საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემია

სსმმ აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომა

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
2018 წლის 28 დეკემბრის პრეზიდიუმის გაფართოვებული სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                    დასაწყისი 12-00 საათზე

 

1.     აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ 2018 წელს განხორციელებული საქმიანობა და სამომავლო პერსპექტივები.

              მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

                                        სოფლის მეურნეობის მინისტრი ტიტე აროშიძე

   

2.     მიმდინარე საკითხები.

           2,1.  საქართველოს სოფლის მეურნეობის  მეცნიერებათა აკადემიაში აგრარული ინოვაციების კომისიის შექმნის შესახებ.

                  მომხსენებელი: აკადემიის ვიცე–პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე;

           2,2.  აგრარულ სფეროში 2018 წლის საუკეთესო ფუნდამენტური და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომებისათვის
           საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებული კონკურსის შესახებ.

                   მომხსენებელი: აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

 

სსმმა სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სატყეო საქმის  სამეცნიერო განყოფილების
2018 წლის 27 დეკემბრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                           დასაწყისი   12 საათზე

1.         სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმისა და ჩასატარებელი ღონისძიებების შესახებ.

მომხსენებელი: სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოსმდივანი, აკადემიკოსი რევაზ ჩაგელიშვილი.

2.         მიმდინარე საკითხები

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების
2018 წლის  25 დეკემბრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                                                    დასაწყისი  12 საათზე

1.    ბუნებრივი სათიბ-საძოვრების პროდუქტიულობის ამაღლების გზები.

      მომხსენებელი: საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურის უფროსი ნიკოლოზ ჯავახიშვილი.

2.    მიმდინარე საკითხები.

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის  21 დეკემბრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                       დასაწყისი   12 საათზე

1.         აღმოსავლეთ საქართველოს ნიადაგების ნაყოფიერების მდგომარეობა თანამედროვე ეტაპზე.

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი რევაზ ლოლიშვილი.

2.         მიმდინარე საკითხები.

ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების

2018 წლის 18 დეკემბრის სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი                                                                       დასაწყისი 12 საათზე

1.         ფერმერთა და სპეციალისტთა ცენტრის ფუნქციონირების შესახებ.

მომხსენებელიაკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი.

2.  მიმდინარე საკითხები.

ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა.

სსმმა მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობის   და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების
2018 წლის   14 დეკემბრის სხდომის

დღის  წესრიგი

თბილისი                                                                        დასაწყისი   12 საათზე

1.         საქართველოს ცხოველთა სამყაროს ბიომრავალფეროვნების და სამონადირეო ფაუნის   შესახებ.

მომხსენებელიაკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, სამეცნიერო განყოფილებების კოორდინატორი, დოქტორი ანატოლი გიორგაძე.

2.         მეცხოველეობაში ლეტალი, სუბლეტალი, სუბვიტალი გენებისა და მათთან ბრძოლის ხერხების შესახებ.

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი მარინა ბარვენაშვილი.

3.  მიმდინარე საკითხები.

სსმმა სამეცნიერო საბჭოს სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სამეცნიერო საბჭოს 2018 წლის 13 დეკემბრის სხდომის

დღის   წესრიგი

თბილისი                                                                                  დასაწყისი 12 საათზე

1.         სატყეო პოლიტიკის შესახებ.

მომხსენებელი:   სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი გიორგი გაგოშიძე.

2.         საქართველოში მეაბრეშუმეობის დღევანდელი მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები.

მომხსენებელი:   სოფლის მეურნეობის  დოქტორი,  ნარგიზ ბარამიძე.

3.         “ქართული მეჩაიეობა” – წიგნის პრეზენტაცია

მომხსენებელი:  აკადემიკოსი თამაზ კუნჭულია.

4.         მიმდინარე საკითხები

 

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო

განყოფილების  2018 წლის 6 დეკემბრის სხდომის

დღის წესრიგ          

თბილისი                                                დასაწყისი 13 საათზე

1     ჩაის ფოთლის კომპლექსური გადამუშავების ტექნოლოგიები

    მომხსენებელი: აკადემიკოსი თემურ რევიშვილი.

2     მიმდინარე საკითხები.

 

 

განცხადება

საქართველოს
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
საკონფერენციო დარბაზში 2018 წლის 5 დეკემბერს 12 საათზე
ნიადაგების მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით გაიმართება

სამეცნიერო კონფერენცია

5 დეკემბერინიადაგების მსოფლიო დღე

ორგანიზატორი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილება 

მისამართი: თბილისი ჯავახიშვილის ქუჩა #51,  მე-II  სართული, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

E-mail:     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web-site:   www.gaas.dsl.ge

 

                            კონფერენციის პროგრამა იხილეთ  ბმულზე

სსმმ აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომა

საქართველოს

სოფლის  მეურნეობის  მეცნიერებათა  აკადემიის

2018  წლის 30 ნოემბრის  პრეზიდიუმის სხდომის

დღის წესრიგი:

თბილისი                                                                                                              12 საათი

1.         ინფორმაცია - ვინიცის (უკრაინა) ეროვნულ აგრარულ უნივერსიტეტში მიმდინარე წლის 25-26 ოქტომბერს ჩატარებული სამეცნიერო კონფერეციის “ინოვაციური ტექნოლოგიები მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოებასა და გადამუშავებაში” შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, სამეცნიერო განყოფილებების კოორდინატორი, დოქტორი ანატოლი გიორგაძე.

2.         საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ელექტრომომხმარებელთა ელექტრომომარაგების საიმედობა.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი არჩილ ვაშაკიძე.

3.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული ახალგაზრდა მეცნიერთა და სპეციალისტთა საბჭოს თავმჯდომარედ ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის დოქტორის თინათინ ეპიტაშვილის დამტკიცების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე.

4.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული ახალგაზრდა მეცნიერთა და სპეციალისტთა საბჭოს კონსულტანტად აკადემიკოს არჩილ ვაშაკიძის დამტკიცების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე.

5. მიმდინარე საკითხები.

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სატყეო საქმის  სამეცნიერო განყოფილების
2018 წლის 29 ნოემბრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                               დასაწყისი   12 საათზე

1.    საქართველოში სატყეო პროფესიული და უმაღლესი განათლებისა  და მათი განვითარების პერსპექტივების შესახებ.

მომხსენებლები: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე- პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი  ჯაფარიძე, სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სწავლული მდივანი, სტუ-ს პროფესორი გიორგი გაგოშიძე

2.    საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ვ.გულისაშვილის სატყეო ინსტიტუტის სამეცნიერო–კვლევითი პოტენციალისა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიასთან მისი კოორდინირებული საქმიანობის გაუმჯობესების შესახებ.

მომხსენებლები: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე–პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე, სატყეო ინსტიტუტის დირექტორი, ს/მ დოქტორი გიორგი ქავთარაძე.

3.       მიმდინარე საკითხები.

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების
 2018 წლის 26 ნოემბრის სხდომის

 

დღის წესრიგი

 

თბილისი                                                                                             დასაწყისი   12  საათზე

1.       აკადემიკოს ჯემალ კაციტაძის ანგარიში 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

 

2.  ნიადაგის დაბაზოების წვეთოვანი რწყვის და პლასტიკური მულჩირების ეკოლოგიური და ბიოენერგეტიკული ეფექტურობის ანალიზის შესახებ.

          მომხსენებელი: ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი ოთარ ქარჩავა.

 

3.       მიმდინარე საკითხები.

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

 მეცხოველეობის  და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების
2018 წლის  15 ნოემბრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                                     დასაწყისი   12 საათზე

1.       ძუძუთა გოჭის გამოზრდის თანამედროვე მოთხოვნების შესახებ.

             მომხსენებელი:   სოფლის მეურნეობის  დოქტორი გიორგი ბოჭორიშვილი

2.       ძაღლის განვითარების პერიოდიზაციის შესახებ.

             მომხსენებელი:   სოფლის მეურნეობის დოქტორი ნაირა მამუკელაშვილი

3.      მიმდინარე  საკითხები.

სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების

2018 წლის 13 ნოემბრის სხდომის

დღის  წესრიგი

თბილისი                                                                          დასაწყისი 12 საათზე

1.       ფერმერთა და სპეციალისტთა ცენტრის ფუნქციონირების შესახებ.

                მომხსენებელიაკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი.

 

2.       მიმდინარე საკითხები.

სსმმ აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომა

საქართველოს
  სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

2018 წლის  9  ნოემბრის პრეზიდიუმის სხდომის

დღის წესრიგი

. თბილისი                                                             დასაწყისი 12 საათზე

1.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის როლი აგრარული მეცნიერების განვითარებაში და სამომავლო პერსპექტივები.

         მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი . ალექსიძე

2.         აგრარულ დარგში 2018 წლის საუკეთესო ნაშრომისათვის საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრემიის მინიჭებასთან
დაკავშირებული კონკურსის გამოცხადების შესახებ.

        მომხსენებელი: აკადემიკოსი . შაფაქიძე

3.         აგრარულ სფეროში წარმატებული მეცნიერების საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საპატიო სიგელებით დაჯილდოება.

      მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი . ალექსიძე

4            მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com