საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2018

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
სამეცნიერო კონფერენცია

საქართველოში მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის არსებული მდგომარეობა,
პრობლემები და პერსპექტივები

სამეცნიერო კონფერენცია ჩატარდება:

2018 წლის 25 სექტემბერს, 12:00 საათზე საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში.

(0102, თბილისი, ივანე ჯავახიშვილის ქუჩა #51, მე-2 სართული, აუდ. #20)

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com