საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემიის აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის
25 ივნისის სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი                                                                                                   12 საათი

1. სოფ. მეურნ. სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის აგროსაინჟინრო სამსახურის მიერ 2018 წელს შესრულებული სამუშაოების შესახებ.

                მომხსენებელი: ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი ნუგზარ ებანოიძე.

2. სასოფლო-სამეურნეო მანქანების და იარაღების დამამზადებელი და სარემონტო საწარმოების შექმნის ხელშეწყობის კომპონენტის დამატების შესახებ.

               მომხსენებელი: ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი ზაზა მახარობლიძე; ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ომარ თედორაძე. 

 

3. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე აგროინჟინერიის საგანმანათლებლო
პროგრამის შესახებ.

              მომხსენებელი: აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე

4. მიმდინარე საკითხები.

 

 

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com