საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების გაერთიანებული სხდომა

სოფლის  მეუნეობის   მეცნიერებათა  აკადემიის

სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების, აგროსაინჟინრო და 
სურსათის უვნებლობის 
სამეცნიერო განყოფილებების გაერთიანებული სხდომა 
21 
დეკემბრი, 2017 წელი  

თბილისი                                                                               13 საათი

 დღის     წესრიგი

 

1.         ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებული ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსის) ასარჩევი კონკურსის  შესახებ. (სპეციალობა 0104 “სასურსათო ტექნოლოგია”).

       მომხსენებელი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე;

2.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების ვაკანტურ ადგილზე აკადემიკოსის (ნამდვილი წევრის) არჩევნების მაღალორგანიზებულ დონეზე მომზადებისა და ჩატარების მიზნით, აკადემიის პრეზიდენტის ბრძანებით (01/51 16.11.17.) შექმნილი საექსპერტო-საკონკურსო კომისიის დასკვნის შესახებ.

           მომხსენებელი: საექსპერტო-საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე, აკადემიკოსი ნოდარ ჭითანავა;

3.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსად) ასარჩევ კონკუსში (სპეციალობა 0104 “სასურსათო ტექნოლოგია”) მონაწილე კანდიდატების მოხსენებები სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ:

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ნანა ბეგიაშვილი
      (რეგლამენტი - 15 წუთი);

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი თემურ რევიშვილი
      (რეგლამენტი - 15 წუთი);

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი მურმან ქურიძე 
      (რეგლამენტი - 15 წუთი).

4.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი  

წევრის (აკადემიკოსად) ასარჩევ კონკუსში (სპეციალობა 0104 “სასურსათო ტექნოლოგია”) მონაწილე კანდიდატებისათვის რეკომენდაციის ან დაშვების მიცემის შესახებ. (ფარული კენჭისყრა).

   5. მიმდინარე საკითხები.

 = = = = = = = = = = = = =

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com