საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემიის მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობის  და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის  11 ივლისის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                                                          დასაწყისი   12 საათზე

1.         მასტიმულირებელი და სამკურნალო დანიშნულებით ადამიანის კვებაში ფუტკრის პროდუქტების კომბინირებული გამოყენების შესახებ.

მომხსენებელი:  სოფლის მეურნეობის დოქტორი  გიორგი  მაძღარაშვილი

2.         ბაქტერიათა მშთანთქმელი ფაგის შესახებ.

მომხსენებელი: ვეტრინარიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი მერაბ ნათიძე

3.  მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com