საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმ მეცნიერებათა აკადემია, სატყეო საქმის და აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილებების გაერთიანებული საერთო კრება

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
  სატყეო საქმის და აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილებების
2019
წლის 10 მაისის გაერთიანებული საერთო კრების

დღის   წესრიგი

1.         ინფორმაცია აკადემიის სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილებაში გამოცხადებულ აკადემიის სტიპენდიანტების ვაკანტურ ადგილზე
კონკურსანტების  მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო დოკუმენტაციის შესახებ.

მომხსენებელი: საექსპერტო-სასკონკურსო კომისიის წევრი აკადემიკოსი რევაზ ჩაგელიშვილი.

2.         სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორის ზვიად ტიგინაშვილის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

3.         სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორის გიორგი ქავთარაძის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

4.         ფარული კენჭისყრა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ სტიპენდიანტების ასარჩევ კონკურსში მონაწილე კანდიდატებისათვის აკადემიის საერთო კრებაზე რეკომენდაციის  მიცემის ან დაშვების შესახებ.

5.         მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com