საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემია

სემინარი თემაზე: მეაბრეშუმეობის დარგის რეაბილიტაცია, კოოპერირება და ნედლეულის წარმოება

2016 წლის 28 ივლისი

12 საათზე

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართება სემინარი თემაზე: მეაბრეშუმეობის დარგის რეაბილიტაცია, კოოპერირება და ნედლეულის წარმოება.

ორგანიზატორი: მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების, ეკონომიკისა და აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილებები.

მისამართი: თბილისი ჯავახიშვილის ქუჩა #51, მე-II სართული, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web-site-www.gaas.dsl.ge

აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების 26 ივლისის სხდომის დღის წესრიგი

2016 წლის 26 იცლისი

დასაწყისი 12 საათზე

1. მარცვლეული კულტურების წარმოების მინიმალური და ნულოვანი ტექნოლოგიების დანერგვა-გავრცელება ქვეყნის მასშტაბით. მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი - ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი ოთარ ქარჩავა;

2. ნიადაგების დამუშავების ინოვაციური ტექნოლოგიები. მომხსენებელი: ტექნიკის დოქტორი ნიკოლოზ ჯავახიშვილი;

3. მიმდინარე საკითხები.

სამეცნიერო საბჭოს 25 ივლისის სხდომის დღის წესრიგი

2016 წლის 25 ივლისი

13:00 საათი

1. ვაზი და ხეხილოვან მცენარეთა სელექციის მდგომარეობა.  მომხსენებელი: აკადემიკოსი ვაჟა კვალიაშვილი;

2. ერთწლოვანი კულტურების მართვა.  მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი ნატო კაკაბაძე;

3. მიმდინარე საკითხები.

სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების 22 ივლისის სხდომის დღის წესრიგი

2016 წლის 22 ივლისი

დასაწყისი 12 საათზე

1. სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის რისკის შეფასების სამეცნიერო საბჭოს საქმიანობის მეორე კვარტლის ანგარიში;

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის რისკის შეფასების სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე პროფესორი ქეთი დადიანი;

2. მიმდინარე საკითხები.

მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების 19 ივლისის სხდომის დღის წესრიგი

2016 წლის 19 ივლისი

დასაწყისი 12 საათზე

1. მეცხოველეობის სანაშენე საქმის მდგომარეობა მსოფლიოში და საქართველოში მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი გიული გოგოლი;

2. ზამთრის საძოვრების გამოყენება და მისი გაუმჯობესების ღონისძიებების შესახებ მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი იოსებ სარჯველაძე;

3. გენმოდიფიცირებული ორგანიზმებისა და პროდუქტების მავნებლობის შესახებ მომხსენებელი: აკადემიკოსი გურამ ტყემალაძე;

4. მიმდინარე საკითხები.

სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების 5 ივლისის სხდომის დღის წესრიგი

2016 წლის 5 ივლისი

დასაწყისი 16 საათზე

1. სურსათში არსებული ბიოლოგიური და ქიმიური საფრთხეების მიმართ თანამედროვე სამეცნიერო მეთოდების გამოყენების შესაძლებლობები მომხსენებელი: სურსათის სააგენტოს უფროსის მოადგილე კახა სოხაძე.

2. სურსათის უვნებლობა რძის სექტორისათვის მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევოთი ცენტრი - რისკის შეფასების სამსახურის უფროსი სპეციალისტი, სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების ეროვნული კოორდინატორი მაკა მდინარაძე.

3. მიმდინარე საკითხები.

მეცხოველეობის, ვეტერინრიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების გასვლითი სემინარი

2016 წლის 1 ივლისი

12 საათზე

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია მეცხოველეობის, ვეტერინრიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილება აწყობს გასვლით სემინარს.

თემა: მსხვილი რქოსანი პირუტყვის სასაკლაოების არსებული მდგომარეობა და მისი განვითარების პერსპექტივები (მარნეულის მრპ სასაკლაო).

ორგანიზატორი: მეცხოველეობის, ვეტერინრიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი ჯემალ გუგუშვილი

მისამართი: თბილისი ჯავახიშვილის ქუჩა #51, მე-II სართული, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web-site-www.gaas.dsl.ge

მრგვალი მაგიდა: "IFOAM-ის ორგანული სტანდარტები, აკადემია და PGS"

 2016 წლის 3 ივნისს

12 საათზე

გაიმართება მრგვალი მაგიდა:

"IFOAM-ის ორგანული სტანდარტები, აკადემია და PGS"

მომხსენებელი: თენგიზ ჯალიაშვილი ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, ბიორაციონალური ტექნოლოგიების სამეცნიერო–კვლევითი ცენტრის მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი.

თანამომხსენებლები: გურამ გეჯაძე, სოფლის მეურნეობის ეკონომისტ-ორგანიზატორი, შპს მაკრო-პრიმის დამფუძნებელი, დირექტორი; ალექსანდრე ნოდია, ინფორმაციული ტექნოლოგიების მაგისტრი/ექსპერტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების საკონსულტაციო კომპანია ინფინიტუსის დამფუძნებელი; გიორგი ზაზაშვილი, IT-ექსპერტი;

დისკუსია

მისამართი: თბილისი ჯავახიშვილის ქუჩა #51, მე-II სართული, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web-site: www.gaas.dsl.ge

მრგვალი მაგიდა: პრებიოტიკ “რუმიფოსის” მეცნიერულად დასაბუთებული გამოყენების ეფექტურობა სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა კვებაში

2016 წლის 13 მაისს

12 საათზე

გაიმართება საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის, ბიორაციონალური ტექნოლოგიების სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის და ვინიცის ეროვნული აგრარული უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული

მრგვალი მაგიდა:

პრებიოტიკ “რუმიფოსის” მეცნიერულად დასაბუთებული გამოყენების ეფექტურობა სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა კვებაში

მომხსენებელი: ვინიცის ეროვნული აგრარული უნივერსიტეტის მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოებისა და გადამუშავების კათედრის გამგე, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ვიტალი კუჩერიავი.

მისამართი: თბილისი ჯავახიშვილის ქუჩა #51, მე-II სართული, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web-site: www.gaas.dsl.ge

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

პატივცემულო კოლეგებო!

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიa 2016 წლის 28,29,30 სექტემბერს, თბილისში, საქართველო,

ატარებს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას

„ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის”

კონფერენცია ტარდება შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით (CG16_i_4_6)

პროგრამით გათვალისწინებული დარგობრივი სექციები (მიმართულებები):

1. ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები მემცენარეობაში;

2. ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები მეცხოველეობაში;

3. ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები აგროინჟინერიაში.

კონფერენციის სამუშაო ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული.

მისამართი: საქართველო, თბილისი, 0102, ივანე ჯავახიშვილის ქუჩა #51, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

ტელ/ფაქსი: (+995 32) 291 00 87

ელ.ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

ვებგვერდი: www.gaas.dsl.ge

საკონტაქტო პირები:

ელგუჯა შაფაქიძე

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(+995 577) 71 17 75 (+995 32) 294 13 21

ანატოლი გიორგაძე

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(+995 593) 31 41 43

(+995 32) 294 13 20

თინათინ ეპიტაშვილი  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 (+995 599) 78 10 90

(+995 591) 93 40 46

 

ნაშრომის წარმოდგენის წესი:

Ø ნაშრომის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 3 გვერდს, ფორმატი A4 , ტექსტში შრიფტის ზომა 11, ინტერვალი 1,0. ველები: ზედა 2,0 სმ, ქვედა 2,0 სმ, მარცხენა 3,0 სმ. მარჯვენა 2,0 სმ.

Ø შრიფტი: ქართული ტექსტისთვის Acadnusx, ინგლისურისა და რუსულისათვის Times New Roman;

Ø ცხრილები, ნახაზები და ა. შ.

უნდა შესრულდეს TIFF 300dpi; 600dpi ფორმატში; ფორმულები – Microsoft equation 2.0

 

ნაშრომის სტრუქტურა: UDC (უაკ)

ცარიელი სტროფი:

სტატიის დასახელება (შრიფტი 13)

ცარიელი სტროფი;

ავტორის(ების) გვარი, სახელი ორგანიზაციის, ქალაქის, ქვეყნის მთლიანი დასახელება, ელექტრონული ფოსტა;

ცარიელი სტროფი;

ძირითადი ტექსტი;

ცარიელი სტროფი;

გამოყენებული ლიტერატურა;

ცარიელი სტროფი;

ანოტაცია ინგლისურ ენაზე (არანანკლებ 100 სიტყვისა);

ნაშრომი წარმოდგენილი უნდა იყოს ელ-ვერსიის სახით სსმმ აკადემიის ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

მნიშვნელოვანი თარიღები:

10 აგვისტო – სტატიის ელექტრონული ვერსიების წარმოდგენის ბოლო დღე;

10 სექტემბერი – შეტყობინება შერჩეული სამეცნიერო ნაშრომების დაბეჭდვის შესახებ;

28-29-30 სექტემბერი– კონფერენციის ჩატარება:

შენიშვნა:

  • დასაშვებია ზეპირი და სტენდური მოხსენებები კონფერენციის ორგანიზატორებთან შეთანხმებით.
  •  სარედაქციო კოლეგია უფლებას იტოვებს არ დაბეჭდოს ნაშრომი, რომელიც არ შეესაბამება პროგრამით გათვალისწინებულ მიმართულებებს და თემატიკას;
  • ერთი და იგივე ავტორისაგან ორზე მეტი სტატია არ მიიღება;
  • ერთ სტატიაში დასაშვებია არა უმეტეს ოთხი ავტორისა;
  • თუ სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი საპატიო მიზეზით კონფერენციის მუშაობაში ვერ მიიღებს მონაწილეობას, საორგანიზაციო კომიტეტი მისთვის უზრუნველყოფს შრომათა კრებულის ელექტრონული ვერსიის გადაგზავნას;
  • სარედაქციო კოლეგია პასუხისმგებელია კონფერენციის მასალების თემატიკაზე, ხოლო სტატიების შინაარსზე, მათში მოყვანილ შედეგებზე და დასკვნებზე პასუხისმგებლობა ეკისრებათ ავტორებს.

    საორგანიზაციო კომიტეტი

წლიური საანგარიშო კრების დღის წესრიგი

2016 წლის 11 მარტი

დასაწყისი 11-00 საათზე

1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ 2015 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2016 წლის ამოცანების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გ. ალექსიძე

2. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების მიერ 2015 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2016 წლის ამოცანების შესახებ.

მომხსენებლები: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების აკადემიკოს-მდივნები, აკადემიკოსები გ.მარგველაშვილი, ჯ.გუგუშვილი, რ.მახარობლიძე, ნ.ბაღათურია, ზ.ცქიტიშვილი, ო.ქეშელაშვილი.

მიმდინარე საკითხები:

1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წესდებაში ნაწილობრივი ცვლილებების შეტანის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი გ.ჯაფარიძე.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      Web-site:  www.gaas.dsl.ge

გვერდი 23    23-დან

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com