საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრების (აკადემიკოსების) და წევრ-კორესპონდენტების შემადგენლობა 2016 წლის 1 ივლისისათვის

აკადემიის ნამდვილი წევრები

აკადემიკოსი ალექსიძე გურამ ნიკოლოზის-ძე

 • დაბადების თარიღი 30 ივლისი 1939
 • სპეციალობა დიპლომის მიხედვით სწავლული აგრონომი საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი;
 • დაკავებული თანამდებობა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი;
 • სამეცნიერო ხარისხი ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი;
 • სამეცნიერო წოდება პროფესორი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი. 14.07.1992;
 • მეცნიერული შრომების რაოდენობა 200, მათ შორის 12 წიგნი, 8 ბროშურა;
 • გამოგონებების რაოდენობა 0
 • სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და ა.შ. “შრომის წარჩინებული” მედალი (1982 წ.); “ღირსების” ორდენი (1999 წ.); ორი “ვერცხლის დიდი მედალი” (2005, 2008 წწ.) დაჯილდოებულია საერთაშორისო ორგანიზაციების “CIJIAR” და “ICARDA” მიერ; ნ. ვავილოვის სახელობის მედალი (2013 წ.).
 • ბინის მისამართი ქ. თბილისი, ფანასკერტელი_ციციშვილის ქ.#6, ბ.143;
 • ტელეფონი 2 36 00 16 (ბინა); 2 94 02 14 (სამ), 593 20 07 93
 • მოღვაწეობის მიმართულება მცენარეთა დაცვა.

აკადემიკოსი ჯაფარიძე გივი გალაქტიონის-ძე

 • დაბადების თარიღი 06 იანვარი 1944
 • სპეციალობა დიპლომის მიხედვით სატყეო მეურნეობის ინჟინერი, საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი; სამართალმცოდნე, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 • დაკავებული თანამდებობა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოს_მდივანი;
 • სამეცნიერო ხარისხი ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი;
 • სამეცნიერო წოდება პროფესორი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი
 • მეცნიერული შრომების რაოდენობა 142, მათ შორის 1 სახელმძღვანელო, 3 პროექტი;
 • სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და ა.შ. სსრ კავშირის სახალხო მეურნეობის მიღწევათა გამოფენის ოქროსა და ვერცხლის მედლები (1974 წ.); “შრომითი წარჩინე­ბისათვის” მედალი (1976 წ.); “საპატიო ნიშნის” ორდენი (1982 წ.); “ღირსების” ორდენი (1999 წ.).
 • ბინის მისამართი ქ. თბილისი, ფალიაშვილის ქუჩა # 64, ბ. 17.
 • ტელეფონი ტ. 2 22 20 47 (ბინა), მობ. 599 54 99 99, 2 91 01 14 (სამსახ.),
 • მოღვაწეობის მიმართულება აგრარული ეკონომიკა, სატყეო კანონმდებლობა

აკადემიკოსი ქარქაშაძე ნაპოლეონ ირაკლის ძე

 • დაბადების თარიღი 15 მაისი 1935
 • სპეციალობა დიპლომის მიხედვით სწავლული აგრონომი, ეკონომისტი, საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი;
 • დაკავებული თანამდებობა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე;
 • სამეცნიერო ხარისხი ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი;
 • სამეცნიერო წოდება პროფესორი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი
 • მეცნიერული შრომების რაოდენობა 305, მათ შორის 4 მონოგრაფია, 5 სახელმძღვანელო, 1 ბროშურა;
 • გამოგონებების რაოდენობა 1 გამოგონება;
 • სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და ა.შ. “საპატიო ნიშნის” ორდენი (1955 წ.); საქართველოს უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის სიგელი (1985 წ.); საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი (1985 წ); “ღირსების" ორდენი (1995 წ); თეირანის სახ. უნივერსიტეტის დიდი მედალი (1999 წ) ქ. თეირანი; კალიფორნიის უნივერსიტეტის დიდი მედალი (2001 წ), ქ. სან-ფრანცისკო; არისტოტელეს მედალი (2002 წ), საბერძნეთი; "წმინდა ილია მართლის" მედალი (2015);
 • ბინის მისამართი ქ. თბილისი, მედეა ჩახავას ქ. # 10, ბ. 11
 • ტელეფონი 2 37-05-50 (ბინა), 577 42 42 97.
 • მოღვაწეობის მიმართულება აგრარული ეკონომიკა, მსოფლიო სოფლის მეურნეობა.

აკადემიკოსი ასათიანი რევაზ ნოდარის ძე

 • დაბადების თარიღი 29 ოქტომბერი 1951
 • სპეციალობა დიპლომის მიხედვით ინჟინერ ეკონომისტი, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 • დაკავებული თანამდებობა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროექტების მართვის სააგენტოს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტის მენეჯერი.
 • სამეცნიერო ხარისხი ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი;
 • სამეცნიერო წოდება პროფესორი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი 16.07.2004;
 • მეცნიერული შრომების რაოდენობა 80, მათ შორის 4 მონოგრაფია, 4 სახელმძღვანელო;
 • გამოგონებების რაოდენობა -
 • სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და ა.შ. “ღირსების" ორდენი (1999 წ.);
 • ბინის მისამართი ქ. თბილისი, სიმონ ჩიქოვანის 4/6/8/10-2 სად.ბ. 77.
 • ტელეფონი 2 21 34 38, 599 54 00 48.
 • მოღვაწეობის მიმართულება აგრარული ეკონომიკა.

აკადემიკოსი ბაღათურია ნუგზარ შოთას ძე

 • დაბადების თარიღი 22 აგვისტო 1945
 • სპეციალობა დიპლომის მიხედვით საკონსერვო მრეწველობის ინჟინერ-ტექნოლოგი, საქართველოს სუპტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი;
 • დაკავებული თანამდებობა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კვების მრეწველობის ინსტიტუტის დირექტორი; სსმმ აკადემიის სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს_მდივანი;
 • სამეცნიერო ხარისხი ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი
 • სამეცნიერო წოდება სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი 14.07.1992;
 • მეცნიერული შრომების რაოდენობა 337, მათ შორის 8 მონოგრაფია;
 • გამოგონებების რაოდენობა 34 გამოგონება;
 • სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და ა.შ. საქართველოს მინისტრთა საბჭოს პირველი პრემია (1982 წ.); სსრ კავშირის სახალხო მეურნეობის მიღწევათა გამოფენის ვერცხლის მედალი (1985 წ.); “ღირსების” ორი ორდენი (1999, 2013 წწ.);
 • ბინის მისამართი ქ. თბილისი, რაზმაძის ქ. #57, ბინა 7.
 • ტელეფონი ტ. 2-22-66 46 (ბინა), 599 43 15 14.
 • მოღვაწეობის მიმართულება სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გადამუშავებისა და შენახვის ტექნოლოგია.

აკადემიკოსი გუგუშვილი ჯემალ სერგოს ძე

 • დაბადების თარიღი 14 აპრილი 1945
 • სპეციალობა დიპლომის მიხედვით სწავლული ზოოტექნიკოსი, საქართველოს ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო ინსტიტუტი;
 • დაკავებული თანამდებობა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი;
 • სამეცნიერო ხარისხი სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი;
 • სამეცნიერო წოდება პროფესორი, აკადემიკოსი 26.04.2013;
 • მეცნიერული შრომების რაოდენობა 157, მათ შორის 1 მონოგრაფია, 2 სახელმძღვანელო;
 • გამოგონებების რაოდენობა 1 გამოგონება, 1 პატენტი, 1 ჯიშის გამოყვანის ავტორი, 2 რეკომენდაცია;
 • სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და ა.შ. “ღირსების” ორდენი (2000 წ.);
 • ბინის მისამართი ქ. თბილისი, დეპოს ქუჩა #19.
 • ტელეფონი 2 69 40 24 (ბინა), 577 41 29 23.
 • მოღვაწეობის მიმართულება მეცხოველეობა (მებოცვრეობა).

აკადემიკოსი დიდებულიძე ალექსანდრე კონსტანტინეს ძე

 • დაბადების თარიღი 30 სექტემბერი 1944
 • სპეციალობა დიპლომის მიხედვით ინჟინერ-ელექტრომექანიკოსი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი;
 • დაკავებული თანამდებობა საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი;
 • სამეცნიერო ხარისხი ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი;
 • სამეცნიერო წოდება პროფესორი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი 07.09.1995; საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი;
 • მეცნიერული შრომების რაოდენობა 187, მათ შორის 11 მონოგრაფია, 6 სახელმძღვანელო;
 • გამოგონებების რაოდენობა 39 გამოგონება, 19 პატენტი;
 • სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და ა.შ. “ღირსების” ორდენი (1999 წ.); საუ-ის “უმაღლესი ჯილდო“ (2013 წ.).
 • ბინის მისამართი ქ. თბილისი, კოსტავას ქუჩა 44, ბ. 18.
 • ტელეფონი 2 93 28 41 (ბინა), 599 30-56-03.
 • მოღვაწეობის მიმართულება სოფლის მეურნეობის ელექტრიფიკაცია.

აკადემიკოსი ვასაძე იუზა შალვას ძე

 • დაბადების თარიღი 27 დეკემბერი 1935
 • სპეციალობა დიპლომის მიხედვით აგრონომი-მევენახეობა, მეხილეობა მებოსტნეობა, საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი; სოფლის მეურნეობის პროდუქტთა ტექნოლოგია, საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი.
 • დაკავებული თანამდებობა მევენახეთა, მეღვინეთა და მებაღეთა სამეცნიერო-კვლევითი საწარმოო კავშირის პრეზიდენტი;
 • სამეცნიერო ხარისხი სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი;
 • სამეცნიერო წოდება პროფესორი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი 07.09.1995;
 • მეცნიერული შრომების რაოდენობა 156;
 • გამოგონებების რაოდენობა 7 გამოგონება, 5 პატენტი, 9 რეკომენდაცია;
 • სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და ა.შ. “საპატიო ნიშნის” ორდენი; “საპატიო ნიშნის” მედალი;
 • ბინის მისამართი ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. #11, ბ.13,
 • ტელეფონი 2 23 21 51 (ბინა), 577 40 76 27.
 • მოღვაწეობის მიმართულება მეხილეობა.

აკადემიკოსი ვაშაკიძე არჩილ აკაკის ძე

 • დაბადების თარიღი 30 მაისი 1943
 • სპეციალობა დიპლომის მიხედვით ინჟინერ-ელექტრიკოსი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი;
 • დაკავებული თანამდებობა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი;
 • სამეცნიერო ხარისხი ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი;
 • სამეცნიერო წოდება პროფესორი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი 30.09.2003;
 • მეცნიერული შრომების რაოდენობა 69;
 • გამოგონებების რაოდენობა 1 გამოგონება;
 • სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და ა.შ. “საპატიო ნიშნის” ორდენი (1980 წ.); “ღირსების” ორდენი (1999 წ.); მედლები და სიგელები.
 • ბინის მისამართი ქ.თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. #41, ბ. 36
 • ტელეფონი 577 799 191; 2 22 53 53;
 • მოღვაწეობის მიმართულება სოფლის მეურნეობის ელექტრიფიკაცია.

აკადემიკოსი კაციტაძე ჯემალ ბენიას ძე

 • დაბადების თარიღი 26 მაისი 1937
 • სპეციალობა დიპლომის მიხედვით ინჟინერ-მექანიკოსი, საქართველოს სუპტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი;
 • დაკავებული თანამდებობა საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სრული პროფესორი;
 • სამეცნიერო ხარისხი ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი;
 • სამეცნიერო წოდება პროფესორი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი 07.09.1995;
 • მეცნიერული შრომების რაოდენობა 246, მათ შორის 5 მონოგრაფია, 6 სახელმძღვანელო, 1 ლექსიკონი (რუსულ_ ქართული);
 • გამოგონებების რაოდენობა 14 გამოგონება, 1 პატენტი;
 • სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და ა.შ. “ღირსების” ორდენი (1999წ.); ორჯერ პრემირებული სამეცნიერო- კვლევითი მუშაობის სანიმუშოდ შესრულებისათვის. სომხეთის ეროვნული უნივერსიტეტის ოქროს მედალი ადგილობრივი სამეცნიერო კადრების მომზადებაში განსაკუთრებული დამსახურებისათვის.
 • ბინის მისამართი ქ. თბილისი, ერწოს ქ. 4 კორპ. 4, ბ. 138.
 • ტელეფონი 2 61 50 76 (ბინა), 599 10 65 37.
 • მოღვაწეობის მიმართულება სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია.

აკადემიკოსი კვალიაშვილი ვაჟა რომანის ძე

 • დაბადების თარიღი 29 აგვისტო 1936
 • სპეციალობა დიპლომის მიხედვით სწავლული აგრონომი, საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი;
 • დაკავებული თანამდებობა -
 • სამეცნიერო ხარისხი სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი;
 • სამეცნიერო წოდება სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი 26.04.13.
 • მეცნიერული შრომების რაოდენობა 107;
 • გამოგონებების რაოდენობა 3 პატენტი;
 • სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და ა.შ. ნ. ვავილობის სახელობის საიუბილეო მედალი.
 • ბინის მისამართი ქ. თბილისი, ვაჟა_ფშაველას გამზირი მე-V კვარტალი, კორპ. 1 ბ. 35
 • ტელეფონი 2 32 10 28 (ბინა), 593 51 15 37.
 • მოღვაწეობის მიმართულება ვაზისა და ხეხილის სელექცია.

აკადემიკოსი კოღუაშვილი პაატა პეტრეს ძე

 • დაბადების თარიღი 05 სექტემბერი 1956
 • სპეციალობა დიპლომის მიხედვით სოფლის მეურნეობის ეკონომისტი-ორგანიზატორი, საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი;
 • დაკავებული თანამდებობა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საინჟინრო ეკონომიკის დეპარტამენტის პროფესორი;
 • სამეცნიერო ხარისხი ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი;
 • სამეცნიერო წოდება სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი, 03.12.2015
 • მეცნიერული შრომების რაოდენობა 245, მათ შორის 7 მონოგრაფია, 4 სახელმძღვანელო;
 • გამოგონებების რაოდენობა -
 • სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და ა.შ. “ღირსების ორდენი”; აკაკი წერეთლის პრემია (1995 წ.); 2014 წლის საუკეთესო მეცნიერის წოდება აგრარული ეკონომიკის დარგში.
 • ბინის მისამართი ქ. თბილისი. ზაქარიაძის ქ. #8. ბ. 35.
 • ტელეფონი 2 39 97 75 (ბინა), 597 33 34 75.
 • მოღვაწეობის მიმართულება აგრარული ეკონომიკა.

აკადემიკოსი კუნჭულია თამაზ ვასილის ძე

 • დაბადების თარიღი 01 ივლისი 1935
 • სპეციალობა დიპლომის მიხედვით სწავლული აგრონომი, საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინტიტუტი;
 • დაკავებული თანამდებობა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მრჩეველი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი;
 • სამეცნიერო ხარისხი ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი
 • სამეცნიერო წოდება სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი 26.04.13.
 • მეცნიერული შრომების რაოდენობა 172, მათ შორის 5 მონოგრაფია;
 • გამოგონებების რაოდენობა 2 გამოგონება;
 • სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და ა.შ. “ღირსების” ორდენი (2000 წ.);
 • ბინის მისამართი ქ. თბილისის, საბურთალოს ქ. 35. I სად. ბინა 15;
 • ტელეფონი 2 38 29 28 (ბინა), 599 50 38 16;
 • მოღვაწეობის მიმართულება აგრარული ეკონომიკა.

აკადემიკოსი მარგველაშვილი გოგოლა ნიკოლოზის ასული

 • დაბადების თარიღი 22 სექტემბერი 1939
 • სპეციალობა დიპლომის მიხედვით სწავლული აგრონომი, საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი;
 • დაკავებული თანამდებობა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი;
 • სამეცნიერო ხარისხი სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი;
 • სამეცნიერო წოდება პროფესორი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი 07.09.1995;
 • მეცნიერული შრომების რაოდენობა 119 შრომა, მათ შორის 2 მონოგრაფია, 2 წიგნი, 8 სახელმძღვანელო;
 • გამოგონებების რაოდენობა 3 რაციონალიზატორული წინადადება;
 • სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და ა.შ. “შრომითი მამაცობისათვის” მედალი (1970 წ.); –“ღირსების” ორდენი (2002 წ.);
 • ბინის მისამართი ქ. თბილისი, ყაზბეგის გამზირი #8ა, ბ. 21;
 • ტელეფონი 2 38 61 34 (ბინა), 599 63 14 61.
 • მოღვაწეობის მიმართულება აგროქიმია-ნიადაგმცოდნეობა

აკადემიკოსი მახარობლიძე რევაზ მეთოდეს ძე

 • დაბადების თარიღი 22 აგვისტო 1936
 • სპეციალობა დიპლომის მიხედვით ინჟინერ-მექანიკოსი, საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი;
 • დაკავებული თანამდებობა საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სრული პროფესორი; საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი;
 • სამეცნიერო ხარისხი ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი;
 • სამეცნიერო წოდება პროფესორი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი 14.07.1992;
 • მეცნიერული შრომების რაოდენობა 351, მათ შორის 21 მონოგრაფია და 4 სახელმძღვანელო;
 • გამოგონებების რაოდენობა 71 გამოგონება, 4 რეკომენდაცია;
 • სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და ა.შ. “საბჭოთა კავშირის გამომგონებელი” სამკერდე ნიშანი; “ღირსების” ორდენი (1999 წ); საქართველოს რესპუბლიკის მეცნიერებისა და ტექნიკის დარგის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი (1994 წ.); 2006 წლის საუკეთესო მეცნიერის ვერცხლის მედალი.
 • ბინის მისამართი ქ. თბილისი, გურამიშვილის გამზირი #5ბ, ბ. 65;
 • ტელეფონი 2 61 00 26(ბინა), 599-53-52-82.
 • მოღვაწეობის მიმართულება სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია.

აკადემიკოსი პაპუნიძე გურამ რაფაელის ძე

 • დაბადების თარიღი 02 აპრილი 1944
 • სპეციალობა დიპლომის მიხედვით მეღვინეობის ინჟინერ-ტექნოლოგი, საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი;
 • დაკავებული თანამდებობა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი;
 • სამეცნიერო ხარისხი ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი;
 • სამეცნიერო წოდება სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი 26.04. 2013;
 • მეცნიერული შრომების რაოდენობა 157, მათ შორის 10 მონოგრაფია;
 • გამოგონებების რაოდენობა 12 გამოგონება;
 • სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და ა.შ. სსრ კავშირის სახალხო მეურნეობის მიღწევათა გამოფენაზე წარდგენილი სასმელი “არომატული”-“ვერცხლის” მედალი (1988 წ.); კალიფორნიის შტატის ქ. დევისის საპატიო მოქალაქე (2001 წ.).
 • ბინის მისამართი ქ. ბათუმი, 26 მაისის ქ. #10/12. ბინა 63,
 • ტელეფონი 2 7 50 21 (ბინა), 599 50 61 25;
 • მოღვაწეობის მიმართულება სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების გადამუშავების და შენახვის ტექნოლოგია.

აკადემიკოსი ტყემალაძე გურამ შოთას ძე

 • დაბადების თარიღი 25 აპრილი 1941
 • სპეციალობა დიპლომის მიხედვით ქიმიკოსი, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 • დაკავებული თანამდებობა სრული პროფესორი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი; პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;
 • სამეცნიერო ხარისხი ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი.
 • სამეცნიერო წოდება პროფესორი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი, 05.08.2014.
 • მეცნიერული შრომების რაოდენობა 113, მათ შორის 6 სახელმძღვანელო, 1 ენციკლოპედიური ლექსიკონი;
 • გამოგონებების რაოდენობა -
 • სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და ა.შ. "ღირსების" ორდენი, (2002 წ).
 • ბინის მისამართი ქ. თბილისი, ხოშტარიას ქუჩა # 36.
 • ტელეფონი 222-77-16 (ბინა) 599-94-15-41 (მობ.)
 • მოღვაწეობის მიმართულება ბიოქიმია, ბიოტექნოლოგია.

აკადემიკოსი ქეშელაშვილი ომარ გრიგოლის ძე

 • დაბადების თარიღი 14 აგვისტო 1941
 • სპეციალობა დიპლომის მიხედვით სწავლული აგრონომი, კვალიფიკაცია ეკონომისტ-ორგანიზატორი, საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი;
 • დაკავებული თანამდებობა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი; აკადემიური დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი; ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის სპეციალისტთა კვალიფიკაციის ამაღლების სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელი;
 • სამეცნიერო ხარისხი ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი;
 • სამეცნიერო წოდება პროფესორი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი 07.09.1995;
 • მეცნიერული შრომების რაოდენობა 655, მათ შორის 38 მონოგრაფია, 9 სახელმძღვანელო; 70 ბროშურა.
 • გამოგონებების რაოდენობა -
 • სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და ა.შ. საქართველოს მეცნიერებისა და ტექნიკის სახელმწიფო კომიტეტის პირველი პრემიის ლაურეატი (1983 წ.); საკავშირო სამეცნიერო-ეკონომიკური საზოგადოების კონკურსის III ხარისხის პრემიის ლაურეატი (1983 წ.); საზოგადოება “ცოდნის” მედალი _ აქტიური მუშაობისათვის (1987 წ.); “ღირსების” ორდენი (1999 წ.); სსმმ აკადემიის 2013 წლის აგრარულ სფეროში საუკეთესო მეცნიერის წოდება _ ეკონომიკის დარგში.
 • ბინის მისამართი ქ. თბილისი, თ. აბულაძის ქ #32, სადარბაზო”პ”. ბ.19.
 • ტელეფონი 2 43-43-98 (ბინა), 599 22 75 50.
 • მოღვაწეობის მიმართულება აგრარული ეკონომიკა.

აკადემიკოსი ყურაშვილი თენგიზ კონსტანტინეს ძე

 • დაბადების თარიღი 22 მარტი 1948
 • სპეციალობა დიპლომის მიხედვით ვეტერინარი ექიმი, საქართველოს ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო სასწავლო-კვლევითი ინსტიტუტი;
 • დაკავებული თანამდებობა საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სავეტერინარო მედიცინის ინსტიტუტის დირექტორი;
 • სამეცნიერო ხარისხი ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი;
 • სამეცნიერო წოდება პროფესორი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი 26.04. 2013;
 • მეცნიერული შრომების რაოდენობა 232, მათ შორის 4 სახელმძღვანელო;
 • გამოგონებების რაოდენობა 15 გამოგონება;
 • სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და ა.შ. სსრ კავშირის სახალხო მეურნეობის მიღწევათა გამოფენის ბრინჯაოს მედალი და ფულადი პრემია (1982 წ.); “ღირსების” ორდენი (2000 წ.).
 • ბინის მისამართი ქ. თბილისი, ნუცუბიძის მე-V მ/რ-ნი, მე-5 კორპ, ბინა 25;
 • ტელეფონი 2 31 48 18 (ბინა), 599 58 55 16;
 • მოღვაწეობის მიმართულება ვეტერინარია.

აკადემიკოსი შაფაქიძე ელგუჯა დავითის ძე

 • დაბადების თარიღი 20 მაისი 1942
 • სპეციალობა დიპლომის მიხედვით ინჟინერ-მექანიკოსი, საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი;
 • დაკავებული თანამდებობა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი;
 • სამეცნიერო ხარისხი ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი;
 • სამეცნიერო წოდება პროფესორი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი, 03.12.2015;
 • მეცნიერული შრომების რაოდენობა 202, მათ შორის 4 მონოგრაფია, 6 სახელმძღვანელო;
 • გამოგონებების რაოდენობა 10 გამოგონება, 7 პატენტი, 6 რაციონალიზატორული წინადადება;
 • სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და ა.შ. მედალი “შრომის ვეტერანი” (1988 წ), “ღირსების” ორდენი(1999 წ.); “წლის ინჟინრის” საპატიო წოდება(2007 წ.).
 • ბინის მისამართი ქ. თბილისი, პეტრიაშვილის ქუჩა #13, ბინა 4,
 • ტელეფონი 2 23 02 93 (ბინა), 577 71 17 75;
 • მოღვაწეობის მიმართულება სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია; მეაბრეშუმეობის მექანიზაცია.

აკადემიკოსი ჩაგელიშვილი რევაზ გიორგის ძე

 • დაბადების თარიღი 28 აგვისტო 1937
 • სპეციალობა დიპლომის მიხედვით სატყეო მეურნეობის ინჟინერი, საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი;
 • დაკავებული თანამდებობა -
 • სამეცნიერო ხარისხი სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი;
 • სამეცნიერო წოდება პროფესორი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი 07.09.1995;
 • მეცნიერული შრომების რაოდენობა 148, მათ შორის 3 მონოგრაფია, 11 სახელმძღვანელო;
 • გამოგონებების რაოდენობა 1 რეკომენდაცია.
 • სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და ა.შ. გარემოს დაცვის სფეროში აკადემიკოსი თ. დავითაიას სახელობის პრემია; საქართველოს დამსახურებული მეტყევე (1999 წ.).
 • ბინის მისამართი ქ. თბილისი, ფალიაშვილის ქ. 82, ბინა 19;
 • ტელეფონი 2 23 28 74 (ბინა), 599 93 96 00.
 • მოღვაწეობის მიმართულება მეტყევეობა.

აკადემიკოსი ჩანქსელიანი ზაურ ჟორდანის ძე

 • დაბადების თარიღი 15 დეკემბერი 1948
 • სპეციალობა დიპლომის მიხედვით აგროქიმიკოს-ნიადაგმცოდნე, საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი;
 • დაკავებული თანამდებობა საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ნიადაგის ნაყოფიერების კვლევის სამსახურის უფროსი.
 • სამეცნიერო ხარისხი სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი;
 • სამეცნიერო წოდება სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი 14.03.2003;
 • მეცნიერული შრომების რაოდენობა 141;
 • გამოგონებების რაოდენობა 2 გამოგონება;
 • სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და ა.შ. -
 • ბინის მისამართი ქ. თბილისი, ბალანჩივაძის ქ. #22, ბინა 30;
 • ტელეფონი 2 33-36-02 (ბინა), 593 32 00 21.
 • მოღვაწეობის მიმართულება რადიოლოგია-ეკოლოგია.

აკადემიკოსი ჩხარტიშვილი ნოდარ სიმონის ძე

 • დაბადების თარიღი 17 სექტემბერი 1930
 • სპეციალობა დიპლომის მიხედვით სწავლული აგრონომი, მევენახე-მეხილე-მებოსტნე, საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი;
 • დაკავებული თანამდებობა ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი;
 • სამეცნიერო ხარისხი სოფლის მეურნეობის დოქტორი;
 • სამეცნიერო წოდება სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი 07.09.1995;
 • მეცნიერული შრომების რაოდენობა 220, მათ შორის 3 წიგნი;
 • გამოგონებების რაოდენობა 15 გამოგონება;
 • სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და ა.შ. ყაზახეთის სსრ ყარაგანდის ოლქის ალკკ კომიტეტის საპატიო სიგელი; საქართველოს ალკკ კომიტეტი საპატიო სიგელი; “შრომითი მამაცობისათვის” მედალი (1976 წ.); “საპატიო ნიშნის” ორდენი (1980 წ.); უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის საპატიო სიგელი (1980წ). საქართველოს ეკლესიის უმაღლესი ჯილდო “წმინდა გიორგის” ოქროს ორდენი (2014წ.), შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის “მადლობის სიგელი” (2015წ.).
 • ბინის მისამართი ქ.თბილისი, ვაჟა ფშაველას გამზ. IV კვარტალი, კორპ 2, ბინა 10;
 • ტელეფონი 2 32 31 13 (ბინა), 599 51 88 58.
 • მოღვაწეობის მიმართულება მევენახეობა.

აკადემიკოსი ცანავა ვალერიან პეტრეს ძე

 • დაბადების თარიღი 25 თებერვალი 1935
 • სპეციალობა დიპლომის მიხედვით აგროქიმიკოს-ნიადაგმცოდნე, საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი;
 • დაკავებული თანამდებობა საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ჩაის და სუბტროპიკული კულტურების ინსტიტუტის ლაბორატორიის გამგე;
 • სამეცნიერო ხარისხი სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი;
 • სამეცნიერო წოდება პროფესორი, აკადემიკოსი 07.09.1995;
 • მეცნიერული შრომების რაოდენობა 207, მათ შორის 3 მონოგრაფია, 1 სახელმძღვანელო;
 • გამოგონებების რაოდენობა 6 გამოგონება;
 • სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და ა.შ. “შრომის წითელი დროშის” ორდენი, “ღირსების” ორდენი (1999 წ.).
 • ბინის მისამართი ქ. ოზურგეთი, ანასეული, მეცნიერების ქ. #21, ბინა 12;
 • ტელეფონი 6 45 38 (ბინა), 599 53 22 25.
 • მოღვაწეობის მიმართულება ჩაი და ციტრუსები.

აკადემიკოსი ცქიტიშვილი ზურაბ მიხეილის ძე

 • დაბადების თარიღი 31 იანვარი 1941
 • სპეციალობა დიპლომის მიხედვით სასურსათო პროდუქტების ტექნოლოგი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი;
 • დაკავებული თანამდებობა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი;
 • სამეცნიერო ხარისხი ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი;
 • სამეცნიერო წოდება სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი 27.02.1997;
 • მეცნიერული შრომების რაოდენობა 62, მათ შორის 2 წიგნი;
 • გამოგონებების რაოდენობა 1 პატენტი, 17 რაციონალიზატორული წინადადება;
 • სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და ა.შ. “ღირსების” ორდენი (2001 წ.).
 • ბინის მისამართი ქ. თბილისი, დები იშხნელების #4, ბ.3.
 • ტელეფონი 2 37 18 52; 577 57 77 71
 • მოღვაწეობის მიმართულება მეცხოველეობის პროდუქტების გადამუშავების ტექნოლოგია.

აკადემიკოსი ჭითანავა ნოდარ ამბროსის ძე

 • დაბადების თარიღი 10 მარტი 1936
 • სპეციალობა დიპლომის მიხედვით ინჟინერ-მშენებელი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი;
 • დაკავებული თანამდებობა საქართველოს დ. აღმაშენებლის უნივერსიტეტის სრული პროფესორი;
 • სამეცნიერო ხარისხი ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი
 • სამეცნიერო წოდება სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი 27.02.1997;
 • მეცნიერული შრომების რაოდენობა 113, მათ შორის 12 მონოგრაფია;
 • გამოგონებების რაოდენობა 17 რაციონალიზატორული წინადადება;
 • სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და ა.შ. “შრომის წითელი დროშის” ორი ორდენი (1973 წ. და 1975 წ.).
 • ბინის მისამართი ქ. თბილისი, ატენის ქ. 16,
 • ტელეფონი 2 23 37 53 (ბინა), 593 67 64 16.
 • მოღვაწეობის მიმართულება აგრარული ეკონომიკა.

აკადემიკოსი ჯაბნიძე რეზო ხასანის ძე

 • დაბადების თარიღი 18 იანვარი 1954
 • სპეციალობა დიპლომის მიხედვით სუბტროპიკული მეურნეობის სწავლული აგრონომი, საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი;
 • დაკავებული თანამდებობა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე:
 • სამეცნიერო ხარისხი სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი;
 • სამეცნიერო წოდება პროფესორი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი, 03.12.2015;
 • მეცნიერული შრომების რაოდენობა 192, მათ შორის 4 სახელმძღვანელო და 3 წიგნი, 8 მონოგრაფია
 • გამოგონებების რაოდენობა ოთხი;
 • სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და ა.შ. “ღირსების” ორდენი (1999 წ.); აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს საპატიო სიგელი (2000 წ.); იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სიგელი; ხელვაჩაურის რაიონის საპატიო მოქალაქის წოდება; ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საუკეთესო პროფესორის წოდება;
 • ბინის მისამართი ქ. ბათუმი, მწვანე კონცხი,
 • ტელეფონი 577-17-97-58, 555-12-64-58.
 • მოღვაწეობის მიმართულება აგრონომია (ჩაი და ციტრუსები).

აკადემიის წევრ კორესპონდენტები

 • თურმანიძე თამაზ ივანეს ძე

  • დაბადების თარიღი 04 სექტემბერი 1932
  • სპეციალობა დიპლომის მიხედვით სწავლული აგრონომი, საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი;
  • დაკავებული თანამდებობა -
  • სამეცნიერო ხარისხი გეოგრაფიის მეცნიერებათა დოქტორი;
  • სამეცნიერო წოდება პროფესორი, სსმმ აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი 15.07.1992;
  • მეცნიერული შრომების რაოდენობა 203შ , მათ შორის 2 მონოგრაფია;
  • გამოგონებების რაოდენობა 1 გამოგონება;
  • სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და ა.შ. “ღირსების” ორდენი (2000 წ.).
  • ბინის მისამართი ქ .თბილისი, საბურთალოს ქ. #35, ბინა 36;
  • ტელეფონი 2 38 61 32 (ბინა), 591 17 04 96.
  • მოღვაწეობის მიმართულება აგრონომია (ეკოლოგია)
 • ლიპარტელიანი ოთარ ანტონის ძე

  • დაბადების თარიღი 05 დეკემბერი 1932
  • სპეციალობა დიპლომის მიხედვით სწავლული აგრონომი, საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი;
  • დაკავებული თანამდებობა საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მარცვლეული კულტურების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;
  • სამეცნიერო ხარისხი სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი;
  • სამეცნიერო წოდება პროფესორი, სსმმ აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი 15.04.1994;
  • მეცნიერული შრომების რაოდენობა 172, მათ შორის 4 მონოგრაფია, 1 სახელმძღვანელო;
  • გამოგონებების რაოდენობა 19 გამოგონება;
  • სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და ა.შ. საქართველოს მეცნიერებისა და ტექნიკის სახელმწიფო კომიტეტეტის პირველი ხარისხის დიპლომი და ფულადი პრემია (1983 წ.); საქართველოს სახელმწიფო პრემია მეცნიერებაში (1986 წ.); “ღირსების” ორდენი (1999 წ.). საპატიო სიგელი (2002 წ.); სსმმ აკადემიის 2013 წლის აგრარულ სფეროში საუკეთესო მეცნიერის წოდება _ აგრონომიულ დარგში.
  • ბინის მისამართი მცხეთა, წილკნის საკრებულო სოფ. სელექცია,
  • ტელეფონი 599 10 51;
  • მოღვაწეობის მიმართულება აგრონომია (ერთწლოვანი კულტურების სელექცია, გენეტიკა).
 • ნიკოლეიშვილი გიორგი ვასილის ძე

  • დაბადების თარიღი 30 დეკემბერი 1930
  • სპეციალობა დიპლომის მიხედვით აგრონომ-ეკონომისტი, საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი;
  • დაკავებული თანამდებობა -
  • სამეცნიერო ხარისხი ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი;
  • სამეცნიერო წოდება როფესორი, სსმმ აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი 07.09.1995;
  • მეცნიერული შრომების რაოდენობა 168, მათ შორის 12 მონოგრაფია, 3 სახელმძღვანელო;
  • გამოგონებების რაოდენობა 5 გამოგონება, 5 რეკომენდაცია, 2 პატენტი, 2 ჯიშის ავტორი;
  • სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და ა.შ. “ღირსების” ორდენი (1999 წ.); ორი მედალი.
  • ბინის მისამართი ქ. თბილისი, რ. ერისთავის ქუჩა #3. ბინა 6,
  • ტელეფონი 599 56 58 84;
  • მოღვაწეობის მიმართულება აგრარული ეკონომიკა, მეაბრეშუმეობა.
 • ურუშაძე თენგიზ თედორეს ძე

  • დაბადების თარიღი 14 იანვარი 1940
  • სპეციალობა დიპლომის მიხედვით მეტყევე ინჟინერი, საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი; თბილისის უცხო ენების სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი- ინგლისური ენის სპეციალისტი;
  • დაკავებული თანამდებობა საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სრული პროფესორი; საუ-ს მ. საბაშვილის ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიის და მელიორაციის ინსტიტუტის დირექტორი;
  • სამეცნიერო ხარისხი ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი;
  • სამეცნიერო წოდება პროფესორი, სსმმ აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი 10.01.1991; საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი; საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საპატიო აკადემიკოსი 03.12.2015;
  • მეცნიერული შრომების რაოდენობა 403, მათ შორის 41 მონოგრაფია, 20 სახელმძღვანელო;
  • გამოგონებების რაოდენობა -
  • სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და ა.შ. ვ. ვილიამსის სახ. პრემია (1991 წ.); საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის “უმაღლესი ჯილდო” 2013 წ.
  • ბინის მისამართი ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის # 1, ბინა 23,
  • ტელეფონი 2 10 20 05 (ბინა), 599 58 25 41.
  • მოღვაწეობის მიმართულება აგრონომია (ნიადაგმცოდნეობა).

აკადემიის საპატიო წევრები

 • უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე

  უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე

  სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი, მთავარეპისკოპოსი მცხეთა-თბილისისა და მიტროპოლიტი ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთისა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრები საზღვარგარეთიდან

სიზონოვი ალექსი უკრაინის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია უკრაინა 290 10 85
რომანენკო გენადი რუსეთის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი მოსკოვი 124 80 53
სოლხი მახმუდი ICARDA -ს აღმასრულებელი დირექტორი, ლიბანი

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის გარდაცვლილი წევრები

გვარი, სახელი, მამის სახელი დარგიარჩევა
სეხნიაშვილი ემილ ალექსის ძე (1924 წ. _ 1992 წ.)  სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია 1991 წ. ნამდვილი წევრი
შხვაცაბაია გიორგი იაკობის ძე (1904 წ.-1993 წ.) სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია 1991 წ. წევრ-კორესპონდენტი
კაციტაძე ჯუმბერ ბენიას ძე (1941 წ. – 1995 წ.) სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია 1994 წ. წევრ-კორესპონდენტი
რჩეულიშვილი მიხეილ დიმიტრის ძე (1907წ.-1997წ.) მეცხოველეობა 1991 წ. წევრ-კორესპონდენტი
კერესელიძე შალვა იასონის ძე (1913 წ.- 1997 წ.) სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია 1995წ. ნამდვილი წევრი.
დარასელია მიხეილ კონსტანტინეს ძე (1902წ.-1997წ.) ნიადაგმცოდნეობა 1991 წ. წევრ-კორესპონდენტი
ფრუიძე ვაჟა (1921წ.- 1998 წ.) აგრონომია 1994 წევრ-კორესპონდენტი
სეხნიაშვილი ამირან ივანეს ძე (1939წ.-1999 წ.) სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია 1992 წ. წევრ-კორესპონდენტი
ჩხაიძე გენო ივანეს ძე (1930წ.-1999 წ.) აგრონომია (სუბტროპიკული კულტურები) 1992 წ. წევრ-კორესპონდენტი
ქართველიშვილი კამო გიორგის ძე (1937 წ.-2000წ.) მეცხოველეობა 1995 წ.წევრ-კორესპონდენტი
ანდღულაძე რობერტ ვასილის ძე (1937 წ. – 2003 წ.) აგროეკონომიკა 1992 წ. ნამდვილი წევრი
გეგენავა გრიგოლ ვლასის ძე (1919 წ. – 2003 წ.) აგრონომია (მცენარეთა დაცვა) 1995 წ. ნამდვილი წევრი.
ახვლედიანი შარდენ ნიკოლოზის ძე (1923 წ.-2003წ.) აგრონომია (მეხილეობა) 1995 წ. წევრ-კორესპონდენტი
მეტრეველი ვალერიან იოსების ძე (1917წ.-2004წ.) სოფლის მეურნეობის ელექტრიფიკაცია 1991 წ. ნამდვილი წევრი.
ლასარეიშვილი ლეჟო ნესტორის ძე (1929 წ.-2004 წ.) აგრონომია (მეხილეობა) 1994 წ. წევრ-კორესპონდენტი
შავლიაშვილი ირაკლი ალექსის ძე (1928 წ.-2005 წ.) აგრონომია (მცენარეთა დაცვა) 1995 წ. წევრ-კორესპონდენტი
გოგოლიშვილი მამია ალექსის ძე (1914 წ. – 2006 წ.) აგრონომია 1995 წ. ნამდვილი წევრი.
კიკნაველიძე ანდრო ივანეს ძე (1927 წ. – 2007 წ.) აგროეკონომიკა 1992 წ. ნამდვილი წევრი.
გოლიაძე შოთა კირილეს ძე (1925 წ.- 2008 წ.) აგრონომია (ჩაი და სუბტროპიკული კულტურები) 1994 წ. წევრ-კორესპონდენტი
ლაზიშვილი ლევან ალექსანდრეს ძე (1926 წ. – 2008 წ.) აგროტექნოლოგია 1994 წ. წევრ-კორესპონდენტი
გოდერძიშვილი გუგული ილიას ძე (1927 წ.-2008 წ.) მეცხოველეობა 1995 წ. ნამდვილი წევრი.
გიგაური გიორგი ნიკოლოზის ძე (1924 წ.- 2009 წ.) აგროეკოლოგია მეტყევეთმცოდნეობა 1991 წ. წევრ-კორესპონდენტი
ბურკაძე ვახტანგ კონსტანტინეს ძე (1931 წ.- 2009 წ.) აგროეკონომიკა 1992 წ. ნამდვილი წევრი.
მირცხულავა ცოტნე ევგენის ძე (1920 წ. – 2010 წ.) ჰიდროტექნიკა 1991 წ. ნამდვილი წევრი.
ხუბუტია რუსუდან ანდროს ას (1931 წ. – 2010 წ.) აგრონომია (მცენარეთა დაცვა) 1994 წ. წევრ-კორესპონდენტი
მარშანია ლორიკ ბესარიონის ძე (1932წ.-2010 წ.) აგროეკონომიკა 1995 წ. ნამდვილი წევრი.
ონიანი ოთარი გიორგის ძე (1930 წ.-2012 წ.) აგროქიმია 1991 წ. ნამდვილი წევრი.
ტარასაშვილი ნოდარ გიორგის ძე (1931 წ. – 2012 წ.) სატყეო-სამეურნეო 1991 წ. წევრ-კორესპონდენტი
უგრეხელიძე დევი შალვას ძე (1936წ.-2012წ ბიოქიმია 1991 წ. წევრ-კორესპონდენტი
კოზმანიშვილი აპოლონ გრიგოლის ძე (1931 წ. – 2012წ.) ზოოტექნიკა 1992 წ. ნამდვილი წევრი.
აგლაძე გოგოთურ დავითის ძე (1930 წ.-2013 წ.) საკვებწარმოება 1991 წ. ნამდვილი წევრი.
თევზაძე ვახტანგი ისმაილის ძე (1933წ.-2013წ.) ჰიდრომელიორაცია 1995 წ. წევრ-კორესპონდენტი
ღორჯომელაძე ოთარი ლავრენტის ძე (1955წ.-2014წ.) აგრონომია (ნიადაგმცოდნეობა) 2003 წ. წევრ-კორესპონდენტი
კილასონია გურამ კონსტანტინეს ძე (1936წ. - 2014წ.) აგრონომია 2004 წ. წევრ-კორესპონდენტი
ბედია ომარი ავქსენტის–ძე  (1943-2015წ.) მექანიზაცია 2004 წ. წევრ-კორესპონდენტი
ნასყიდაშვილი პეტრე (1927-2015 წ.) აგრონომია გენეტიკა 1992 წ. ნამდვილი წევრი
ქევხიშვილი ვლადიმერი (1928-2015წ.)  აგრონომია 2003 წ. ნამდვილი წევრი.
გაბუნია ნოდარი (1936-2015წ.) მექანიზაცია 1994 წ. წევრ-კორესპონდენტი
ბადრიშვილი გივი გიორგის –ძე, (1934 - 2016); აგრონომია 2013 წ., ნამდვილი წევრი.
სარიშვილი დავით ეფრემის–ძე,    (1927–2016) ს.მ. მექანიზაცია 1997 წ.,  წევრ-კორესპონდენტი
ონიანი ჯუმბერ ილიას–ძე,   (1928–2017) ნიადაგმცოდნეობა 2013 წ., ნამდვილი წევრი.
ცაგურიშვილი გივი ნიკოლოზის–ძე,  (1928–2017) აგრონომია (საკვებწარმოება) 2013 წ., ნამდვილი წევრი.
ნანიტაშვილი თენგიზ სერგოს–ძე,  (1928–2017) ს.ს. პროდუქტების გადამუშავების და შენახვის ტექნოლოგია 1995 წ.,  ნამდვილი წევრი.
ჭალაგანიძე შოთა ივანეს-ძე     (1933-2018) სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია 2004 წ., ნამდვილი წევრი.

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com