საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის და აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილებების გაერთიანებული საერთო კრება

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია 
სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის  და აგროინჟინერიის სამეცნიერო
განყოფილებების 2019 წლის 14 მაისის გაერთიანებული საერთო კრების

დღის   წესრიგი

თბილისი                                                                               12 საათი

1.     ინფორმაცია აკადემიის სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნლოგიის სამეცნიერო განყოფილებაში გამოცხადებულ აკადემიის სტიპენდიანტების ვაკანტურ ადგილზე კონკურსანტების  მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო დოკუმენტაციის შესახებ.

მომხსენებელი: საექსპერტო-საკონკურსო კომისიის წევრი აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი.

2.     ტექნიკის აკადემური დოქტორის ეკატერინა კაციტაძის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

3.     ტექნიკის აკადემური დოქტორის ეკატერინე კახნიაშვილის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

4.     ქიმიის აკადემური დოქტორის დარეჯან დუღაშვილის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

5.     ფარული კენჭისყრა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ სტიპენდიანტების ასარჩევ კონკურსში მონაწილე კანდიდატებისათვის აკადემიის საერთო კრებაზე რეკომენდაციის  მიცემის ან დაშვების შესახებ.

6.     მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com