საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემია

სსმმა სამეცნიერო საბჭოს 2019 წლის 11 ნოემბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სამეცნიერო საბჭოს   2019 წლის 11 ნოემბრის სხდომის

დღის   წესრიგი

თბილისი                                                      დასაწყისი 13 საათზე

1. სოფლის განვითარების კონცეფციები ევროკავშირის ქვეყნებში.

მომხსენებელი: ისნის რაიონის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე

გოჩა ცოფურაშვილი.

2. ბიორაციონალური ტექნოლოგიების კვლევითი ცენტრის სამეცნიერო-კვლევითი მუშობის შესახებ.

მომხსენებელი: ბიორაციონალური ტექნოლოგიების კვლევითი ცენტრის დირექტორი, ვეტერინარიის დოქტორი ნიკოლოზ ზაზაშვილი.

3. მიმდინარე საკითხები.

სსმმ აკადემიის სურსათის უვნებლობისა და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების 28 ოქტომბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სურსათის უვნებლობისა და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 28 ოქტომბრის სხდომის

           დღის   წესრიგი              

თბილისი                                                                              დასაწყისი 12 საათზე

1. ფუნქციური დანიშნულების პურის წარმოების პერსპექტივები საქართველოში

მომხსენებელი: ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი მალხაზ დოლიძე

2. მიმდინარე საკითხები.

სსმმ აკადემიის აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 23 ოქტომბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის

23 ოქტომბრის სხდომის

დღის   წესრიგი

თბილისი                                                       დასაწყისი 12 საათზე

1. სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის საიმედოობის გაზრდის თანამედროვე მეთოდები.

 

მომხსენებელი:     აკადემიკოსი ჯემალ კაციტაძე

2. მიმდინარე საკითხები.

სსმმ აკადემიის აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 22 ოქტომბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

 აგრონომიის  სამეცნიერო განყოფილების
2019 წლის 22 ოქტომბრის სხდომის

               დღის   წესრიგი              

თბილისი                                                            დასაწყისი 12 საათზე

1. საქართველოში ვაზის სარგავი მასალით უზრუნველყოფის მდგომარეობის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ნოდარ ჩხარტიშვილი

2. ქართული ვაზის გენოფონდის კვლევისა და დაცვის მდგომარეობის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ნოდარ ჩხარტიშვილი.

3. მიმდინარე საკითხები.

სსმმ აკადემიის მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების 18 ოქტომბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების
2019 წლის 18 ოქტომბრის სხდომის

დღის   წესრიგი              

თბილისი                                                   დასაწყისი 12 საათზე

1. სანაშენე მუშაობის აღდგენის პრობლემებისა და პერსპექტივების შესახებ.

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი გიული გოგოლი

2. მიმდინარე საკითხები.

 

სსმმ აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს 11 ოქტომბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სამეცნიერო საბჭოს   2019 წლის 11 ოქტომბრის სხდომის

დღის   წესრიგი              

თბილისი                                                         დასაწყისი 12 საათზე

1. მეფუტკრეობის თანამედროვე მდგომარეობა.

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი გიორგი მაძღარაშვილი

2. აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმის დღევანდელი მდგომარეობა

მომხსენებელი: აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი ნინო კუპრავა.

3. მიმდინარე საკითხები.

სსმ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

2019 წლის 25 ოქტომბრის პრეზიდიუმის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                           დას. 12 საათი

 

1. ახალი ხედვები სოფლის მეურნეობის განვითარების შესახებ.

          მომხსენებელი: აკადემიკოსი თამაზ კუნჭულია

2. ინფორმაცია საქართველოში სამხრეთ კორეის ელჩთან კიმ სე ვუნგთან შეხვედრის შესახებ.

         მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე

3. ინფორმაცია სამხრეთ კორეის რესპუბლიკის სოფლის განვითარების სააგენტოში (. ჯეონჯუ) ვიზიტისა და გაფორმებული მემორანდუმის შესახებ.

         მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე

4. ინფორმაცია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციისხორბალი ევროპის ქვეყნებში და საქართველო, როგორც ხორბლის წარმოშობის კერაშედეგების შესახებ.

          მომხსენებლები: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე, აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე დოქტორი ანატოლი გიორგაძე.

5. მიმდინარე საკითხები

აგრარული ინოვაციების კომისიის სხდომა _# 8

             საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

საკონფერენციო დარბაზში ოთხშაბათს, 2019 წლის 23 ოქტომბერს, 16 საათზე

        გაიმართება აგრარული ინოვაციების კომისიის სხდომა # 8

   დღის წესრიგი

           მოხსენება: აღმოსავლეთ ევროპაში ორმაგი პროდუქტიულობის მსხვილფეხა პირუტყვის შენარჩუნება და განვითარება.

           მომხსენებელი:   საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორი

ლევან თორთლაძე.

 

       კომისიის თავმჯდომარე - აკად. ალექსანდრე დიდებულიძე

 

მისამართი: თბილისი ჯავახიშვილის ქუჩა #51, II -სართული

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

 E – mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                   web-site: www.gaas.dsl.ge

 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.

სსმ მეცნიერებათა  აკადემია

 

Xorbali 2019

სსმ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
პრეზიდიუმის 2019 წლის 27 სექტემბრის სხდომის

დღის  წესრიგი 

თბილისი                                                                         დასაწყისი 12 საათზე

1. ქართული ვაზის გენოფონდის კვლევისა და დაცვის მდგომარეობის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ნოდარ ჩხარტიშვილი;

2. ინფორმაცია აკადემიკოს რეზო ჯაბნიძის მიერ 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ;

3. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული აკადემიის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის კულტურული ხორბალი ევროპის ქვეყნებში და საქართველო, როგორც კულტურული ხორბლის წარმოშობის ერთ-ერთი კერა მოსამზადებელი ღონისძიებების დასკვნითი ეტაპის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე; აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე; აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე; აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, სამეცნიერო განყოფილებების კოორდინატორი, დოქტორი ანატოლი გიორგაძე;

4. ინფორმაცია სექტემბრის თვეში საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალში მონაწილეობის შედეგების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე, აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე; აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, სამეცნიერო განყოფილებების კოორდინატორი, დოქტორი ანატოლი გიორგაძე.

5. მიმდინარე საკითხები.

აგრარული ინოვაციების კომისიის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

საკონფერენციო დარბაზში ოთხშაბათს, 2019 წლის 25 სექტემბერს, 16 საათზე გაიმართება აგრარული ინოვაციების კომისიის სხდომა # 7

დღის    წესრიგი

მოხსენება: საქართველოს სოფლის მეურნეობის საინჟინრო სფეროს თანამედროვე მდგომარეობა და მისი განვითარების გზები

მომხსენებელი: ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ნუგზარ ებანოიძე - სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის აგროსაინჟინრო კვლევის სამსახურის უფროსი

კომისიის თავმჯდომარე - აკად. ალექსანდრე დიდებულიძე

მისამართი: თბილისი ჯავახიშვილის ქუჩა #51, მე-II სართული,

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                  web-site:  www.gaas.dsl.ge

საჯარო ლექცია

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
საკონფერენციო დარბაზში 2019 წლის  26 სექტემბერს  12 საათზე 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, სპორტისა და კულტურის სამინისტროს მიერ გამართული

“მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის”

ფარგლებში ჩატარდება საჯარო ლექცია თემებზე:

1.    საქართველოს ცხოველთა სამყაროს ბიომრავალფეროვნება და სამონადირეო ფაუნა

            მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი ანატოლი გიორგაძე; 

2.   სირაქლემა და კოლიბრი - ბუნების ორი საოცრება

           მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი; 

3.   რა ვიცით მირაჟების შესახებ

           მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი რევაზ ლოლიშვილი; 

 

მისამართი: თბილისი ჯავახიშვილის ქუჩა #51,  მე-II  სართული, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

E-mail:     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

        web-site:   www.gaas.dsl.ge

 

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის

25 სექტემბრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                           დასაწყისი 12 საათზე

1.      ინფორმაცია ბულგარეთში (ქ. ბურგასში) მიმდინარე წლის 26-29 ივნისს ჩატარებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ჯემალ კაციტაძე.

2 სასოფლო-სამეურნეო ელექტრიფიცირებული მობილური აგრეგატების გამოყენების პერსპექტივების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ალექსანდრე დიდებულიძე.

3. აჭარაში თუთის აბრეშუმხვევიას მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით გამოკვების, მისი შედეგების შეჯამებისა და განზოგადოების შესახებ აჭარის მასშტაბით.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

 

4. მიმდინარე საკითხები.

მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების
2019 წლის 20 სექტემბრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                         დასაწყისი 12 საათზე

1.         ადგილობრივი ფრინველის პროდუქტიულობის მაჩვენებლების შესახებ.

           მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი კობა ნაცვალაძე;

2.         ვეტერინარიაში მცენარეული წარმოშობის პრეპარატის “კაკა 86”-ის გამოყენების შესახებ.

        მომხსენებელი: ვეტერინარიის   დოქტორი სერგო ლომიძე;

3.   მიმდინარე საკითხები.

განცხადება

საქართველოს
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

5 სექტემბერი 16 საათიაკადემიის საკონფერენციო დარბაზი

სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
მიწათმოწყობის ეროვნული კოორდინატორის, პროფესორის ანზორ მესხიშვილის
ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ, მიძღვნილი მისი დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი.

მომხსენებლები: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე;

   აკადემიკოსი ნოდარ ჭითანავა.

მისამართი: თბილისი ივ. ჯავახიშვილის . # 51

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com