საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 17 თებერვლის სხდომის დღის წესრიგი; თბილისი, დასაწყისი 12 საათზე

1.     საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგრონომიული მიმართულების ეროვნული კოორდინატორების მიერ 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შედეგებისა  და 2017 წლის ამოცანების შესახებ.

მომხსენებლები:   საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგრონომიული მიმართულების ეროვნული კოორდინატორები.

2. Aაკადემიკოს ზაურ ჩანქსელიანის ანგარიში 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი . ჩანქსელიანი.

3. ფარული კენჭისყრა ნაშრომებზე: 1)  . სამადაშვილი, . ნასყიდაშვილიკულტურულ მცენარეთა მეთესლეობა თესლმცოდნეობის საფუძვლებით   და 2. . ბუკია, . ათამაშვილი, . გოგია - მცენარის ბიომორფოლოგია და სელექცია მედიცინის სამსახურში საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში აგრარულ სფეროში, აგრონომიის დარგში 2016 წლის საუკეთესო ნაშრომის გამოსავლენად.

4. მიმდინარე საკითხები

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com