საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 18 იანვრის სხდომის დღის წესრიგი; თბილისი, დასაწყისი 12 საათზე

1 საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში 2016 წელის გაწეული მუშაობისა და 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ

მომხსენებელი:  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის   სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი ნუგზარ ბაღათურია, აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი რ. ლოლიშვილი

2.  აკადემიკოს ნუგზარ ბაღათურიას ანგარიში 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

მომხსენებელი:   აკადემიკოს-მდივანი ნუგზარ ბაღათურია

3. მიმდინარე საკითხები 

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com