საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 20 იანვრის სხდომის დღის წესრიგი თბილისი, დასაწყისი 12 საათზე

1.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების აკადემიის აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში 2016 წელს გაწეული მუშაობისა და 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ

მომხსენებელისაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის   სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი გოგოლა მარგველაშვილი, აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი . ლოლიშვილი. 

2.  აკადემიკოს  გოგოლა მარგველაშვილის ანგარიში 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ. 

მომხსენებელი:   აკადემიკოს-მდივანი გოგოლა მარგველაშვილი 

3.         ბაქტოფერტის გამოყენების შესახებ. 

მომხსენებელიდიმიტრი კოსტარიოვი  ტელევზიასაფერავი”-ის დირექტორი

 4. მიმდინარე საკითხები. 

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com