საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

განცხადება

           თანახმად საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური საბჭოის დადგენილებისა (ოქმი #4, 28 თებერვალი, 2018 წელი) აკადემიის პრეზიდენტის არჩევნების  ჩასატარებლად  აკადემიის  წესდების  VII თავის  29- პუნქტის  შესაბამისად აკადემიის პრეზიდენტობის  კანდიდატთა წამოყენების ვადა განისაზღვრა  2018  წლის   28 თებერვლიდან 2018 წლის 12 მარტის 16:30 საათამდე.

            პრეზიდენტის არჩევნების საკონკურსო კომისიაში წარმოდგენილია აკადემიის აკადემიური საბჭოს (ოქმი #5, 28 თებერვალი, 2018 წელი) წარდგინება საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის თანამდებობაზე აკადემიკოს გურამ ალექსიძის არჩევის შესახებ.

            აკადემიკოს გურამ ალექსიძის პრეზიდენტად არჩევის შესახებ წარდგინებები აგრეთვე გააკეთეს:

-           მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილებამ (ოქმი #4, 05 მარტი, 2018 წელი);

-           აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილებამ (ოქმი #4, 06 მარტი, 2018 წელი);

-           აგრონომიულმა სამეცნიერო განყოფილებამ (ოქმი #3, 06 მარტი, 2018 წელი).

                                                 

    1 Aleksize 1         აკადემიკოსი ალექსიძე გურამ ნიკოლოზის-ძე

             

             დაბადების თარიღი -30.07.19.39;

სპეციალობა დიპლომის მიხედვით - სწავლული აგრონომი ,    საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი;

სამეცნიერო ხარისხი _ ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი;

სამეცნიერო წოდება _ პროფესორი,  სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი 14.07.1992;

მეცნიერული  შრომების რაოდენობა _ 216, მათ შორის 12 წიგნი, 2 მონოგრაფია, 16 ბროშურა;

სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და .. - “შრომის წარჩინებულიმედალი (1982 .); “ღირსებისორდენი (1999 .); ორივერცხლის დიდი მედალი” (2005, 2008 წწ.) დაჯილდოებულია საერთაშორისო ორგანიზაციების “CGIAR” დაICARDAმიერ; . ვავილოვის სახელობის მედალი (2013 .); აგრარულ დარგში წლის საუკეთესო მეცნიერი (2015).

            აკად. . ალექსიძე არის ცენტრალური აზიისა და სამხრეთ კავკასიის კვლევითი ორგანიზაციების ასოციაცია ICARDA-ის თავმჯდომარე  და სასოფლო - სამეურნეო კვლევის საერთაშორისო კონსორციუმის (აშშ) CGIAR-ის ფონდის საბჭოს წევრი.

          ბინის მისამართი, ტელეფონი _ . თბილისი, ფანასკერტელი_ციციშვილის .#6, . 143;

. 2 36 00 16 (ბინა); 2 94 02 14 (სამ), 593 20 07 93

          მოღვაწეობის მიმართულება - მცენარეთა დაცვა.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com