საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების 13 ივლისის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების
2017 წლის   13 ივლისის სხდომის

დღის წესრიგი      

თბილისი,                                                                                               დასაწყისი   12 საათზე

1.      საქართველოში ცხოველთა სოკოვანი დაავადებების გავრცელების შესახებ.

      მომხსენებელი: აკადემიკოსი თენგიზ ყურაშვილი.

2.    მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com