საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 28 ივნისის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილება

2017 წლის 28 ივნისის სხდომის

დღის წესრიგი   

თბილისი,                                                                 დასაწყისი  16  საათზე

 

1.         სურსათში ტყვიის, როგორც კვების ჯაჭვში არსებული დამასნეულებლის პოტენციური საფრთხის შესახებ.

მომხსენებელიშრომის, მედიცინისა და ეკოლოგიის ინსტიტუტის პროფილაქტიკური ტოქსიკოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მედიცინის დოქტორი ინგა ღვინერია.

2.         მიმდინარე საკითხები

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com