საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომა

საქართველოს  სოფლის მეურნეობის  მეცნიერებათა აკადემიის

2018 წლის 27 აპრილის პრეზიდიუმის სხდომის

დღის წესრიგი

ქ. თბილისი                                                                                      დასაწყისი 12 საათზე

1.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის შემადგენლობის შესახებ.

             მომხსენებელი: აკადემიის  პრეზიდენტი,   აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე.

2.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის  ვიცე_პრეზიდენტის და აკადემიკოს_მდივნის არჩევნების დებულების შესახებ.

            მომხსენებელი:       აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტი,     აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე

3.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრების  (აკადემიკოსების), აკადემიის უცხოელი წევრების და საპატიო აკადემიკოსების, აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების აკადემიკოს_მდივნების არჩევნების ჩატარების დებულების შესახებ.

             მომხსენებლები: აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტი,    აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე

                                               აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი,    აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

4.         აგრარულ დარგში საუკეთესო ფუნდამენტური, გამოყენებითი და საგანმანათლრბლო ხასიათის ნაშრომისათვის საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიის პრემიის მინიჭების დებულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.

              მომხსენებლები: აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტი,    აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე,   აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის
                                               უფროსი, 
   აკადემიკოსი   ელგუჯა შაფაქიძე.

5.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილის დამტკიცების შესახებ.

                მომხსენებელი: აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტი,     აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე.       

6.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების აკადემიკოს_მდივნების არჩევის შედეგების შესახებ.

          მომხსენებლები: აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტი,    აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე,  პრეზიდენტის  მოადგილე,

          დოქტორი  ანატოლი გიორგაძე; აკადემიის სამეცნიერო   განყოფილებების სწავლული მდივნები, დოქტორები –

          რევაზ ლოლიშვილი და მარინა ბარვენაშვილი.

 

7.         საქართველ;ოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო_კვლევითი ცენტრის რისკის შეფასების სამეცნიერო საბჭოსა და რისკის შეფასების სამსახურის მიერ 2017 წელს გაწეული სამეცნიერო_კვლევითი  მუშაობის შესახებ.

              მომხსენებელი: აკადემიკოსი ზ. ცქიტიშვილი.

8.         საქართველოს პარლამენტის აგრარული კომიტეტის მიერ მომზადებული “სასოფლო_სამეურნეო დანიშნულების მიწის შესახებ” ორგანული კანონის პროექტის განხილვა.        

             მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდიუმის მრჩეველი,   აკადემიკოსი ნოდარ ჭითანავა.

9.         მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com