საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია; მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 11 მაისის სხდომის დღის წესრიგი. თბილისი, დასაწყისი 12 საათზე

1.  ფაგი ბაქტერიათა შთანთქმელი 

მომხსენებლები: ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი მერაბ ნათიძე,

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი სერგო როგვავა;

 

2.    ელექტრომაგნიტური ველის გავლენა ცოცხალ ორგანიზმებზე.

მომხსენებელი: ფიზიკის მეცნერებათა დოქტორი, პროფესორი რამაზ კიკვიძე;

 

3.    მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com