საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრების (აკადემიკოსების) და წევრ-კორესპონდენტების შემადგენლობა 2016 წლის 1 ივლისისათვის

Members (Academicians) For July 01, 2016.

Aleksidze Guram

 • Date of birth 30 ივლისი 1939
 • Diploma specialty Georgian Agricultural Institute, Agronomist;
 • Current possition President of the Georgian Academy of Agricultural Sciences (GAAS);
 • Scientific degree Doctor of Biological Sciences;
 • Title Professor, Academician 14.07.1992;
 • Scientific papers 164, including 10 books and 6 brochures;
 • Awards, Medals and honorary titles "Excellent work" medal (1982). "Honor" award (1999). Two "large silver medals" (2005, 2008). Ewarded by the international organizations CGIAR, ICARDA; N.Vavilov Medal (2013).

Japaridze Givi

 • Date of birth 06 იანვარი 1944
 • Diploma specialty Engineer of forestry, Georgian Agricultural Institute; Law specialist, Tbilisi Javakhishvili State University.
 • Current possition Vice-President at the Georgian Academy of Agricultural Sciences; Academician-secretary;
 • Scientific degree Doctor of Economics
 • Title Professor, Academician 18.02.2000;
 • Scientific papers 87 scientific works, among 1 manual.

Karkashadze Napoleon

 • Date of birth 15 მაისი 1935
 • Diploma specialty Agronomist, economist, Georgian Agricultural Institute
 • Current possition Chairman of the Scientific Board, GAAS, Georgia;
 • Scientific degree Doctor of Economic Sciences;
 • Title Professor, Academician _ 14.07.1992;
 • Scientific papers 298, including 4 monographs; 5 books
 • Number of inventions 12 inventions;

Asatiani Revaz

 • Date of birth 29 ოქტომბერი 1951
 • Diploma specialty engineer economist, Tbilisi State University;
 • Current possition Rustaveli National Science Foundation, Deputy Head of Department;
 • Scientific degree Doctor of economics;
 • Title Professor, Academician;
 • Scientific papers 80, including 4 monographs, 4 manuals; The honorary award (1999)

Baghaturia Nugzar

 • Date of birth 22 მაისი 1945
 • Diploma specialty Engineer Technologist, Institute of subtropical agriculture;
 • Current possition Director of Scientific Research institute of Food Industry
 • Scientific degree Doctor of Technical Sciences;
 • Title Academician 14.07.1992;
 • Scientific papers 322, including 5 monographs;
 • Number of inventions 34 invention;

Gugushvili Jemal

 • Date of birth 14 აპრილი 1945
 • Diploma specialty Zootechician , Georgian Veterinary Institute.
 • Current possition -
 • Scientific degree -
 • Title Professor, Academician 26.04.13.
 • Scientific papers 152, including 1 monograph; 2 Manual;1 invention, patent 1,

Didebulidze Alexandre

 • Date of birth 30 სექტემბერი 1944
 • Diploma specialty Electro-Mechanic Engineer, Polytechnical Institute;
 • Current possition Professor at the Georgian Agrarian University;
 • Scientific degree Doctor of Technical Sciences;
 • Title Professor, Academician 07.09.1995;
 • Scientific papers 178, including 11 monographs, 3 textbooks, 39 inventions, 19 patents;

Vasadze Iuza

 • Date of birth 27 დეკემბერი 1935
 • Diploma specialty agronomist, engineer technologist, Agricultural Institute;
 • Current possition Prezident of Union of Viticulture-Horticulturists.
 • Scientific degree Doctor of Agricultural Sciences;
 • Title Professor, Academician 07.09.1995;
 • Scientific papers 142, inventions 7, patents 5;

Vashakidze Archil

 • Date of birth 30 მაისი 1943
 • Diploma specialty Electric Engineer, Georgian Polytechnical Institute;
 • Current possition Professor at Georgian Technical University;
 • Scientific degree Doctor of Technical Sciences;
 • Title Professor, Academician 30.09.2003;
 • Scientific papers 68
 • Number of inventions 1

Katsitadze Jemal

 • Date of birth 26 მაისი 1937
 • Diploma specialty Mechanical Engineer, Georgian Institute of subtropical agriculture;
 • Current possition Professor at Georgian Agricultural University;
 • Scientific degree Doctor of Technical Sciences;
 • Title Professor, Academician 07.09.1995;
 • Scientific papers 235, including 5 monographs, 6 Manual;

Kvaliashvili Vazha

 • Date of birth 29 აგვისტო 1936
 • Diploma specialty Agronomist, Georgian Institute of Agriculture;
 • Current possition -
 • Scientific degree Doctor of Agricultural Sciences;
 • Title Academician 26.04.2013
 • Scientific papers 95, patents 3.

Koghuashvili Paata

 • Date of birth 05 სექტემბერი 1956
 • Diploma specialty Economist, Georgian Agricultural Institute;
 • Current possition Professor at the Tbilisi Javakhishvili state University, Faculty of Economics.
 • Scientific degree Doctor of Economics;
 • Title Professor, Academy Corresponding member 16.07.2004;
 • Scientific papers 175, among 7 monographs, 3 manuals.

Kunchulia Tamaz

 • Date of birth 01 ივლისი 1935
 • Diploma specialty Agronomist, Georgian Institute of Agriculture;
 • Current possition Chief advizor to the Minister of Agriculture of Georgia.
 • Scientific degree Doctor of Economics;
 • Title Academician 26.04.13
 • Scientific papers 167, including 5 monographs, 2 inventions.

Margvelashvili Gogola

 • Date of birth 22 სექტემბერი 1939
 • Diploma specialty Agronomist, Institute of Subtropical Agriculture;
 • Current possition Academician Secretary of the Agronomy Department.
 • Scientific degree Doctor of Agricultural Sciences;
 • Title Academician 07.09.1995
 • Scientific papers 110, including 2 monographs, 2 books, 8 manual;

Makharoblidze Revaz

 • Date of birth 22 აგვისტო 1936
 • Diploma specialty Mechanical Engineer, Institute of Subtropical Agriculture;
 • Current possition Professor at Georgian Agricultural University;
 • Scientific degree Doctor of Technical Sciences;
 • Title Academician 14.07.1992;
 • Scientific papers 334, including 25 monographs;
 • Number of inventions 71 inventions.

Papunidze Guram

 • Date of birth 02 აპრილი 1944
 • Diploma specialty engineer technologist, Georgian Agricultural Institute;
 • Current possition Batumi state University, Agriculture technologies Scientific-research institute, Chief scientist.
 • Scientific degree Doctor of Technical Sciences;
 • Title Academician 26.04.2013.
 • Scientific papers 155 including 10 monographs;
 • Number of inventions 12 inventions;

Keshelashvili Omar

 • Date of birth 14 აგვისტო 1941
 • Diploma specialty Agronomist, Georgian Agricultural Institute
 • Current possition Director of the Institute of Economic and Business;
 • Scientific degree Doctor of Economics;
 • Title Professor, Academician 07.09.1995.
 • Scientific papers 581 scientific works, among 33 monographs. 7 manuals;
 • Number of inventions 15 inventions.

Kurashvili Tengiz

 • Date of birth 23 მარტი 1948
 • Diploma specialty Veterinarian, Georgian Zootechnical Institute;
 • Current possition Director of the Institute of Veterinary Medicine under the Georgian Agricultural University;
 • Scientific degree Doctor of Veterinary;
 • Title Professor, Academician 26.04.2013
 • Scientific papers 223 scientific works, among 4 manuals;
 • Number of inventions 15 inventions.

Shapakidze Elguja

 • Date of birth 20 მაისი 1942
 • Diploma specialty Engineer mechanic, Georgian Agricultural Institute;
 • Current possition Head of Academic Department, Georgian Academy of Agricultural Sciences.
 • Scientific degree Professor, Academy Corresponding member 07.09.1995;
 • Title Doctor of Technical Sciences;
 • Scientific papers 170, among 3 monographs, 6 manuals;
 • Number of inventions 15 inventions, 6 rationalized suggestion.

Chagelishvili Revaz

 • Date of birth 28 აგვისტო 1937
 • Diploma specialty Engineer of forestry; Georgian Agricultural Institute;
 • Current possition -
 • Scientific degree Doctor of Agricultural Sciences
 • Title Professor, Academician 07.09.1995;
 • Scientific papers 141 scientific works, among 3 monographs, 11.

Chankseliani Zaur

 • Date of birth 15 დეკემბერი 1948
 • Diploma specialty Agrochemist-Soil specialist; Georgian Agricultural Institute;
 • Current possition Chief scientist at the Georgian Agricultural University;
 • Scientific degree Doctor of Agricultural Sciences
 • Title Academician 14.03.2003
 • Scientific papers 134 scientific works, among 2 inventions.

Chkhartishvili Nodar

 • Date of birth 17 სექტემბერი 1930
 • Diploma specialty Agronomist; Georgian Agricultural Institute;
 • Current possition Professor, I. Gogebashvili Telavi State University;
 • Scientific degree Doctor of Agricultural Sciences
 • Title Academician 07.09.1995;
 • Scientific papers 214 scientific works;
 • Number of inventions 15 inventions.

Tsanava Valerian

 • Date of birth 25 თებერვალი 1935
 • Diploma specialty Agrochemist-Soil specialist; Georgian Agricultural Institute;
 • Current possition Head of scientific-research laboratory of subtropical crops under the Georgian Agricultural University;
 • Scientific degree Doctor of Agricultural Sciences
 • Title Professor, Academician 07.09.1995;
 • Scientific papers 202 scientific works, among 3 monographs;
 • Number of inventions 6 inventions.

Tskitishvili Zurab

 • Date of birth 01 იანვარი 1941
 • Diploma specialty Engineer technologist, Georgian Polite chnical Institute;
 • Current possition Engineer technologist, Georgian Polite chnical Institute;
 • Scientific degree Doctor of Technical Sciences
 • Title Academician 27.02.1997;
 • Scientific papers 61 scientific works, among 2 books. 17 rationalization proposals.

Chitanava Nodar

 • Date of birth 10 მარტი 1936
 • Diploma specialty Engineer, Georgian Politechnical Institute;
 • Current possition Professor at Agmashenebeli University
 • Scientific degree Doctor of Economics
 • Title Professor, Academician 27.02.1997;
 • Scientific papers 109 scientific works, among 11 monographs.

აკადემიის წევრ კორესპონდენტები

 • თურმანიძე თამაზ ივანეს ძე

  • დაბადების თარიღი 04 სექტემბერი 1932
  • სპეციალობა დიპლომის მიხედვით სწავლული აგრონომი, საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი;
  • დაკავებული თანამდებობა -
  • სამეცნიერო ხარისხი გეოგრაფიის მეცნიერებათა დოქტორი;
  • სამეცნიერო წოდება პროფესორი, სსმმ აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი 15.07.1992;
  • მეცნიერული შრომების რაოდენობა 203შ , მათ შორის 2 მონოგრაფია;
  • გამოგონებების რაოდენობა 1 გამოგონება;
  • სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და ა.შ. “ღირსების” ორდენი (2000 წ.).
  • ბინის მისამართი ქ .თბილისი, საბურთალოს ქ. #35, ბინა 36;
  • ტელეფონი 2 38 61 32 (ბინა), 591 17 04 96.
  • მოღვაწეობის მიმართულება აგრონომია (ეკოლოგია)
 • ლიპარტელიანი ოთარ ანტონის ძე

  • დაბადების თარიღი 05 დეკემბერი 1932
  • სპეციალობა დიპლომის მიხედვით სწავლული აგრონომი, საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი;
  • დაკავებული თანამდებობა საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მარცვლეული კულტურების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;
  • სამეცნიერო ხარისხი სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი;
  • სამეცნიერო წოდება პროფესორი, სსმმ აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი 15.04.1994;
  • მეცნიერული შრომების რაოდენობა 172, მათ შორის 4 მონოგრაფია, 1 სახელმძღვანელო;
  • გამოგონებების რაოდენობა 19 გამოგონება;
  • სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და ა.შ. საქართველოს მეცნიერებისა და ტექნიკის სახელმწიფო კომიტეტეტის პირველი ხარისხის დიპლომი და ფულადი პრემია (1983 წ.); საქართველოს სახელმწიფო პრემია მეცნიერებაში (1986 წ.); “ღირსების” ორდენი (1999 წ.). საპატიო სიგელი (2002 წ.); სსმმ აკადემიის 2013 წლის აგრარულ სფეროში საუკეთესო მეცნიერის წოდება _ აგრონომიულ დარგში.
  • ბინის მისამართი მცხეთა, წილკნის საკრებულო სოფ. სელექცია,
  • ტელეფონი 599 10 51;
  • მოღვაწეობის მიმართულება აგრონომია (ერთწლოვანი კულტურების სელექცია, გენეტიკა).
 • ნიკოლეიშვილი გიორგი ვასილის ძე

  • დაბადების თარიღი 30 დეკემბერი 1930
  • სპეციალობა დიპლომის მიხედვით აგრონომ-ეკონომისტი, საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი;
  • დაკავებული თანამდებობა -
  • სამეცნიერო ხარისხი ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი;
  • სამეცნიერო წოდება როფესორი, სსმმ აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი 07.09.1995;
  • მეცნიერული შრომების რაოდენობა 168, მათ შორის 12 მონოგრაფია, 3 სახელმძღვანელო;
  • გამოგონებების რაოდენობა 5 გამოგონება, 5 რეკომენდაცია, 2 პატენტი, 2 ჯიშის ავტორი;
  • სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და ა.შ. “ღირსების” ორდენი (1999 წ.); ორი მედალი.
  • ბინის მისამართი ქ. თბილისი, რ. ერისთავის ქუჩა #3. ბინა 6,
  • ტელეფონი 599 56 58 84;
  • მოღვაწეობის მიმართულება აგრარული ეკონომიკა, მეაბრეშუმეობა.
 • ურუშაძე თენგიზ თედორეს ძე

  • დაბადების თარიღი 14 იანვარი 1940
  • სპეციალობა დიპლომის მიხედვით მეტყევე ინჟინერი, საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი; თბილისის უცხო ენების სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი- ინგლისური ენის სპეციალისტი;
  • დაკავებული თანამდებობა საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სრული პროფესორი; საუ-ს მ. საბაშვილის ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიის და მელიორაციის ინსტიტუტის დირექტორი;
  • სამეცნიერო ხარისხი ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი;
  • სამეცნიერო წოდება პროფესორი, სსმმ აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი 10.01.1991; საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი; საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საპატიო აკადემიკოსი 03.12.2015;
  • მეცნიერული შრომების რაოდენობა 403, მათ შორის 41 მონოგრაფია, 20 სახელმძღვანელო;
  • გამოგონებების რაოდენობა -
  • სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და ა.შ. ვ. ვილიამსის სახ. პრემია (1991 წ.); საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის “უმაღლესი ჯილდო” 2013 წ.
  • ბინის მისამართი ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის # 1, ბინა 23,
  • ტელეფონი 2 10 20 05 (ბინა), 599 58 25 41.
  • მოღვაწეობის მიმართულება აგრონომია (ნიადაგმცოდნეობა).

აკადემიის საპატიო წევრები

 • უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე

  უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე

  სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი, მთავარეპისკოპოსი მცხეთა-თბილისისა და მიტროპოლიტი ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთისა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრები საზღვარგარეთიდან

სიზონოვი ალექსი უკრაინის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია უკრაინა 290 10 85
რომანენკო გენადი რუსეთის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი მოსკოვი 124 80 53
სოლხი მახმუდი ICARDA -ს აღმასრულებელი დირექტორი, ლიბანი

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის გარდაცვლილი წევრები

გვარი, სახელი, მამის სახელი დარგიარჩევა
სეხნიაშვილი ემილ ალექსის ძე (1924 წ. _ 1992 წ.)  სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია 1991 წ. ნამდვილი წევრი
შხვაცაბაია გიორგი იაკობის ძე (1904 წ.-1993 წ.) სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია 1991 წ. წევრ-კორესპონდენტი
კაციტაძე ჯუმბერ ბენიას ძე (1941 წ. – 1995 წ.) სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია 1994 წ. წევრ-კორესპონდენტი
რჩეულიშვილი მიხეილ დიმიტრის ძე (1907წ.-1997წ.) მეცხოველეობა 1991 წ. წევრ-კორესპონდენტი
კერესელიძე შალვა იასონის ძე (1913 წ.- 1997 წ.) სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია 1995წ. ნამდვილი წევრი.
დარასელია მიხეილ კონსტანტინეს ძე (1902წ.-1997წ.) ნიადაგმცოდნეობა 1991 წ. წევრ-კორესპონდენტი
ფრუიძე ვაჟა (1921წ.- 1998 წ.) აგრონომია 1994 წევრ-კორესპონდენტი
სეხნიაშვილი ამირან ივანეს ძე (1939წ.-1999 წ.) სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია 1992 წ. წევრ-კორესპონდენტი
ჩხაიძე გენო ივანეს ძე (1930წ.-1999 წ.) აგრონომია (სუბტროპიკული კულტურები) 1992 წ. წევრ-კორესპონდენტი
ქართველიშვილი კამო გიორგის ძე (1937 წ.-2000წ.) მეცხოველეობა 1995 წ.წევრ-კორესპონდენტი
ანდღულაძე რობერტ ვასილის ძე (1937 წ. – 2003 წ.) აგროეკონომიკა 1992 წ. ნამდვილი წევრი
გეგენავა გრიგოლ ვლასის ძე (1919 წ. – 2003 წ.) აგრონომია (მცენარეთა დაცვა) 1995 წ. ნამდვილი წევრი.
ახვლედიანი შარდენ ნიკოლოზის ძე (1923 წ.-2003წ.) აგრონომია (მეხილეობა) 1995 წ. წევრ-კორესპონდენტი
მეტრეველი ვალერიან იოსების ძე (1917წ.-2004წ.) სოფლის მეურნეობის ელექტრიფიკაცია 1991 წ. ნამდვილი წევრი.
ლასარეიშვილი ლეჟო ნესტორის ძე (1929 წ.-2004 წ.) აგრონომია (მეხილეობა) 1994 წ. წევრ-კორესპონდენტი
შავლიაშვილი ირაკლი ალექსის ძე (1928 წ.-2005 წ.) აგრონომია (მცენარეთა დაცვა) 1995 წ. წევრ-კორესპონდენტი
გოგოლიშვილი მამია ალექსის ძე (1914 წ. – 2006 წ.) აგრონომია 1995 წ. ნამდვილი წევრი.
კიკნაველიძე ანდრო ივანეს ძე (1927 წ. – 2007 წ.) აგროეკონომიკა 1992 წ. ნამდვილი წევრი.
გოლიაძე შოთა კირილეს ძე (1925 წ.- 2008 წ.) აგრონომია (ჩაი და სუბტროპიკული კულტურები) 1994 წ. წევრ-კორესპონდენტი
ლაზიშვილი ლევან ალექსანდრეს ძე (1926 წ. – 2008 წ.) აგროტექნოლოგია 1994 წ. წევრ-კორესპონდენტი
გოდერძიშვილი გუგული ილიას ძე (1927 წ.-2008 წ.) მეცხოველეობა 1995 წ. ნამდვილი წევრი.
გიგაური გიორგი ნიკოლოზის ძე (1924 წ.- 2009 წ.) აგროეკოლოგია მეტყევეთმცოდნეობა 1991 წ. წევრ-კორესპონდენტი
ბურკაძე ვახტანგ კონსტანტინეს ძე (1931 წ.- 2009 წ.) აგროეკონომიკა 1992 წ. ნამდვილი წევრი.
მირცხულავა ცოტნე ევგენის ძე (1920 წ. – 2010 წ.) ჰიდროტექნიკა 1991 წ. ნამდვილი წევრი.
ხუბუტია რუსუდან ანდროს ას (1931 წ. – 2010 წ.) აგრონომია (მცენარეთა დაცვა) 1994 წ. წევრ-კორესპონდენტი
მარშანია ლორიკ ბესარიონის ძე (1932წ.-2010 წ.) აგროეკონომიკა 1995 წ. ნამდვილი წევრი.
ონიანი ოთარი გიორგის ძე (1930 წ.-2012 წ.) აგროქიმია 1991 წ. ნამდვილი წევრი.
ტარასაშვილი ნოდარ გიორგის ძე (1931 წ. – 2012 წ.) სატყეო-სამეურნეო 1991 წ. წევრ-კორესპონდენტი
უგრეხელიძე დევი შალვას ძე (1936წ.-2012წ ბიოქიმია 1991 წ. წევრ-კორესპონდენტი
კოზმანიშვილი აპოლონ გრიგოლის ძე (1931 წ. – 2012წ.) ზოოტექნიკა 1992 წ. ნამდვილი წევრი.
აგლაძე გოგოთურ დავითის ძე (1930 წ.-2013 წ.) საკვებწარმოება 1991 წ. ნამდვილი წევრი.
თევზაძე ვახტანგი ისმაილის ძე (1933წ.-2013წ.) ჰიდრომელიორაცია 1995 წ. წევრ-კორესპონდენტი
ღორჯომელაძე ოთარი ლავრენტის ძე (1955წ.-2014წ.) აგრონომია (ნიადაგმცოდნეობა) 2003 წ. წევრ-კორესპონდენტი
კილასონია გურამ კონსტანტინეს ძე (1936წ. - 2014წ.) აგრონომია 2004 წ. წევრ-კორესპონდენტი
ბედია ომარი ავქსენტის–ძე  (1943-2015წ.) მექანიზაცია 2004 წ. წევრ-კორესპონდენტი
ნასყიდაშვილი პეტრე (1927-2015 წ.) აგრონომია გენეტიკა 1992 წ. ნამდვილი წევრი
ქევხიშვილი ვლადიმერი (1928-2015წ.)  აგრონომია 2003 წ. ნამდვილი წევრი.
გაბუნია ნოდარი (1936-2015წ.) მექანიზაცია 1994 წ. წევრ-კორესპონდენტი
ბადრიშვილი გივი გიორგის –ძე, (1934 - 2016); აგრონომია 2013 წ., ნამდვილი წევრი.
სარიშვილი დავით ეფრემის–ძე,    (1927–2016) ს.მ. მექანიზაცია 1997 წ.,  წევრ-კორესპონდენტი
ონიანი ჯუმბერ ილიას–ძე,   (1928–2017) ნიადაგმცოდნეობა 2013 წ., ნამდვილი წევრი.
ცაგურიშვილი გივი ნიკოლოზის–ძე,  (1928–2017) აგრონომია (საკვებწარმოება) 2013 წ., ნამდვილი წევრი.
ნანიტაშვილი თენგიზ სერგოს–ძე,  (1928–2017) ს.ს. პროდუქტების გადამუშავების და შენახვის ტექნოლოგია 1995 წ.,  ნამდვილი წევრი.
ჭალაგანიძე შოთა ივანეს-ძე     (1933-2018) სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია 2004 წ., ნამდვილი წევრი.

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com