საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა დასაკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების 2016 წლის 19 ოქტომბრის სხდომის დღის წესრიგი, დასაწყისი 12საათზე


1. ჯავახეთის წყალმცურავ-სამონადირეო ფრინველების მოშენების პერსპექტივების შესახებ.
მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი მარინა ბარვენაშვილი;
2. ადგილობრივი ქათმის მეხორცული პროდუქტიულობის გაუმჯობესების ღონისძიებები.
მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი კობა ნაცვალაძე

3. მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com