საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია; სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 10 მაისის სხდომის დღის წესრიგი. თბილისი, დასაწყისი 16 საათზე

 1.       ყველი და პროპიონმჟავა

მომხსენებელისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი   
                            
ნინო გაგელიძე ,

თანამომხსენებელი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
                             
დოქტორანტი თამარ საჩანელი

2.        მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com