საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 27 ივნისის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების

2017 წლის  27  ივნისის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                                                                               დასაწყისი 12 საათზე

1.         . თბილისის ლანდშაფტური დაგეგმარების თანამედროვე მდგომარეობა და მისი ოპტიმიზაციის ღონისძიებების შესახებ.

მომხსენებელი: საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის  არქიტექტურისა და ურბანიზაციის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი ვალერი მჭედლიშვილი.

2.   საქართველოს მცენარეული საფარის ბიოლოგიურ მდგრადობაზე გლობალური დათბობის გავლენისა და პრევენციული ღონისძიებების შესახებ.

მომხსენებელი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი თამაზ თურმანიძე.

3.         მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com