საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების საერთო კრება

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 10 მაისის საერთო კრების

        დღის    წესრიგი           

თბილისი                                                                                     13 საათი

1.    ინფორმაცია აკადემიის აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილებაში გამოცხადებულ აკადემიის სტიპენდიანტების ვაკანტურ ადგილზე კონკურსანტების  მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო დოკუმენტაციის შესახებ.

მომხსენებელი: საექსპერტო-საკონკურსო კომისიის წევრი  აკადემიკოსი იუზა ვასაძე.

2.         ქიმიის დოქტორის გიორგი ქვარცხავას მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

3.         სოფლის მეურნეობის დოქტორის ნინო კელენჯერიძის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

4.         ბიოლოგიის დოქტორის გიორგი ჯაფოშვილის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

5.         სოფლის მეურნეობის დოქტორის ირმა მდინარაძის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

6.   ფარული კენჭისყრა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ სტიპენდიანტების ასარჩევ კონკურსში მონაწილე კანდიდატებისათვის აკადემიის საერთო კრებაზე რეკომენდაციის  მიცემის  ან დაშვების შესახებ.

7. მიმდინარე საკითხები

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com