საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 18 ოქტომბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილება

2017 წლის  18 ოქტომბრის  სხდომის

დღის   წესრიგი          

თბილისი,                                                          დასაწყისი  16  საათზე

1.        რძესა და რძის პროდუქტებში მძიმე ლითონების შემცველობის შესახებ.

      მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი ერნა კალანდია.

2.        მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com