საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

2018 წლის  29 ივნისის პრეზიდიუმის სხდომის

დღის წესრიგი          

 

თბილისი                                                                                                      12 საათი

 

1.         საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტისა და კვების მრეწველობის ინსტიტუტის, ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული ფაკულტეტის, იაკობ გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტისა და ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის 2017 წლის სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის ანგარიშების შესახებ.

 

მომხსენებლები: რეცენზენტები: აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე, აკადემიკოსი რევაზ მახარობლიძე, აკადემიკოსი რეზო ჯაბნიძე, აკადემიკოსი ნოდარ ჩხარტიშვილი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გიორგი გაგოშიძე.

 

2.         მეციტრუსეობის დარგში მოსავლიანობის გადიდებისა და რენტაბელობის შენარჩუნების ღონისძიებების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი გურამ პაპუნიძე.

 

3.         მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com