საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემიის აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის  18 ივნისის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                      დასაწყისი   12 საათზე

1.         აკადემიკოს ვაჟა კვალიაშვილის ანგარიში 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2.         აკადემიკოს ვალერიან ცანავას ანგარიში 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3.         აზოტის იზოტოპის - 15N-ის გამოყენებით სასუქის აზოტის ნიადაგის ორგანულ ნივთიერებაში ჩართვის ინტენსიობის და მდგრადობის შესწავლის შედეგების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ვალერიან ცანავა.

4.         მიმდინარე საკითხები

1.         მოხსენება მიძღვნილი გაუდაბნოებასთან და გვალვასთან ბრძოლის მსოფლიო დღისადმი.”

მომხსენებელი: აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com