საათი–მრგვალიმაგიდა – საქართველოში სურსათის უვნებლობის სისტემების განვითარების შესახებ.

შემსრულებელი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილება (მომხსენებელი აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი).


16 სექტემბერი 12 საათი – კონფერენცია გრანტის ფარგლებში “კლიმატის ცვლილების გავლენა ვაზის განვითაებასა და მოსავალზე საქართველოში”.

17-25 სექტემბერი – მეცნიერებისა და ინოვაციების თბილისის ფესტივალი 2016
გახსნა 17 სექტემბერს – Eხპო Gეორგია – წერეთლის ქ. #111 მე-5 პავილიონი მეცნიერებისა და ინოვაციების გამოფენა –საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ექსპოზიცია.

21 სექტემბერი კონფერენცია – “საქართველოს ფიტოგენეტიკური რესურსი და მისი გაუმჯობესების ინოვაციური ტექნოლოგიები”
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის საკონფერენციო დარბაზი გურამიშვილის ქუჩა #17

21სექტემბერი 12 საათი _ ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა:
1. საქართველოს სასოფლო ტერიტორიების ტევადობა (რამდენი ადამიანი შეიძლება ცხოვრობდეს და საქმიანობდეს სოფლად)

მომხსენებელი:აკადემიკოსი პაატა კოღუაშვილი

2. მიმდინარე საკითხები.

23 სექტემბერი 12 საათი _ სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური საბჭოს სხდომა
1. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის” მოსამზადებელი ღონისძიებების შესახებ.

მომხსენებლები:საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, აკადრმიკოსი გურამ ალექსიძე;
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადრმიკოსი გივი ჯაფარიძე;
აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე;
აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, დოქტორიAანატოლი გიორგაძე.

2. მიმდინარე საკითხები

28-30° სექტემბერი – საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის”.

განცხადება

    2016 წლის 01 - 04 სექტემბერს თბილისის საგამოფენო ცენტრში "ექსპო-ჯორჯია" გაიმართება ბელარუსიის რესპუბლიკის ეროვნული გამოფენა. ბელარუსიის დელეგაციას უხელმძღვანელებს რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის მოადგილე მ. ი. რუსი.
      გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ბელარუსიის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების და უნიტარული დაწესებულებების სამეცნიერო მიღწევები მასალათმცოდნეობაში, ქიმიურ-თერმულ დამუშავებაში, ბიორესურსებში, გეოლოგიაში, სოფლის მეურნეობის მექანიზაციაში, გენეტიკა-ციტოლოგიაში, მიკრობიოლოგიაში, სისტემურ ანალიზსა და სტრატეგიულ კვლევებში და ა.შ.
აკადემიური დეპრტამენტი

აკადემიური საბჭოს სხდომის დღის წესრიგი

2016 წლის 29 ივლისი

დასაწყისი 12 საათზე

1. გენმოდიფიცირებული ორგანიზმებისა და პროდუქტების მავნებლობის შესახებ.  მომხსენებელი: აკადემიკოსი გურამ ტყემალაძე;

2. მიმდინარე საკითხები.

სემინარი თემაზე: მეაბრეშუმეობის დარგის რეაბილიტაცია, კოოპერირება და ნედლეულის წარმოება

2016 წლის 28 ივლისი

12 საათზე

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართება სემინარი თემაზე: მეაბრეშუმეობის დარგის რეაბილიტაცია, კოოპერირება და ნედლეულის წარმოება.

ორგანიზატორი: მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების, ეკონომიკისა და აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილებები.

მისამართი: თბილისი ჯავახიშვილის ქუჩა #51, მე-II სართული, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web-site-www.gaas.dsl.ge

აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების 26 ივლისის სხდომის დღის წესრიგი

2016 წლის 26 იცლისი

დასაწყისი 12 საათზე

1. მარცვლეული კულტურების წარმოების მინიმალური და ნულოვანი ტექნოლოგიების დანერგვა-გავრცელება ქვეყნის მასშტაბით. მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი - ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი ოთარ ქარჩავა;

2. ნიადაგების დამუშავების ინოვაციური ტექნოლოგიები. მომხსენებელი: ტექნიკის დოქტორი ნიკოლოზ ჯავახიშვილი;

3. მიმდინარე საკითხები.

  1. სამეცნიერო საბჭოს 25 ივლისის სხდომის დღის წესრიგი
  2. სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების 22 ივლისის სხდომის დღის წესრიგი
  3. მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების 19 ივლისის სხდომის დღის წესრიგი
  4. სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების 5 ივლისის სხდომის დღის წესრიგი
  5. მეცხოველეობის, ვეტერინრიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების გასვლითი სემინარი
  6. მრგვალი მაგიდა: "IFOAM-ის ორგანული სტანდარტები, აკადემია და PGS"
  7. მრგვალი მაგიდა: პრებიოტიკ “რუმიფოსის” მეცნიერულად დასაბუთებული გამოყენების ეფექტურობა სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა კვებაში
  8. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
  9. წლიური საანგარიშო კრების დღის წესრიგი

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com