საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემია

აგრარული ინოვაციების კომისიის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
საკონფერენციო  დარბაზში  2019  წლის  24  აპრილს  16  საათზე გაიმართება

აგრარული  ინოვაციების  კომისიის  სხდომა  # 4

დღის   წესრიგი

1. აგრარული  პროდუქცის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების შესახებ და ახალ ჯიშთა რეგისტრაციის სფეროში მოვლენების ანალიზი.

 მომხსენებლები: დავით გაბუნია, მერაბ კუცია (საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“).

2. მიმდინარესაკითხები.

კომისიის თავმჯდომარე აკად. ალექსანდრე დიდებულიძე

მისამართი: თბილისი .ჯავახიშვილის ქუჩა #51,  მე-II  სართული,

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.m         web-site:  www.gaas.dsl.ge

სსმ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

2019 წლის 25 აპრილის პრეზიდიუმის სხდომის

დ ღ  ი ს   წ ე ს რ ი გი

ქ. თბილისი                                                                                               დასაწყისი 12 საათზე

1      ინფორმაცია     BACSA -ს  მე-9 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის  (ბათუმი, აჭარა, აპრილი 2019 წელი) შედეგების  შესახებ.

                 მომხსენებელი:
                      
 აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

                                       

2      ინფორმაცია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფაკულტეტის 2018 წლის სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობისა და 2019 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

               მომხსენებელი:

                       საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  აგრარული მეცნიერებების
                       და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანი,

                       დოქტორი გიგა ქვარცხავა.

 

3      აკადემიის მიერ საერთაშორისო და ადგილობრივ პარტნიორ ორგანიზაციებთან გაფორმებული მემორანდუმების შესრულების
მიმდინარეობის შესახებ
.      
           
მომხსენებელი:
                            
 აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი,  აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

 

4       კადემიის მუდმივმოქმედი გამოფენის ორგანიზაციის სრულყოფის ღონისძიებების შესახებ.

                     მომხსენებლები:

                                      აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი,   აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე;       

                          აკადემიის  აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე;
                           
აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე,   დოქტორი ანატოლი გიორგაძე

 

სატყეო საქმის და აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილებების გაერთიანებული საერთო კრება

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სატყეო საქმის და აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილებების 2019 წლის  24 აპრილის
გაერთიანებული საერთო კრების

დღის  წესრიგი

თბილისი                                                                               დასაწყისი  12 საათზე

1.         საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორის თემურ კანდელაკის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

2.         საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორის გიორგი გაგოშიძის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

3.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსის) ასარჩევად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილე კანდიდატებისათვის აკადემიის საერთო კრებაზე რეკომენდაციის ან დაშვების მიცემის შესახებ (ფარული კენჭისყრა).

4.         მიმდინარე საკითხები.

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების საერთო კრება

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის

23 აპრილის საერთო კრების

დღის  წესრიგი

თბილისი                                                                                    დასაწყისი 12 საათზე

1-   აკადემიკოს ელგუჯა შაფაქიძის ინფორმაცია 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2-   აკადემიკოს ზაურ ფუტკარაძის ინფორმაცია 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3-   მიმდინარე  საკითხები.

  

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 19 აპრილის სხდომის

დღის      წესრიგი       

თბილისი                                                      12 საათი

1.         აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის თამაზ თურმანიძის ინფორმაცია 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2.         აკადემიკოს ვაჟა კვალიაშვილის ინფორმაცია 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3.         აკადემიკოს იუზა ვასაძის ინფორმაცია 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

4.         სელექციონერის  მიერ დანახული  საბაზრო გარემოში მეციტრუსეობის ფუნქციონირების პრობლემები;
მომხსენებლები: მეცნიერებათა დოქტორი ზურაბ ბუკია.

5.         მიმდინარე საკითხები.

მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების
 2019 წლის  18 აპრილის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                დასაწყისი  12 საათზე

1.         წ/კ  გიორგი ნიკოლეიშვილის ინფორმაცია 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2.    სანაშენე მუშაობის აღდგენის პრობლემებისა და პერსპექტივების შესახებ.

მომხსენებელი:  სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი  გიული გოგოლი.

3.    პარკოსანი კულტურებიდან ნივთიერება ლეციტინის წარმოების შესახებ.

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი ჯემალ ქიტიაშვილი.

4.            მიმდინარე საკითხები.

ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების  16 აპრილის  სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი                                                     12 საათი

1. გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ;

2. საქართველოს ტყის კანონმდებლობის შესახებ;

      მომხსენებელი: აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე.

3. მიმდინარე საკითხები.

განცხადება

        საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებული აკადემიის სტიპენდიანტების კონკურსთან დაკავშირებით (გაზეთი “საქართველოს რესპუბლიკა”, #62, პარასკევი, 29 მარტი, 2019 წელი) შემოსული შეკითხვის პასუხად განვმარტავთ, რომ აღნიშნულ კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ როგორც სახელმწიფო, ისე  კერძო აკრედიტირებული  უმაღლესი  სასწავლებლების  მიერ წარდგენილ  კანდიდატებს.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის 
მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური  დეპარტამენტი

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * 

საქართველოს
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

განცხადება

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია აქვეყნებს იმ პირთა სიას, რომლებიც აკადემიკოსობის კანდიდატებად წამოაყენეს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრებმა, სამეცნიერო დაწესებულებებმა, სახელმწიფო უმაღლესმა სასწავლებლებმა  და სამეცნიერო საზოგადოებებმა:

1.         აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილება - სპეციალობა 0415 “აგროინჟინერია”, სპეციალიზაცია 041503 “სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრომელიორაცია” - 1 ვაკანსია

1.1.    ყრუაშვილი ირაკლი - ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.

2.       სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილება - სპეციალობა 0105 “მეტყევეობა”, სპეციალიზაცია 010501 “სატყეო მეურნეობა” - 1 ვაკანსია.

2.1.    კანდელაკი თეიმურაზი - ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;

2.2.    გაგოშიძე გიორგი - სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადება

          საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, თავისი წესდების X თავის შესაბამისად, აცხადებს კონკურსს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდიატების  ასარჩევად შემდეგ სამეცნიერო განყოფილებებში:

სამეცნიერო განყოფილება

ვაკანსია

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილება

  1

მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილება

  1

 აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილება

  1

 სურსათის უვნებლობისა და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილება, მ.შ 
სურსათის უვნებლობაში 1 ვაკანსია, სასურსათო ტექნოლოგიაში 1 ვაკანსია.

  2

 სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილება

  1

 ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილება

  1

 საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდიატად აირჩევა დოქტორის აკადემიური ხარისხის ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხის მქონე პირი, საქართველოს მოქალაქე, რომელიც საქართველოში მოღვაწეობს და საერთაშორისო დონეზე აღიარებული სამეცნიერო ნაშრომების ავტორია და რომლის ასაკი 50 წელს არ აღემატება

            აკადემიის სტიპენდიანტობის კანდიდატთა წამოყენე­ბის უფლება აქვთ აკადემიის წევრებს, სამეცნიერო დაწესებულებებს, სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებ­ლებსა და სამეცნიერო საზოგადოებებს, რაზედაც ისინი წერილობით, სათანადო მოტივირებით, წამოაყენებენ და აცნობებენ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიას აკადემიის სტიპენდიანტობის კანდიდატურების შესახებ არა უგვიანეს ერთი თვისა არჩევნების თაობაზე განცხადების გამოქვეყნებიდან.

       საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდიატობის კანდიდატთა შესახებ აუცილებელია შემდეგი საბუთების წარმოდგენა (ორ ეგზემპლარად): აკადემიის სტიპენდიანტად წარდგინება სათანადო დასაბუთებით, დამოწმებული წარმდგენის ხელმოწერითა და იმ დაწესებულების ბეჭდით, სადაც წარმდგენი მუშაობს, კანდიდატის ავტობიოგრაფია, ფოტო 4x6,  უმაღლესი განათლების, დოქტორის აკადემიური ხარისხის ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხისდამადასტურებელი საბუთების ასლები, მონაცემები შრომითი და სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ (CV), სამეცნიერო შრომების ჩამონათვალი (საერთაშორისო ჟურნალებში გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების ვარსკვლავით აღნიშვნით), დარგის სპეციალისტის მიერ კანდიდატის სამეცნიერო მოღვაწეობის შეფასება. კანდიდატის პირადობის მოწმობის ასლი, ცნობა სამუშაო ადგილიდან მისი საქართველოში მოღვაწეობის შესახებ.

       აღნიშნული განცხადება ქვეყნდება  პრესაში, ხოლო განცხადება და  კანდიდატის მონაცემები (CV)  განთავსებული იქნება საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიის ვებგვერდზე www. gaas.dsl.ge, რისთვისაც წარდგენილ დოკუმენტაციას თან უნდა ერთოდეს მისი ელექტრონული ვერსიაც. საბუთები რეგისტრაციისა და არჩევნებში მონაწილეობისათვის იგზავნება  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში. განცხადებები მიიღება 2019 წლის 01 აპრილიდან 30 აპრილის ჩათვლით შემდეგ მისამართზე: თბილისი, ივ. ჯავახიშვილის ქ. 51, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია (აკადემიური დეპარტამენტი ოთახი 17, ტელ. 2-94-13-21). საბუთები მიიღება ყოველ სამუშაო დღეს 10-დან 17 საათამდე.

           

საქართველოს სოფლის მეურნეობის

მეცნიერებათა აკადემია

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების
2019 წლის 25 მარტის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                             დასაწყისი 12 საათზე

        1-   ხილის ნედლად შენახვის ინოვაციური ტექნოლოგიის შემუშავება ბიოქიმიური კვლევის საფუძველზე.

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის  მეცნიერებათა დოქტორი,  პროფესორი მერაბ ჟღენტი.

        2-   მიმდინარე საკითხები.

 

აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომა

საქართველოს
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
2019 წლის 28 მარტის პრეზიდიუმის სხდომის

დ ღ ი ს      წ ე ს რ ი გ ი

 

თბილისი                                                                         დასაწყისი      12 საათზე

 

     1-     აკადემიკოს თენგიზ ყურაშვილის ინფორმაცია 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

     2-     აკადემიის სამეცნიერო ჟურნალ "მოამბის" მიერ 2018 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ.

          მომხსენებლები:  აკადემიის სამეცნიერო ჟურნალ "მოამბის” მთავარი რედაქტორი,  აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე; სამეცნიერო ჟურნალ "მოამბის" პასუხისმგებელი მდივანი, აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი.

 

     3- აკადემიის საინფორმაციო-სარეკლამო  ბიულეტენის "აკადემიის მაცნეს" მიერ 2018 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ.

          მომხსენებლები:  აკადემიის საინფორმაციო-სარეკლამო ბიულეტენის  "აკადემიის მაცნეს" რედაქტორი, აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე;  გაზეთ "მაცნეს" რედაქტორის მოადგილე, აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, დოქტორი ანატოლი გიორგაძე.

 

      4- აკადემიის მიერ 2018 წელს გამოცემული რეკომენდაციების, აგროწესების, ინსტრუქციების, ბუკლეტების, ბროშურების და სხვა ბეჭდვითი და ელექტრონული სამეცნიერო-საინფორმაციო გამოცემების მდგომარეობისა და სამომავლო პერსპექტივების შესახებ.

           მომხსენებლები:  აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე; აკადემიის   აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

 

      5-  აკადემიის ეროვნული კოორდინატორების მიერ 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შედეგებისა  და 2019 წლის ამოცანების შესახებ.

          მომხსენებელი:  აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

 

      6_ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ეროვნული კოორდინატორების 
განახლებული შემადგენლობის დამტკიცება.

            მომხსენებელი:  აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

 

     7-     მიმდინარე საკითხები.

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 
2019 წლის  28 მარტის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                            დასაწყისი  12 საათზე

1.       საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე–პრეზიდენტის, აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის ანგარიში 2018 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

2.       აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის, თამაზ თურმანიძის ინფორმაცია   2018 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

3.       მიმდინარე საკითხები.

განცხადება

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
საკონფერენციო დარბაზში 2019 წლის 27 მარტს  15 საათზე   გაიმართება

აგრონომიის სამეცნიერო  განყოფილების მიერ ორგანიზებული

მრგვალი  მაგიდა

თემაზე:

მიწის დეგრადაციის შეფასება დისტანციური

ზონდირებით მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ზაურ ჩანქსელიანი.

მისამართი: თბილისი ჯავახიშვილის ქუჩა #51,  მე-II  სართული,
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

E-mail:       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        web-site:     www.gaas.dsl.ge

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის

27 მარტის სხდომის

      დღის წესრიგი       

თბილისი                                                                                                                   დასაწყისი 14 საათზე

1.       აკადემიკოს ნუგზარ ბაღათურიას ინფორმაცია 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2.       აკადემიკოს რეზო ჯაბნიძის ინფორმაცია 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3.       ციტრუსოვანთა ჰიბრიდულ ნათესარებში პერსპექტიული ფორმების  გამორჩევის მიზნით ბიო-ეკოლოგიური მეთოდების გამოყენების მნიშვნელობის შესახებ

         მომხსენებელი:  აკადემიკოსი როლანდ კოპალიანი.

4.       ინფორმაცია ჟურნალ “ველური ბუნების” შესახებ.

          მომხსენებლები: ჟურნალ “ველური ბუნების” დამფუძნებელი თემურ ტყემალაძე; ჟურნალ “ველური ბუნების” რედაქტორი გოჩა კობერიძე.

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების
2019 წლის 26 მარტის სხდომის

დღის წესრიგი       

თბილისი                                                                                   დასაწყისი 12 საათზე

1.       აკადემიკოს არჩილ ვაშაკიძის ინფორმაცია 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2.       აკადემიკოს ჯემალ კაციტაძის ინფორმაცია 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3.       BACSA –ს მე-9 საერთაშორისო კონფერენციის (ბათუმი, აჭარა, აპრილი 2019 წელი) მომზადებასთან დაკავშირებით ჩასატარებელი ღონისძიებების შესახებ.

        მომხსენებელი:  აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

4.       მიმდინარე საკითხები.

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com