საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების 2016 წლის 26 ოქტომბრის სხდომის დღის წესრიგი, დასაწყისი 12 საათზე


1. გარემოზე ზემოქმედების ჰიდროეკოლოგიური ფაქტორები და დაცვის საინჟინრო ღონისძიებები.

მომხსენებელი: ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი დავით გუბელაძე.

2. მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com