საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილება 2017 წლის . . იანვრის სხდომის დღის წესრიგი; თბილისი, დასაწყისი 12 საათზე

  1. სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში 2016 წელს გაწეული მუშაობისა და 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ. 

მომხსენებელი: სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი  ზურაბ ცქიტიშვილი, აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი, დოქტორი მარინა ბარვენაშვილი.

2. აკადემიკოს  ზურაბ ცქიტიშვილის ანგარიში 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3. მიმდინარე საკითხები

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com