საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემია

სსმმ აკადემიის განცხადება

საქართველოს
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
 2019 წლის 3 ივნისის საერთო კრების

 დ ღ ი ს     წ ე ს რ ი გ ი

    თბილისი                                                         დას. 12 საათი

1_  ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა   აკადემიის მიერ აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსის) და აკადემიის სტიპენდიატების ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შესახებ.

მომხსენებელი:  საქართველოს  სოფლის  მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე.

2_      საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის  ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსის) და აკადემიის სტიპენდიატების ასარჩევად გამოცხადებული კონკურსის მაღალორგანიზებულად მომზადებისა და ჩატარების მიზნით აკადემიის პრეზიდენტის ბრძანებით შექმნილი საექსპერტო-საკონკურსო კომისიის დასკვნის შესახებ.

მომხსენებელი: საექსპერტო-საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე, 

აკადემიკოსი ნოდარ ჭითანავა.

3_  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსის) და სტიპენდიატების ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად არჩევნების ჩატარება. (ფარული კენჭისყრა).

განცხადება

საქართველოს
სოფლის მეურნეობის  მეცნიერებათა  აკადემიის
საკონფერენციო  დარბაზში  2019  წლის   5 ივნისს  16   საათზე
გაიმართება  აგრარული  ინოვაციების    კომისიის  სხდომა  # 5

დღის    წესრიგი

1. მოხსენება:  საქართველოს  მეაბრეშუმეობის  პრობლემები  და  პერსპექტივები.

     მომხსენებელი:  საქართველოს  სოფლის  მეურნეობის   მეცნიერებათა  აკადემიის
                           აკადემიკოსი  ელგუჯა  შაფაქიძე
. 

2.მიმდინარე  საკითხები.

 

                     კომისიის  თავმჯდომარე  აკად.  ალექსანდრე  დიდებულიძე

მისამართი: თბილისიჯავახიშვილის ქუჩა #51,  მე-II  სართული,

საქართველოს  სოფლის  მეურნეობის  მეცნიერებათა აკადემია.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,        web-site:  www.gaas.dsl.ge

სსმმ აკადემიის 24 მაისის პრეზიდიუმის სხდომა

საქართველოს
 
სოფლის  მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიის
 24 მაისის პრეზიდიუმის სხდომის

დ ღ ი ს    წ ე ს რ ი გ ი

თბილისი                                                                                               12 საათი

1_    ინფორმაცია ქუთაისის აკ. წერეთლის უნივერსიტეტის მიერ 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შედეგებისა და 2019 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

         მომხსენებელი:  ქუთაისის აკ. წერეთლის უნივერსიტეტის  რექტორი,  აკადემიკოსი  როლანდ კოპალიანი.

 

2_   შაქრის  შემცვლელი სტევიის  კულტურის სამრეწველო  წარმოების  ხელშეწყობისათვის შემუშავებული  რეკომენდაციების  შესახებ.

               მომხსენებლები: აკადემიკოსი  თემურ რევიშვილი; აკადემიკოსი ვალერიან ცანავა.

 

3_   საქართველოს  სოფლის მეურნეობის  მეცნიერებათა  აკადემიის  საერთო კრების  მოწვევის შესახებ.

          მომხსენებელი: აკადემიის  პრეზიდენტი,  აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე.

განცხადება

საქართველოს

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში
2019
წლის  16 მაისს  13 საათზე   გაიმართება

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების მიერ ორგანიზებული

მრგვალი მაგიდა

განიხილება საკითხი: “საქართველოს სატყეო  მეურნეობის დარგში არსებული პრობლემები და მისი გადაწყვეტის გზები

მომხსენებელი: სატყეო დარგის ექსპერტი,  დოქტორი მერაბ დვალი.

მისამართი: თბილისი ჯავახიშვილის ქუჩა #51,  მე-II  სართული, საქართველოს სოფლის მეურნეობის
მეცნიერებათა აკადემია    

E-mail:    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web-site:  www.gaas.dsl.ge

 

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის და აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილებების გაერთიანებული საერთო კრება

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია 
სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის  და აგროინჟინერიის სამეცნიერო
განყოფილებების 2019 წლის 14 მაისის გაერთიანებული საერთო კრების

დღის   წესრიგი

თბილისი                                                                               12 საათი

1.     ინფორმაცია აკადემიის სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნლოგიის სამეცნიერო განყოფილებაში გამოცხადებულ აკადემიის სტიპენდიანტების ვაკანტურ ადგილზე კონკურსანტების  მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო დოკუმენტაციის შესახებ.

მომხსენებელი: საექსპერტო-საკონკურსო კომისიის წევრი აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი.

2.     ტექნიკის აკადემური დოქტორის ეკატერინა კაციტაძის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

3.     ტექნიკის აკადემური დოქტორის ეკატერინე კახნიაშვილის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

4.     ქიმიის აკადემური დოქტორის დარეჯან დუღაშვილის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

5.     ფარული კენჭისყრა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ სტიპენდიანტების ასარჩევ კონკურსში მონაწილე კანდიდატებისათვის აკადემიის საერთო კრებაზე რეკომენდაციის  მიცემის ან დაშვების შესახებ.

6.     მიმდინარე საკითხები.

სსმ მეცნიერებათა აკადემია, სატყეო საქმის და აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილებების გაერთიანებული საერთო კრება

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
  სატყეო საქმის და აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილებების
2019
წლის 10 მაისის გაერთიანებული საერთო კრების

დღის   წესრიგი

1.         ინფორმაცია აკადემიის სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილებაში გამოცხადებულ აკადემიის სტიპენდიანტების ვაკანტურ ადგილზე
კონკურსანტების  მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო დოკუმენტაციის შესახებ.

მომხსენებელი: საექსპერტო-სასკონკურსო კომისიის წევრი აკადემიკოსი რევაზ ჩაგელიშვილი.

2.         სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორის ზვიად ტიგინაშვილის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

3.         სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორის გიორგი ქავთარაძის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

4.         ფარული კენჭისყრა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ სტიპენდიანტების ასარჩევ კონკურსში მონაწილე კანდიდატებისათვის აკადემიის საერთო კრებაზე რეკომენდაციის  მიცემის ან დაშვების შესახებ.

5.         მიმდინარე საკითხები.

სსმ მეცნიერებათა აკადემია, აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების საერთო კრება

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის  8 მაისის საერთო კრების

დღის   წესრიგი

თბილისი                                                                          დასაწყისი 13 საათზე

1. ინფორმაცია აკადემიის აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილებაში გამოცხადებულ აკადემიის სტიპენდიანტის ვაკანტურ ადგილზე კონკურსანტებისმიერ წარმოდგენილი საკონკურსო დოკუმენტაციის შესახებ.

მომხსენებელი: საექსპერტო-სასკონკურსო კომისიის წევრი აკადემიკოსი არჩილ ვაშაკიძე.

2. ტექნიკის აკადემიური დოქტორის გიორგი ქუთელიას მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

3. ტექნიკის აკადემიური დოქტორის მერაბ ქვარცხავას მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

4. ტექნიკის აკადემიური დოქტორის ედიშერ მიდელაშვილის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

5. ტექნიკის აკადემიური დოქტორის მამუკა ბენაშვილის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

6. ტექნიკის აკადემიური დოქტორის ივანე კაპანაძის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

7.   ფარული კენჭისყრა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ სტიპენდიანტების ასარჩევ კონკურსში მონაწილე კანდიდატებისათვის აკადემიის საერთო კრებაზერეკომენდაციის მიცემის ან დაშვების შესახებ.

8.  მიმდინარე საკითხები.

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის და აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილებების გაერთიანებული საერთო კრება

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
  მეცხოველეობის და ვეტერინარიის და აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილებების
2019 წლის  8 მაისის გაერთიანებული  საერთო კრების 

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                                         დასაწყისი  12 საათზე

 

1.  ინფორმაცია აკადემიის მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილებაში გამოცხადებულ აკადემიის სტიპენდიანტის ვაკანტურ ადგილზე კონკურსანტის  მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო დოკუმენტაციის შესახებ.

მომხსენებელი: საექსპერტო-სასკონკურსო კომისიის წევრი აკადემიკოსი თენგიზ ყურაშვილი.

 

2.  სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორის ანატოლი გიორგაძის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

 

3.  ფარული კენჭისყრა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ სტიპენდიანტების ასარჩევ კონკურსში მონაწილე კანდიდატებისათვის აკადემიის საერთო კრებაზე  რეკომენდაციის მიცემის ან დაშვების შესახებ.

 

 4.    მიმდინარე საკითხები.

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების საერთო კრება

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 10 მაისის საერთო კრების

        დღის    წესრიგი           

თბილისი                                                                                     13 საათი

1.    ინფორმაცია აკადემიის აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილებაში გამოცხადებულ აკადემიის სტიპენდიანტების ვაკანტურ ადგილზე კონკურსანტების  მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო დოკუმენტაციის შესახებ.

მომხსენებელი: საექსპერტო-საკონკურსო კომისიის წევრი  აკადემიკოსი იუზა ვასაძე.

2.         ქიმიის დოქტორის გიორგი ქვარცხავას მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

3.         სოფლის მეურნეობის დოქტორის ნინო კელენჯერიძის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

4.         ბიოლოგიის დოქტორის გიორგი ჯაფოშვილის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

5.         სოფლის მეურნეობის დოქტორის ირმა მდინარაძის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

6.   ფარული კენჭისყრა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ სტიპენდიანტების ასარჩევ კონკურსში მონაწილე კანდიდატებისათვის აკადემიის საერთო კრებაზე რეკომენდაციის  მიცემის  ან დაშვების შესახებ.

7. მიმდინარე საკითხები

ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების საერთო კრება

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 7 მაისის
საერთო კრების

     დღის   წესრიგი       

თბილისი                                                        12 საათი

1.      ინფორმაცია აკადემიის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილებაში გამოცხადებულ აკადემიის სტიპენდიანტების ვაკანტურ ადგილზე კონკურსანტების  მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო დოკუმენტაციის შესახებ.

მომხსენებელი: საექსპერტო-სასკონკურსო კომისიის წევრი აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი.

2.         ეკონომიკის აკადემიური დოქტორის ნატო ჯაბნიძის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

3.         აგრარული ეკონომიკის აკადემიური დოქტორის ფატიმა მამარდაშვილის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

4.         ეკონომიკის აკადემიური დოქტორის ბადრი რამიშვილის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

5.   ფარული კენჭისყრა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ სტიპენდიანტების ასარჩევ კონკურსში მონაწილე კანდიდატებისათვის აკადემიის საერთო კრებაზე რეკომენდაციის  მიცემის ან დაშვების შესახებ.

6.      მიმდინარე საკითხები

განცხადება

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
სამეცნიერო განყოფილებების საერთო კრებების ჩატარების განრიგი
აკადემიის სტიპენდიანტობის კანდიდატებისათვის აკადემიის საერთო კრებაზე
რეკომენდაციის ან დაშვების მიცემის შესახებ:

 

1. ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების საერთო კრების სხდომა - 7 მაისი   12 საათი

( 1 ვაკანსია)

2. მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის და აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილებების გაერთიანებული  საერთო კრების სხდომა - 8 მაისი  12 საათი

( 1 ვაკანსია)

3. აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების  საერთო კრების სხდომა -  8 მაისი  13 საათი

( 1 ვაკანსია)

4. სატყეო საქმისა და აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილებების გაერთიანებული  საერთო კრების სხდომა - 10 მაისი, 12 საათი

( 1 ვაკანსია)

5.  აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების  საერთო კრების სხდომა - 10 მაისი  13 საათი

( 1 ვაკანსია)

6. სურსათის უვნებლობისა და სასურსათო ტექნოლოგიისა და აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილებების გაერთიანებული საერთო კრების სხდომა - 14 მაისი  12 საათი;

            ( 2 ვაკანსია - მათ შორის: 1 ვაკანსია - სურსათის უვნებლობა და 1 ვაკანსია - სასურსათო ტექნოლოგია)

განცხადება

       საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიამ  თავისი წესდების X თავის შესაბამისად, გამოაცხადა კონკურსი (გაზეთი „საქართველოს რესპუბლიკა“ 29 მარტი, 2019 წელი; სსმმ აკადემიის ვებ-გვერდი www. gaas.dsl.ge -01.04.2019) საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდიანტების  ასარჩევად აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების ვაკანტურ ადგილებზე.

            საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ აკადემიის სტიპენდიანტების ასარჩევად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობისათვის რეგისტრაცია გაიარეს:

 

             1.აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილება - 1 ვაკანსია:

 
G Qvarcxava

1.1.  ქვარცხავა გიორგი - ქიმიის აკადემიური დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური            უნივერსიტეტი;      

                                             CV  იხილეთ  ბმულზე 1.1

        

  Kelenjeridze1.2.    კელენჯერიძე ნინო - სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი, ქუთაისის

ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
                                CV  იხილეთ  ბმულზე 1.2

Jafoshvili1.3.  ჯაფოშვილი გიორგი - ბიოლოგიის აკადემიური დოქტორი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი;      
                                   CV  იხილეთ  ბმულზე 1.3
Mdinaradze1.4.  მდინარაძე ირმა - სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი,
                 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 
                                  სამინისტროს სსიპ ღვინის ეროვნული სააგენტო;
                                               CV  იხილეთ  ბმულზე 1.4

 

 

 

    

 

 

         

   

                       

               

 

 

 

 

 

   

               2.  მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილება - 1 ვაკანსია:

A Giorgadze

 

2.1.  გიორგაძე ანატოლი - სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია;
                                          CV  იხილეთ  ბმულზე 2.1

 

    

 

 

 

              3.აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილება - 1 ვაკანსია:

Qutelia3.1.  ქუთელია გიორგი - ინჟინერიის აკადემიური დოქტორი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი;
                                          CV  იხილეთ  ბმულზე 3.1
M Qvarcxava3.2.  ქვარცხავა მერაბი - ტექნიკის  აკადემიური დოქტორი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;
                                         CV  იხილეთ  ბმულზე 3.2
Midelashvili3.3.  მიდელაშვილი ედიშერი - აგროინჟინერიის აკადემიური დოქტორი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი;
                                         CV  იხილეთ  ბმულზე 3.3

Benashvili

 3.4.  ბენაშვილი მამუკა - ტექნიკის აკადემიური დოქტორი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი;
                                        CV  იხილეთ  ბმულზე 3.4

Kapanadze

 3.5. კაპანაძე ივანე - აგროინჟინერიის აკადემიური დოქტორი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი;
                                       CV  იხილეთ  ბმულზე 3.5

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             4. სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილება - 1 ვაკანსია:

Tiginashvili4.1. ტიგინაშვილი ზვიადი - სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მარიამჯვარის სახელმწიფო ნაკრძალი;
                                        CV  იხილეთ  ბმულზე 4.1
Qavtaradze4.2.ქავთარაძე გიორგი - სატყეო საქმის აკადემიური დოქტორი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი;
                                           CV  იხილეთ  ბმულზე 4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

    5.სურსათის უვნებლობისა და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო
                          განყოფილება - 2 ვაკანსია;

Kacitadze5.1.  კაციტაძე ეკატერინე - ტექნიკის აკადემიური დოქტორი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი;
                                             CV  იხილეთ  ბმულზე 5.1
Kaxniashvili5.2.  კახნიაშვილი ეკატერინე - ტექნიკის აკადემიური დოქტორი, ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 
                                            CV  იხილეთ  ბმულზე 5.2
Dugashvili5.3. დუღაშვილი დარეჯანი - ქიმიის აკადემიური დოქტორი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი;
                                             CV  იხილეთ  ბმულზე 5.3

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

                 6.ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილება - 1 ვაკანსია:

Jabnidze N6.1. ჯაბნიძე ნატო - ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
                                            CV  იხილეთ  ბმულზე 6.1
Mamardashvili6.2. მამარდაშვილი ფატი - აგრარული ეკონომიკის დოქტორი, თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
                                            CV  იხილეთ  ბმულზე 6.2

ramishvili6.3.     რამიშვილი ბადრი - ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

                                          CV  იხილეთ  ბმულზე 6.3

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდიანტების
არჩევნების ჩატარების დროებითი დებულება იხილეთ ბმულზე.

კონფერენცია, მიძღვნილი ვეტერინარი ექიმის საერთაშორისო დღისადმი

საქართველოს

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
საკონფერენციო დარბაზში 2019 წლის  1 მაისს  12 საათზე 
 
გაიმართება მეცხოველეობის და ვეტერინარიის
სამეცნიერო  განყოფილების მიერ ორგანიზებული კონფერენცია
მიძღნილი

ვეტერინარი ექიმის საერთაშორისო დღისადმი

მისამართი: თბილისი,  ი. ჯავახიშვილის ქუჩა  #51, მე-II  სართული, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        web-sitewww.gaas.dsl.ge

აგრარული ინოვაციების კომისიის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
საკონფერენციო  დარბაზში  2019  წლის  24  აპრილს  16  საათზე გაიმართება

აგრარული  ინოვაციების  კომისიის  სხდომა  # 4

დღის   წესრიგი

1. აგრარული  პროდუქცის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების შესახებ და ახალ ჯიშთა რეგისტრაციის სფეროში მოვლენების ანალიზი.

 მომხსენებლები: დავით გაბუნია, მერაბ კუცია (საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“).

2. მიმდინარესაკითხები.

კომისიის თავმჯდომარე აკად. ალექსანდრე დიდებულიძე

მისამართი: თბილისი .ჯავახიშვილის ქუჩა #51,  მე-II  სართული,

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.m         web-site:  www.gaas.dsl.ge

სსმ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

2019 წლის 25 აპრილის პრეზიდიუმის სხდომის

დ ღ  ი ს   წ ე ს რ ი გი

ქ. თბილისი                                                                                               დასაწყისი 12 საათზე

1      ინფორმაცია     BACSA -ს  მე-9 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის  (ბათუმი, აჭარა, აპრილი 2019 წელი) შედეგების  შესახებ.

                 მომხსენებელი:
                      
 აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

                                       

2      ინფორმაცია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფაკულტეტის 2018 წლის სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობისა და 2019 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

               მომხსენებელი:

                       საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  აგრარული მეცნიერებების
                       და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანი,

                       დოქტორი გიგა ქვარცხავა.

 

3      აკადემიის მიერ საერთაშორისო და ადგილობრივ პარტნიორ ორგანიზაციებთან გაფორმებული მემორანდუმების შესრულების
მიმდინარეობის შესახებ
.      
           
მომხსენებელი:
                            
 აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი,  აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

 

4       კადემიის მუდმივმოქმედი გამოფენის ორგანიზაციის სრულყოფის ღონისძიებების შესახებ.

                     მომხსენებლები:

                                      აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი,   აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე;       

                          აკადემიის  აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე;
                           
აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე,   დოქტორი ანატოლი გიორგაძე

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com