საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების 2016წლის 14 სექტემბრის სხდომის დღისწესრიგი

საქართველოს
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების 2016წლის
14 სექტემბრის სხდომის
დღისწესრიგი
თბილისი დასაწყისი 12 საათზე
1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარება გლობალიზაციის პირობებში.
მომხსენებელი: აკადემიკოსი ალექსანდრე დიდებულიძე
2. მიმდინარესაკითხები...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com