საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 13 აპრილის სხდომის დღის წესრიგი; თბილისი, დასაწყისი 12 საათზე

1.         კვების პროდუქტების ექსპერტიზის, ფალსიფიკაციისა და  იდენტიფიკაციის საფუძვლები;

მომხსენებელი: ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი ნ. ბეგიაშვილი.

2.    საქართველოში ველურად მზარდი ღვიის გავრცელების არეალი და მისი ნაყოფების _ გირჩის, კენკრის ქიმიურ-ტექნოლოგიური გამოკვლევა;

მომხსენებელი:  ტექნიკის დოქტორი ლ. ქაჯაია.

3.   ვარდისფერი ღვინოების დამზადების პერსპექტივები ადგილობრივი ვაზის ყურძნის ჯიშების თავისებურებების გათვალისწინებით;

მომხსენებელი:  ტექნიკის  დოქტორიც. შილაკაძე.

4.   მიმდინარესაკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com