საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია სამეცნიერო საბჭოს 2016 წლის 14 სექტემბრის სხდომის დღის წესრიგი

თბილისი,     დასაწყისი 13 საათზე

1. ხილ–ბოსტნეულის კონსერვირებისა და ხილის წვენების წარმოება ოჯახურ პირობებში.
მომხსენებელი: თეთრი წყაროს ექსპერიმენტული საკონსერვო ქარხნის დირექტორინელი სპანდერაშვილი

2. ძაღლის ჯიშის, ასაკის, ფიზიოლოგიური მდგომარეობის და დატვირთვის გავლენა კვების ნორმებზე.
მომხსენებელი: ასოცირებული პროფესორი ნაირა მამუკელაშვილი

3. მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com